Skip to content

Extremismus v pohanství

Leden 7, 2012
tags:
by

zdroj: www.pohanskykruh.wordpress.com

K napsání této úvahy mne vede neustálé handrkování mezi různými pohanskými skupinami, které se vzájemně obviňují buď z pravicového extremismu, či naopak z přílišného příklonu doleva a liberalismu.

Otázkou je, co můžeme považovat za extremismus? Myslím, že každý si pod tímto pojmem představuje něco jiného, jde pouze o subjektivní pohled daného jedince na svět a společnost. Je to jako s dualistickými pojmy dobro a zlo. Co bude dobré pro mne, nemusí už být dobré např. pro mého souseda. Člověk by se tedy měl nad tyto pojmy povznést a dostat se za hranice dobra a zla, dostat se do stavu, kdy uvidí sám sebe ve své pravé přirozenosti. A podle toho taky pak jednat…

Samozřejmě zde nebudu rozebírat různé násilnické psychopaty kteří např. napadají studenty tmavé pleti. To, že někteří  mají na krku Mjolnir z nich snad nedělá pohany, je to ta samá situace jako v satanismu, kde pravým satanistům kazí pověst nejrůznější individua vidící v Satanovi velmistra zla. Ano, můžeme konstatovat, že např. ke germánskému pohanství inklinují lidé pravicověji zaměření, protože třeba anglická skupina Odinic Rite hlásá odinismus jako ohraničené náboženství národů severní Evropy, na čemž já osobně neshledávám nic závadného, ale samozřejmě chápu, že díky tomu odinismus může přitahovat neonacisty. Na druhou stranu však pravicové zaměření není nedílnou součástí odinismu, protože Pete Jennings z uskupení Odinshoftvrdí, že nacisté nejsou pro nordickou tradici o nic typičtější než křesťanští fundamentalisté pro anglikánskou církev, s čímž plně souhlasím. Zde je také ještě potřeba rozlišovat mezi nacismem a nacionalismem.  Musíme ovšem také mít na paměti, že pohled jedince na okolní svět je dán i životními zkušenostmi, což např. u některých jedinců vede v nedůvěru v různá etnika. Já osobně např. znám dost inteligentních osob, které se dlouhodobě pohybovali mezi Romy a po této zkušenosti na ně pohlíželi s despektem. Ti samí lidé naopak neměli problém v komunikaci s černochem či arabem. Takže barvou pleti to asi nebylo…

Osobně si nejsem vědom toho, že by na české pohanské scéně existovalo nějaké vyloženě nacistické pohanské sdružení, které by adorovalo Hitlera či vzývalo reinkarnaci třetí říše. Pokud by takoví existovali, měli by si v první řadě uvědomit, že Hitler sám sebe považoval za dobrého katolíka a odmítal vzkříšení wotanismu v jakékoli podobě. Samozřejmě zde máme skinheadskou subkulturu, která používá symboly Asatru a vím že hodně z nich tím žije a je to pro ně skutečná víra, takže se jedná o pohany, ať se to někomu líbí či ne. Bohůmžel i mezi nimi se najdou tupci, pro které jde pouze o zástupné symboly či o hru na tvrďáky. Ale takové můžeme najít i na druhé straně spektra, mluvím o těch ,,hodných pohanech“, kde se jedná většinou o mladé studenty, kteří o reálném životě ještě moc neví a na ulici by zřejmě moc dlouho nepřežili a pohanství víceméně berou jako hru. Tito lidé vesměs hlásají porozumění a lásku mezi lidmi a národy, což by nebyla vůbec špatná věc, kdyby tato vize totálně pacifistické společnosti nebyla vizí utopickou. Člověk je ve svém nitru stále šelmou, ať chceme či nechceme. Lidé válčí od počátku věků a zřejmě se válčit bude až do skonání věků. Dále zde dochází ze strany liberálů k různým proti extremistickým prohlášením a vymezováním  se vůči jiným skupinám pohanů. Otázkou uůstává, zda tito liberálové nemají svým pojetím pohanství blíže spíš ke křesťanskému vidění světa, zda jejich vidění není moc černobílé či naopak moc duhové. A zde se pak v pohanství střetávají tyto dva názorové proudy – jeden liberální a druhý dle mě realistický,nazíráno optikou skutečného života, který nic nedá zadarmo a je to spíš hra o přežití. Tyto dva názorově odlišné proudy se zřejmě nikdy neshodnou, vždy se bude jeden vyvyšovat nad druhý, tak jako se voda a oheň nikdy nesloučí v jeden celek. Samozřejmě ten neliberální proud bude považován vždy za ten extrémní, protože jde více méně proti duchu doby a proti systému, což by dle mého názoru mělo patřit k základům pohanství, protože dnešní společnost stojí na falešných křesťansko-židovských základech, na vylhané morálce, která je zcela proti duchu člověka.

Smyslem této úvahy není odsouzení té liberální části pohanů, je to cesta kterou si zvolili sami. Pouze čas ukáže…

Všechno je nic a nic je všechno…

napsal Tomas

Reklamy
komentářů 7 leave one →
 1. Leden 14, 2012 03:47

  Jak a kudy dál?
  Když si tak prohlížím webové stránky různých skupin a organizací, tak stále častěji vidím jak lidé nevědí co mají dělat. Na jakou stranu se přidat. Z politického hlediska doprava nebo doleva? Pohané váhají zda zůstat politicky korektní, aby vůbec mohli fungovat, nebo se přiklonit k nacionálním spolkům, protože cítí že jen jim jde o zemi. Jiní zas jsou tak radikální, že nemohou vystrčit nos ze svého brlohu na webu.
  K dobru, nebo ke zlu? Ale hlavně. Co je dobro a co je zlo? Žijeme v takové době, kdy to už není vůbec jednoduché poznat. Rozdíl se stírá blahobytem a požitkářstvím.
  Další věcí je to, že co je dobré pro mne, nemusí být dobré pro jiné. Dříve to bylo jednodušší. Lidé měli hodně podobné cíle. V pravěku vlastně jen jeden jediný. Přežít. Později začali lidé mít majetkové cíle a postupem času a s rozvojem civilizace i tyto cíle rostly. Nakonec si lidé začali honit své ego. O přežití se už starat nemusím, o jídlo také ne a co já ještě nemám? No souseda nemám! Musím ho nějak získat, abych ho mohl zneužívat a abych si na něm mohl honit své ego. Je přece tak příjemné někoho ztrapnit, ponížit. A to je konec všeho a začátek konce civilizace.
  Není totiž už potom nic jednoduššího, než dát lidem televizi a internetové sociální sítě, kde se opravdu může cítit jako král. Kde může řídit, ovládat virtuální postavy. Úchylné televizní soutěže americké produkce kde lidé pro peníze žerou vlastní trus a jsou ochotní ze sebe dělat šašky v kádi s blátem. Lidé dostali co chtěli a jsou spokojení a chrochtají si ve svém chlívku v paneláku, co ani nemá okna. K čemu také? Vše je v televizi a na internetu, tak k čemu vidět ven? Popravdě není o co stát. Jak vypadají dnes ulice toho města co se mělo hvězd dotknout? Té země co měla mlékem a medem oplývati? No a s kým si taky promluvit na ulici? Copak tu ještě někdo mluví česky?
  No a tak, jak je nám Čechům vlastní a jak zpíval Karel Kryl zas jen brbláme. Tentokrát už ne u piva, ale na internetu:
  Já si myslím, protože vím, že jste inteligentní lidé, že víte co nám hrozí. Že víte co hrozí celé Evropě. Tomu nejskvělejšímu světadílu odkud vzešla civilizace. Někdo se nás snaží zničit! Někdo se snaží zničit bílou rasu jakožto svého nejobávanějšího protivníka. Protivníka, který jediný je schopen se postavit této hrozbě a také se účinně bránit. Někdo se snaží zničit náš svět a tím se chopit vlády nad celým světem v cestě k tomuto cíli mu už stojíme jen my! Nejhorší ze všeho je to, že spousty našich spoluobčanů jsou tak zaslepení, že tomuto svému vyhynutí ještě napomáhají tím, že schvalují multikulturní politiku a s otevřenou náručí tady vítají své vrahy z východu a ostatního arabského světa.
  Teď mi řeknete: „ tohle všecko přece my víme, ale co proti tomu dělat?“ Já vám chci nabídnout možnost. Možnost, jak se tomu všemu začít bránit. Pojďme se naučit se zase se znát. Zase se setkávat a zase si pomáhat. Pojďme se naučit chránit se. Chránit příslušníka svého národa.
  Na začátku jsem řekl, že v pravěku měli lidé jediný cíl. Přežít. Dámy a pánové my už zase jsme v pravěku! Musíme se začít o sebe starat, protože pokud budeme lhostejní ke svým spoluobčanům, pak jako národ zahyneme! Nabízím vám tedy organizaci v níž bychom se měli naučit jak se sdružovat, jak si pomáhat. Hlavně organizaci v níž se budeme poznávat. Ta organizace je cesta! Pokud se tedy ptáte co dělat, tak tady je jednoduchá odpověď. Vstup do ROJe a poznej svého souseda a jeď s ním na tábor:
  Militar-velitel ROJe

 2. Leden 14, 2012 02:19

  Já nejsem pohan, ale přijde mi tato víra přirozená. Kde vzniklo to slovo „pohan“ Nenazývali tak křesťané původní obyvatele kolonizované země? To by znamenalo, že pohané jsou všichni, kteří nevěří v Krista, neb v jeho z mrtvých vstáni, nebo jak se tomu říká. Kdo tedy je pohan? Ten, co jím cítí být, ten co praktikuje pohanské obyčeje, nebo ten, co nevěří v Krista? Musím opravit Vladislava. Hitler nebyl katolik. Byl to křesťan. I v tom je rozdíl. Jinak naprosto souhlasím, že svět řídí a ženou do záhuby síly, které rády financují jakoukoliv válku. No a kam by se tedy mělo pohanství přiklonit? To je snad každému, kdo má jen trošku v hlavě jasné. Doleva to asi nebude! Ti vám to vaše pohanství zakážou a zřidí inkvizici. Úplně doprava to ale asi taky nebude to pravé ořechové. A jak tu Vladislav napsal, je třeba rozlišovat nacismus a nacionalismus. To bude asi ta pravá cesta i pro pohany.

 3. p.p permalink
  Leden 10, 2012 15:18

  Za sebe musím říci, že nemám potřebu se distancovat od desítky let starých událostí, na kterých jsem se nepodílel. Cosi jako „dědičný hřích“ neuznávám. Distancuji se ale od jakýchkoliv forem politické korektnosti, která se nás snaží různými, někdy překvapivými, formami ovlivňovat dnes a denně.

 4. Pyrokar permalink
  Leden 10, 2012 01:19

  Mě se celkově ten koncept zobecnování všeho, co není křesťanské jest pohanské nelíbí. Už jen protože je to dost silný obecný pojem a záleží na na jedinci, který ho používá…Někdy může být pohanem křesťan, jindy slovanský rodnověří…

  Nevím proč, ale ten pojem liberální pohan v českém/moravském prostředí ve mě evokuje spíše duhového človíčka s keltským propletencem, či krížem zavěšeným na krku…Spíše takový romantický odpor…

 5. Vladislav permalink
  Leden 9, 2012 10:30

  Ještě doplním: za dobrého katolíka se považoval i Goebbels a v podstatě všichni „tam nahoře“, až na Himmlera, neměli s křesťanstvím zásadnější problém.
  Nacismus byl zločinný systém, a to i přesto, že původně vycházel z pár pravdivých myšlenek. Tyto myšlenky ale prosazoval naprosto špatným způsobem, který nakonec posílil nejvíc ty, proti nimž tak usilovně vystupoval.
  Pokud dnes máme takový svět, jaký máme, poděkujme Hitlerům, Goebbelsům, Goringům, Himmlerům a dalším. Byli to oni, kdo zprofanovali řadu dobrých myšlenek a dali tak jistým skupinám ty nejlepší zbraně. Od toho je potřeba se jasně distancovat.
  Samozřejmě, o nic míň než od icikovského všeobjímajícího pravdoláskového „pohanství“, za kterým zase nebudou jiné prostředky, než ty, co financovaly bolševickou revoluci v Rusku a co tak rády financují obě válčící strany v mnoha konfliktech.

 6. Tomas permalink
  Leden 8, 2012 19:05

  Skeptik:ano,tito lidé své jednání mohou považovat za dobro,černé studenty tím pádem považují za zlo.To je ale křesťanský pohled na svět a pochybuji o tom že mlácením zahraničních studentů jde dosáhnout změny systému,spíše naopak…

 7. Skeptik permalink
  Leden 8, 2012 17:30

  „Nebudu rozebírat násilnické psychopaty kteří např. napadají studenty tmavé pleti.“ Zajímavé rčení,ale v tom případě nechápu tu větu nad tím, kde píšeš o dobru a zlu. Nemyslíš si ,že tito lidé právě považují své konání za dobro

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: