Skip to content

Tak trochu jiné pohanství

Leden 25, 2012
tags:
by

alympiaKdyž se bavím s někým, kdo se o pohanství (rozuměj: evropské pohanství) nijak moc do hloubky nezajímá, slýchám i podobné názory: „No jo, ale vždyť pohani živořili v proutěných chajdách, oblékali se do špatně vydělaných kůží, neuměli číst a psát, a byli to přeci barbaři bez civilizace!“ Určitě jste se již s tímto nebo velmi podobným názorem také setkali. Naši křesťanští oponenti ještě rádi dodávají, že „pohani byli tmáři a bludaři bez světla zákonů a teprve Církev je vyvedla ze tmy do světla…“  Však to známe, pořád stejná písnička.. Ale bylo tomu skutečně tak?

Pravda, v evropském Barbariku, mimo dosah Helénské civilizace a později Římského impéria byly poměry „divoké“. A to před pádem i po pádu Říma. Ovšem co ve Středomoří? Lze tam tuto jednoduchou a nepřesnou rovnici použít? Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že ne. A poznáme, že nám zase „někdo“ lže. Velkolepá civilizace Řecka a Říma byla před příchodem Jedu z Judeje nepochybně pohanská! V dobách, kdy vyznavači pouštního běsa Jehovi ještě pásli kozy v poušti, tak v Evropě pohané stavěli dodnes obdivované hradby Mykén. Jak je to možné? Inu, asi ti staří pohané nebyli žádné nicky. V dobách, kdy přednášeli Platón a Aristoteles, bádali Pythágoras a Sósigenés, léčili Sóranos a Galénos, maloval Parhasios a sochy, nad nimiž dodnes stojíme v úžasu vytvářeli Feidiás a Ageladés, byla Evropa pohanská. Stavitelé  athénského Parthenonu, římských akvaduktů, Alexandrijské knihovny, Artemidina chrámu v Efesu, Mausolea v Halikarnasu, sochy Dia v Olympii, majáku na ostrově Faros a dalších staveb, které i dnes mají velký význam pro náš svět a dobu, byli pohané. Žádní divoši. Pohané! Nějak to nesouhlasí s tím, co se nám přivandrovalci z Předního východu snaží namluvit. My máme svého Platóna, Vergilia, Senecu, Krytala, Kratina, Charitóna, Euforióna, Euhémera, Epikura, Dikaiarcha a další. Koho měli oni?! Mojžíše…. Pasáka koz a ovcí. Solónův a Periklův zákoník fungoval dobře i bez Desatera. Stejně tak Římské právo.

Řekové a Římané žili ve městech, kde byl naprostou samozřejmostí splachovací záchod, kanalizace a vodovod. Jasně, namítnou žido-křesťané, jejich předkové to nepotřebovali, Mojžíš třísknul svou holí do skály a hned vytryskl pramen! A kam udělat bobana, s tím si „Vyvolený lid“ rovněž starosti nedělal!

Antické národy byly praktikující pohané. Římané měli velmi propracovaný kult předků. V každé římské domácnosti byl alespoň malý oltářík, kde rodina vzdávala hold otcům a matkám, tzv. Lemurům, duchům zemřelých. Každá domácnost také uctívala Penáty – duchy, kteří ochraňují dům (zde se nabízí jasná paralela se slovanským „hospodáříčkem“). Ti byli vedle Jova dokonce bráni za svědky při přísahách státních úředníků a Penáti města Říma byli později povýšeni na úroveň Palládií, ochránců Senátu a Impéria. Lárové byli zase ochránci polí, křižovatek cest a venkovských sedláků (skoro bych řekl, že zastávali funkce podobné severským Álfům). Génius natalis byl potom zase strážcem jednotlivce nebo nějaké skupiny, například kupeckého cechu nebo vojska. Každá legie měla svého ochranného ducha, Genia militis.

Řekům a Římanům se naprosto nijak nepříčilo být zároveň pohany a vytvářet civilizaci!  Stále uctívali Přírodu. Měli své městské a státní bohy, ale i bohy a bohyně (na ty nesmíme zapomínat) venkova a přírody. Pan a Silvanus byli vážení a uctívaní. V každém praménku, potůčku, háji nebo jezírku žily nymfy a najády. Každá řeka či hora měla svého boha nebo bohyni. Bohové a duchové byli nedílnou součástí kultury těchto civilizovaných lidí. Na křižovatkách cest stavěli kupky kamenů, tzv. Hermovky na počest posla Dia. Ostatně toto děláme dodnes a „kamení mužíci“ jsou k vidění i v současnosti.

Antický člověk v jednu chvíli obětoval bohům a za chvíli se začetl  třeba do Homéra. I toto je pohanství.

Tak až se vám zase někdo bude snažit nalhat, že pohanství je „barbarství“ a temnota bez kultury a civilizace, vzpomeňte si na Antiku! Moc pěkně to vystihl dr. Václav Marek v předmluvě ke knize „Antika“ G. Löweho a H.A. Stolla (Orbis 1974):

„Antika! Doba bájných hrdinů a žen tak krásných, že pro ně stálo za to rozpoutat válku či napsat verše, které jejich půvaby ověnčily vavřínem nesmrtelnosti. Dodnes se obdivujeme kráse těch paní, za kterými i nesmrtelní bohové sestupovali z Olympu a naše úcta patří jejich mužům, kteří dokázali s takovou odvahou bojovat, vítězit i umírat. Doba moudrých filosofů, v jejichž  myšlenkách objevujeme stále zrnka věčné moudrosti. Doba umělců, kteří uzavřeli věrné přátelství s krásou, jak nám dávají poznat jejich nesmrtelná díla. Doba, která zrodila základy umění, vědy, filosofie i práva, ze kterých vyrostla evropská kultura….“

Reklamy
komentářů 18 leave one →
 1. andras permalink
  Květen 18, 2012 15:41

  Antické řecko bylo rájem na zemi a určitě ne tím peklem , které tvrdí lidé kteří o něm nic nevědí . A lidé tam byli většinou gramotní – vždyť všechna základní moudra atd. pochází odtud . navíc měli ty nejkrásnější písně na panovu flétnu , lyru a harfu

 2. andras permalink
  Květen 18, 2012 15:31

  Křesťanské náboženství má kořeny v náboženství anticko-řeckém např. různí andělé , posmrtný život , podsvětí (v křesťanském peklo) , odměna za poctivý život -elysey , trest za chamtivý a špatný život – tartar , sídlo bohů na Olympu (v nebesích ) , ……
  podle mě kdyby nebylo toto pohanské náboženství , tak by ani žádné křesťanské nebylo.

 3. andras permalink
  Květen 18, 2012 15:23

  Já jsem vyrůstal na řeckých příbězích i moje rodina z té doby pocházela a podle mě bylo antické řecko nejkrásnější místo na světě

 4. Pagan permalink
  Březen 22, 2012 21:31

  Dobrý článek,snad otevře lidem oči.Chtělo by to ještě něco o Germánech,Keltech nebo Slovanech.

 5. Koukol permalink
  Leden 31, 2012 12:32

  Vzácný pane Orle, o tom jsem vůbec nepsal, ale : pokud by ta „ženská“ za to stála – tak bych do toho boje zcela určitě šel! ;-))

 6. Orel permalink
  Leden 31, 2012 00:31

  Rozpoutat válku kvůli ženské, vzácný pane Koukole? Filip II. se rozhodl vyhlásit válku Alžbětě I. proto, že roku 1587 nechala popravit Marii Stuartovnu. Rusko se do Sedmileté války zapojilo proto, že se Fridrich II. posmíval nemravopočestnému chování tehdejší carevny Alžběty Petrovny.

 7. Shaman permalink
  Leden 30, 2012 20:41

  Koukol:
  Říše od pradávna vznikali a zanikali. Pokud byla tenkrát nějaká společnost v rozkladu bylo otázkou času, kdy by ji nahradila nová, na ještě vyšším stupni. Věčný koloběh zrodu a zániku. Spirála směrem k bohům. No naočkovaním jedovaté „víry“ se naši předci dostali do opačné spirály, klesající. Teprve uvolňování se z pout pouštní strategické taktiky, nám pomohlo opět se nadechnout.
  A že „víru“ přijli? Spíš jim byla vnucena. S podlým zneužitím ctností našich předků. Nepřítel věděl o jejich duchovním přístupu ke světu a životu a zneužil toho otrávením této duchovnosti, k dosažení nadvlády nad našimi dědy. Od té doby žili, bojovali a umírali v přesvědčení, že tak činí za správnou věc. Ve skutečnosti tak konali ke své škodě, a řítili se do ještě většího otroctví.
  Ale těm dnům už začal konec. I když se nepřítel zoufale snaží slepovat dnešní situaci půjčkami (MMF), tištěním dalších peněz (FED), propagandou (TV) a nevím čím ještě. Jsou jenom dvě možnosti. Buď zvítězíme, nebo zvítězí náš nepřítel. V obou případech to bude jeho konec, protože už nebude mít na kom parazitovat, anebo v případě vítězství našeho, zmizí. Zanikne tak, jako tak.

 8. Koukol permalink
  Leden 30, 2012 11:33

  Taky mám raději antiku a pohany než semitský moralistický keci, ale ten svět byl tehdy v rozkladu, a zřejmě naši předkové, co přijali „víru“, asi věděli co dělají…. :-|

 9. Leden 27, 2012 15:51

  Asgard:

  Válku kvůli ženský asi ne :-) Ale kvůli bohyni nebo polobohyni (Helena) , kdybych dal slovo jako Nestor, Aiás, Agamemnón nebo Odysseus (i když tomu se moc nechtělo), tak by mi nic jiného nezbylo. Čest pro Acháje byla vším. A pomsta, samozřejmě…

  Mě Antika fascinuje, v dalších článcích hodlám pokračovat. Ostatně třeba Severská mytologie toho má s tou Řeckou hodně splolečného. Vem si ságy: Hrdinové Severu se chovají a přemýšlejí podobně, jako ti Homérovo.

 10. Asgard permalink
  Leden 27, 2012 08:08

  Petr Biolek
  Ovšem je třeba zdůraznit, že věda a filozofie se mnohdy v klášterech rozvíjela (sv.Beda Venerabilis,T. Akvinský, Kosmas Indikopleustes, z novověku Mendel), takže spíše šlo o monopol církve, který jí zaručoval výraznou argumentační převahu (moha pouštět mezi prosťáčky jen co se jí hodilo) a taky že za těchto podmínek se bude obtížně redukovat její vliv. Druhou věcí je, že se rozvíjela mnohdy právě díky antické literatuře, která byla (a je spolu z dalšími zajímavou literaturou) v jejích archivech.
  Myslič
  Zdravím Tě, článek pěkný, věřím že první nikoliv poslední vlaštovka. Jen je třeba se zamyslet, proč tedy vlastně z hlediska pohanství „točíme“ hlavně v „Barbariku“, když antika byla kulturně dál. A ještě dotázek, ty by si schvaloval rozpoutání války kvůli ženský?

 11. Leden 26, 2012 15:39

  Aztli:

  Tak samozřejmě, Minojská civilisace je též hodna obdivu. Jenže to nebyla nejspíš árijská civilsace a já měl na mysli hlavně árijské (indoevropské) dědictví staré Evropy. Ti Mykénˇané už jsou Árijci určitě.

  Pyrokar:

  Jistě že v Impériu bujela korupce a klientismus, občas se ale našel Imperator Caesar Augustus, který to řešil předhazováním korupčníků lvům :-)

 12. Pyrokar permalink
  Leden 26, 2012 15:24

  …Dědictvím…pardon :)

 13. Pyrokar permalink
  Leden 26, 2012 15:22

  Na stranu druhou, většina dnešních dobových neduhů je dědicstvím právě antických kultur…Už tehdy se potýkali s korupcí, sílným požitkářstvím atd…což potom zdeformovalo do takových podob jako byl císař Nero…

 14. Leden 26, 2012 15:15

  Dobrý den , také ještě předhelenská civilizace na Krétě , někde bylo psáno: měst je tam devadesáte a směsice jazyků různých a jsou tam rozpoznat dodnes tři vlivy a jen asi ten poslední , co je založen na používání čarového písma B , které je hodě starou verzí řečtiny , je tak nějak znám , ale ani ty dva předchozí starší si nezadaly s tím „skoro“ helenským .

 15. Leden 25, 2012 22:03

  No, opovážil jsem se zabrousit do hájemství „schopných a vzdělaných“ :-)

  Jinak dodatky k článku jsou k přečtení už na Kruhu, tam jsem už v některých komentech něco doplnil…

 16. Rowan Morrison permalink
  Leden 25, 2012 21:50

  Pěkný článek, díky.

 17. Leden 25, 2012 21:36

  přesně tak…..vždyť církev se všemocně snažila spíše vědění zakázat a dělala vše proto aby se nešířilo a lidé byli blbí jak troky…aby je mohla líp ovládat a manipulovat s nimi. a koneckonců….dělá to dodnes….

 18. petr permalink
  Leden 25, 2012 21:14

  přesně tak…..vždyť církev se všemocně snažila spíše vědění zakázat a dělala vše proto aby se nešířilo a lidé byli blbí jak troky…aby je mohla líp ovládat a manipulovat s nimi. a koneckonců….dělá to dodnes….

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: