Skip to content

Pohanské kořeny Vánoc

Prosinec 24, 2011

Při zkoumání kořenů svátků, které jakožto obyčej stále slaví lidé západního světa, není obtížné rozeznat očividně pohanské kořeny prakticky všech svátků, jež se dnes považují za „křesťanské“. Stále je relativně snadné odhalit pohanské pravdy ukryté nepříliš hluboko pod žido-křesťanským závojem lží a historického zkreslování. Všechny elementy, které nemohly být zmučeny, zabity či jinak vymýceny z pohanského obyvatelstva středověké Evropy, a které samy nezmizely kvůli vlastním nedostatkům, si církev přizpůsobila. Tento postup dosud funguje v moderní praxi.

„Vánoce“ jsou vlastně oslavou svátku Yule z předkřesťanské Evropy, jehož „dvanáct dní“ vyjadřuje období od zimního slunovratu k Novému roku. Tato skutečnost je obyčejně přehlížena téměř všemi křesťany, kteří zpívají pohanské písně, zdobí pohanský stromek a vypráví dětem o pohanském Kris Kringlovi – zatímco údajně slaví „narození Ježíška“. Církev se dokonce pokusila zcizit pohanského obdarovatele Kris Kringla tím, že ho změní ve „svatého Mikuláše“, avšak ke přizpůsobení nikdy nedošlo. Kris Kringl je stále znám v Nizozemí, kde se o něm říká, že přichází do Nizozemí 5. prosince ze Španělska (odtud španělské jméno křesťanského pokusu o krádež: Santa Claus), aby hodným dětem přinesl dárky.

Ozdobený zelený stromek je symbolem věčného života, i uprostřed období zimního slunovratu, a starověké germánské kmeny ho nazývaly stromem světa či stromem života, Yggdrasil, jehož kořeny sahají do podsvětí a jeho větve ke hvězdám – proto ona hvězda na špičce Yule-stromků, někdy bývá nahrazována „andělem“. Ani s vypětím představivosti nelze spojit „Syna božího“, zrozeného v jeslích na Blízkém východě, s tímto starověkým symbolem.

Jmelí je symbolem plodnosti, pro druidy posvátný, protože se zelená v zimě na posvátném dubu. Šťáva jeho bobulí se podobá lidskému semeni a pohanská Evropa mu symbolicky přisuzovala regenerační síly – odtud polibek pod jmelím.

V předvečer svátku Všech svatých (Halloween) a na Nový rok je dle starověkých tradic nejtenčí hranice mezi světem a podsvětím. Z tohoto důvodu jsou barvami Yule červená a zelená: červená se vždy přisuzovala bohu války (Apollónovi, Marsovi, Tórovi, Arésovi, Osirisovi) a zelená se vždy přisuzovala podsvětnímu bohu (Dionýsovi, Iormigundovi, Panovi, Apophisovi) a dohromady je tento symbolismus prvotním kořenem starověkých konceptů „krve a půdy“.

25. prosinec je datum narození Ježíše Krista (1); datum Ježíšova narození není známo, a téměř všichni východní i západní učenci se shodují v tom, že to bylo spíše na jaře, možná na podzim. 25. prosinec jsou narozeniny Mithry, pohanského slunečního boha perského původu, který se narodil v den oslavovaný ve starověku jakožto zimní slunovrat. Kult Mithry byl natolik silný v římských legiích v době, kdy církev upevňovala svou moc nad Římem, že církev zničila Mithrovy chrámy, na jejich základech vztyčila kostely a poté si přizpůsobila celý symbolismus, aby dosáhla postupného obrácení.

To v Mithrových chrámech byli kněží poprvé nazýváni „otec“. Tam se poprvé praktikoval rituál nazývaný „poslední večeře“, včetně přijímání chleba a vína jakožto Mithrova těla a krve. To v Mithrových chrámech byl bůh oslavován den slunce (Sun-day), tedy v neděli, v úctě k slunečnímu bohu, na rozdíl od křesťanské praxe slavit den Sabatu – sedmý den Genesis, kdy Jehova odpočíval. Jak či proč se oslava „sedmého“ dne začala u křesťanů konat v první den týdne (v anglicky hovořících zemích začíná týden nedělí – pozn. překl.) – v „den vítězného slunce“ —– to zůstává pro dnešní křesťany „záhadou“.

Pro opravdové učence („křesťanský učenec“ je oxymóron) to však záhada není – církev roku 375 na koncilu v Antiochii přisoudila dni Mithrova „znovuzrození“ „datum narození Ježíše“. Od té doby byly všechny chvalozpěvy o zrození slunce změněny na chvalozpěvy o zrození „Syna“. Židé o tom věděli, proto stále slaví Sabat ve správný den, stejně jako muslimové, kteří věří v Ježíše, ale pouze jako proroka (2), a ne toho, kdo se narodil o zimním slunovratu.

Všichni uvítejme návrat Sol Invictus!

Autor: Galactica

Český překlad: Wolf

Poznámky:

1) Ježíš se narodil v Nazaretu, avšak raní křesťané vytvořili příběh o Josefovi a těhotné Marii, kteří konali cestu do Betléma, aby naplnili starozákonní proroctví o „mesiášovi“. Důvod k této cestě uvedený v Písmu svatém – sčítání lidu nařízené císařem Augustem – se dle rozsáhlé římské dokumentace ukázal jako falešný.

2) I křesťanská symbolika kříže byla zcizena z předkřesťanského symbolismu mysterijních kultů, které používali rovnoramenný kříž jakožto mystický symbol Člověka. Tak pravil Ježíš: „A kdož nebéře kříže svého… neníť mne hoden…“ (Matouš 10:38)

Reklamy
komentářů 27 leave one →
 1. Justin Bieber permalink
  Prosinec 25, 2015 01:39

  Stroking Justin Bieber e Sucks Smoke vonrammstein

 2. Prosinec 27, 2011 12:07

  Nevím jestli otec byl poprvé užíván u Mithrových kněží. To pojmenování Otec se, myslím, ozývá i ve jménu římského boha Jupitera, což je zkomolenina původního indoevropského nebeského boha Dyeuse, zde ve smyslu Dyeus (nebesa) pater (otec) – Ju-piter – tedy nebeský otec stojí v čele pantheonu tisíce let dříve než přišli křesťani se svým „otcem“. V Pobaltí je nejvyšší pohanský bůh dodnes v podobě Dievas. Možno něco z toho co zmiňuji dohledat třeba zde. http://en.wikipedia.org/wiki/Dyeus Co se týče Vánoc, Velikonoc (podívejte jak se řeknou Velikonoce v anglicky a německy mluvících zemích, uslyšíte jméno bohyně Eostre, Ostary), je to jasné :-) Ještě k tomu pouštnímu mýtu o Adamovi a Evě u stromu s jablkem. Ne náhodou je třeba v germánské mytologii jablko mládí jež rozdává Idunn a nebo se motiv jablka objevuje v pohádkách. Joseph Campbell třeba píše (a já mu v tomto věřím), že příběh o Adamovi, Evě a hadu je ve skutečnosti pozůstatek původního náboženství doby kamenné a že tento výjev lze archeologicky doložit mnoho staletí na destičkách před vznikem monoteismu. Ačkoliv tento výjev na první pohled připomíná monoteistický mýtus, jedná se ve skutečnosti ještě o monoteistickou diktaturou nezcenzurovaný příběh bohyně Země (pozdější Eva) stojící u stromu života (Světa) s jablky. Této bohyni nabízí hadí bůh (v pohádkách dodnes hadí král) jablko POZNÁNÍ a bohyně toto jablko potom dává jinému bohu, nebo spíše šamanskému hrdinovi (pozdějšímu Adamovi), který „šplhá“ po stromu světa za účelem poznání. Tedy původní podstata příběhu je beznadějně pohanská a také zároveń pozitivní. Protože ale tito monoteisté nemají rádi poznání a osobní svobodu člověka, překroutili tento starý příběh do podoby hříchu. Myslím, že Campell psal i něco v tom smyslu, že řeči při křesťanském pohřbu o tom, že „prach jsi a v prach se obrátíš“ jsou původně pohanská modlitba znamenající, že lidské tělo vzešlo ze Země a k (bohyni) Země se po pohřbu zase navrací. Mohli bychom tu také rozebrat podstatu obětování, kdy šaman odchází během svého „jiného stavu“ do zásvětí a tam je následně „roztrhán a potom znovuoživen“. Tedy předtím než se zbožštila poprava nějakého provokatéra z pouště, byla zde už tisíce let „smrt a vzkříšení“, ovšem ne jako masakr z tohoto světa, ale především jako (opět) osobní cesta a poznání nějakého šamana nebo hrdiny. Další podoba „smrti a vzkříšení“ je samozřejmě roční cyklus, který lidé vnímali už od doby kamenné. To co píši výše se tu jistě někomu nebude líbit, ale nenadělá nic, knihy ani lidi už pálit nemůže, takže my víme……..

 3. Orel permalink
  Prosinec 27, 2011 02:22

  Ale no tak, Vonrammsteine, vzpomeň přece na Velikonoce.

 4. Swantowiet permalink
  Prosinec 27, 2011 01:34

  Já se ptám vážně, proč vaše církev, moderním jazykem, nepřátelsky převzala aktiva a pasiva jinověrců??? Byl jsem ze zvědavosti v Olmiku ve městě na několika půlnočních (sv. Mořic, sv. Michal, P.M. Sněžná, sv. Václav) a potom všem maratónu jsem si říkal pod pseudoantickou štukovou výzdobou sv. Michala, že jste vlastně chudáci zajatci kulturního cizopasení vašeho managementu. Jako kolemjdoucímu byste mi byli sympatitější jako originál.

 5. Prosinec 27, 2011 01:19

  Orel: A copak přesně?
  Sw: Ale no tak :) Jenom hlupák by se stavěl hlupákem, když jím není :)

 6. Swantowiet permalink
  Prosinec 27, 2011 00:40

  Ale proč na falešnou/ukradnutou občanku, Kočičáku?

 7. Orel permalink
  Prosinec 27, 2011 00:35

  “ Nicméně Kristus Pán se narodil, aleluja, a yv se můžete akorát tak užírat vzteky, protože vůbec nic jinýho se s tím dělat nedá :) “

  Ale dá, Vonrammsteine, ale dá :-)

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: