Skip to content

Ovládněte strach

Prosinec 7, 2011

strachStrach může být užitečná věc. Jde o biologický instinkt chránící nás před vlastními hloupými chybami, jež by nás mohly zabít. Například, když vidíme plazícího se hada nebo když se podíváme dolů z okraje propasti, je náš strach způsobený z velmi dobrých důvodů.

Naneštěstí ale tomu tak není vždy. Někdy může být strach iracionální a rozhodně ne zdravý. Naše srdce může chtít vyskočit, když nastupujeme do letadla, a to přesto, že řízení auta nám nedělá žádné problémy.  Přitom je mnohem větší šance zemřít za volantem.  Jak strach chrání před bolestí fyzickou, stejně nás může také chránit od jak zraněného ega v případě neúspěchu, tak od radosti z úspěchu a vítězství.

Pravý muž překonává vlastní strach

Strach je nesmyslný. Nikdo nemůže plně ovládnout své volby a chování rozumem. Každý muž by ale měl usilovat o život, ve kterém by mu smysl života a rozum dělali průvodce a pomocníka.  Strach je nízký instinkt, ne vyšší mozková funkce. Když se skutečně zamyslíme nad naším strachem, zjistíme, že nemá žádný rozumný základ.

Strach je zbabělost. Často se snažíme obviňovat náš strach, abychom utěšili vlastní ego.  Vymlouváme se, že jsme pozorní a opatrní. Vymlouváme se, že jsme to nezkusili, jelikož nám na tom nesejde. Vymlouváme se, že jsme jen trochu nervózní. Chceme-li ale překonat náš strach, pomůže nám nazývat věci pravými jmény.  Neříkejme „Neudělám to, protože jsem nervózní,“ řekněme „Neudělám to, protože jsem zbabělec.“ Toto není prosté sebemrskačství; pomůže nám to vést naše uvažování správným směrem.  Totiž, kdo chce být zbabělcem? Muž chce být statečný a odvážný.

Strach ničí naši integritu. Integrita znamená chovat se zcela dle našich názorů a hodnot. Když chceme něco udělat, a víme o tom, že ta věc je správná, a následně když díky strachu tuto věc neuděláme, zrazujeme tím naše vnitřní hodnoty. Žít ve shodě s našimi principy je vždy ukazatelem zdravého překonání strachu.

Strach nás zbavuje velení. Muž je kapitánem svého osudu. Muž činí rozhodnutí, jež jsou cestami k dosažení jeho cílů. Muž ovládaný strachem se vzdává pozice kapitána a předává ji strachu, předává strachu kormidlo. Kdo je pánem vašeho života, vy nebo váš strach?

Strach zanechává výčitky. Muž nežije v minulosti. Učí se z ní, ale nikdy se jí nenechá brzdit.  Nicméně když připustíte strach, aby vám bránil využít příležitost, nevyhnutelně se budete neustále ohlížet zpět. Budete nadávat sami sobě, proč jste sakra nechali strach, aby vás ovládnul.

Strach brzdí váš osobní růst. Muž by měl vždy toužit po svém zlepšení – být trochu lepší, než byl den předtím. Bez risku ale není žádný zisk, tedy ani žádný růst.

 Jak překonat strach

Velká část našeho strachu je tak pevná jako list papíru. Stačí jeden odvážný krok a projdeme jím skrz.“ – Brendan Francis

Chceme žít naše životy mimo zajetí strachu a nebezpečí. Můžeme se stát pány našeho strachu skrze vůli.

Změňme náš pohled na strach. Je bolest při posilování těla škodlivá věc? Nebo je to pocit říkající, že naše tělo sílí? Strach je škodlivá věc jen pokud si to myslíme. Můžeme nad tím přemýšlet způsobem, že jednoduše „bolest“ pro nás znamená sílení a růst charakteru. Bez práce a bolesti je jen velmi málo osobního růstu.

Překonávání strachu nepociťujme jako stresující, vnímejme to jako dobrodružství. Dobrodružství je cokoliv, co nás vyvádí z nám známých prostor na neprobádané území. Může to být vzrušující jako africké safari nebo trochu méně přehnaně, jako rozhovor s cizím člověkem. Zvládnutí strachu, velkého či malého, dokáže být velice vzrušující. Každý muž by měl zkusit vystavit se aspoň troše strachu každý den.

Dívejme se jinak na riziko. Podstatou strachu je obava z neúspěchu a absolutního selhání. Co když mě nepřijmou? Co když selžu? To jsou krátkodobé výsledky rizika. Ano, je možnost, že si nabijete hubu. Když risk nepodstoupíte, s jistotou se tomuto vyhnete.

Tímto stylem uvažování ale zcela přehlížíte dlouhodobé následky rizika, následky, které jsou mnohem důležitější, než nějaké dočasné proplesknutí vašeho ega. Dlouhodobé riziko je takovéto: Riziko, že nikdy ničeho nedosáhnete. Riziko zcela průměrného života. Riziko, že když se za 10, 20 či 30 let podíváte zpět, budete mít pocit promarněného života.

Když jsem byl dítě a měl jsem z něčeho strach, třeba sjet tobogán zády napřed nebo jít na obrovskou horskou dráhu, položil jsem vždy sám sobě otázku: „Které volby budeš litovat více? Udělám to a pár minut se budu bát. Nebo to neudělám, přijdu o zkušenost a neustále budu uvažovat, jaké to asi mohlo být?“ Dokonce můj dětský mozek znal odpověď.

Pamatujme si, kdykoliv promarníme příležitost z důvodu strachu, nikdy tuto příležitost nedostaneme zpět. Nikdy.

Nakonec, často se bojíme neúspěchu a odmítnutí proto, že bolí zjistit, že nejsme tak příjemní nebo talentovaní, jak jsme si sami o sobě mysleli. Tohle je facka našemu egu. Když ale nebudeme kvůli strachu jednat, sami tím sebe označujeme za zbabělce. Současně s tím se sami sobě vzdalujeme. To se s námi potáhne mnohem déle, než pachuť nevyužité příležitosti.

Asi bychom měli přehodnotit náš přístup k posuzování rizika.

Jednejte odvážně. Theodor Roosevelt překonával svůj strach jednáním, jako by se nebál. Dělejte to samé.

„ Bál jsem se mnoha různých věcí, od medvědů grizzly, po ‘zákeřné‘ koně a pistolníky; předstíral jsem ale, že se jich nebojí. A postupně jsem se skutečně přestal bát.“

Mysleme na velké muže historie. Naše vlastní překážky a náš vlastní strach se nám mohou zdát ohromné a nepřekonatelné.  Z jiného úhlu pohledu jsou ale řešitelné.  Až nás příště paralyzuje strach, vzpomeňme na odvážné muže historie. Vzpomeňme na Edmunda Hillaryho, jak vystoupil na Everest, nebo na astronauty z Apolla 13. Hned vás napadne, „A sakra! A já mám tady problém někomu zavolat!“

Zabijme strach logikou. Jak jsme zmínili výše, strach nemá rozumové odůvodnění. Řešení je zabít ho logikou. Nejlépe nám k tomu pomůže položit si otázku: „Udělám-li to, co nejhorší se může stát?“

Při nejhorším dostanete odpověď ne. Předtím jste neměli domluvené rande, nemáte ho ani teď. Nic se nezměnilo.

Co když žádáte o práci a nedostanete ji? Neměli jste práci předtím, nemáte ji i teď. Nic se nezměnilo.

Co když budete mít prezentaci na konferenci a bude to špatné? Nikdo to stejně neřekne a vy se to nedovíte.

A tak by se dalo pokračovat dál a dál. Téměř v každé myslitelné situaci může být nejhorší výsledkem vaše dočasná nespokojenost. To je však v pohodě zvládnutelné.

Zapamatujme si následující slova. O síle citátů jsme si již říkali dříve. Teodor Roosevelt napsal věc, kterou si zapamatujme a vždy si na ni vzpomeňme ve chvílích strachu.

„Kritik není ten, na kterém záleží; ten ukazuje na klopýtnutí schopných mužů, kde muž činu mohl konat lépe. Zásluhy náleží jen mužům v aréně, těm, jichž tvář je pokryta prachem a potem a krví; statečným; ti sice chybují, při tom se vzdalují svému cíli znovu a znovu, protože neexistuje úsilí bez chyb a nutnosti začít znovu; ale kdo chce opravdu něčeho dosáhnout; kdo zná obrovské nadšení, velké odhodlání; kdo sám sebou zaplatí za smysluplnou věc; kdo zná na konci triumf z velkého úspěchu; a kdo, při nejhorším, když neuspěje, ‘padne‘ odvážně; toho místo nebude nikdy mezi těmi studenými, plachými dušemi, jež neznají vítězství ani porážku.“

Nemá smysl zabývat se strachem, prostě konejte. Spousta všelijakých rádců doporučuje plně procítit strach a jít skrze něj. Nesouhlasím.  Dát ve svém těle obrovský životní prostor strachu znamená žít v neustálém napětí, z kterého se později zblázníte. Co vidím jako rozumné, je sice si strach uvědomit, ale okamžitě nato konat, dokonce ještě dříve, než bude mít mozek čas zabývat se vašimi úmysly.  V mozku zapněte tempomat, který ho bude udržovat v konstantním stavu. Rozhlédněte se, a vydejte se na cestu, z které není návratu. Vytočte číslo. Vejděte do kanceláře. Jakmile jste již v tom, jste nuceni pokračovat, a zjistíte, že máte dostatek síly utáhnout to do konce.

Muži z Roty E se hlásili k výsadkářům jen s velmi chabou představou, co znamená skákat z letadla. Když nafasovali padáky a vstoupili do trupu letadla před prvním skutečným seskokem, někteří cítili velký strach. Ti ostatní nad tím nepřemýšleli. Když se rozsvítilo zelené světlo, stoupli, seřadili se, postavili do dveří a skočili.

Prostě to udělejte.

 Dnešní úkol: Ovládněte strach

 „Život je buď smělé dobrodružství nebo nic. V přírodě neexistuje bezpečí, ani děti lidského plemene ho nemohou zažít. Vyhýbat se nebezpečí není z dlouhodobého hlediska bezpečnější, než se mu postavit.“  – Helen Kellerová

Vezmi něco, z čeho máš strach již delší dobu. Něco, co potřebuješ, něco, co chceš, ale co jsi neustále odkládal k ledu. To ti dávalo pocit bezpečí. Nezvládnutý strach byl však jako závaží na tvých ramenech. Věděl jsi o něm, když ses ráno probouzel v posteli, a večer, když ses v ní chystal spát. Našeptával ti do ucha, že dnes je den, kdy ho musíš porazit. Ty jsi však ten hlas ignoroval. Nezvládnutý strach přibírá na váze pomaloučku, téměř neviditelně, ale každým dnem roste, zpomaluje tvůj rozvoj a zastírá tvou mysl.

Pozvěte někam tu slečnu, která se vám už tak dlouho líbí. Řekněte vaší nejlepší kamarádce, co k ní doopravdy cítíte. Rozejděte se s přítelkyní, když jsou city již dávno pryč. Řekněte si o vyšší plat, který zasloužíte. Přiznejte svou chybu kamarádovi nebo šéfovi. Požádejte bratra o odpuštění.

Možná jste některý úkol z tohoto 30 denního plánu neudělali, protože jste se báli. Dnes je naprostý konec všem výmluvám a otálení. Promluvte k třem cizím lidem. Napište svému otci dopis. Pozvěte slečnu na schůzku. Prostě to udělejte.

Přeloženo z http://artofmanliness.com/2009/06/28/30-days-to-a-better-man-day-29-conquer-a-fear/ . Jako inspirace posloužily některé názory uživatele Tvor (děkuji).  Pokud tento článek aspoň někomu něco řekne, má smysl. Pokud se někdo tomuto článku diví, má svobodnou možnost ignorovat jej :-)

Reklamy
komentářů 11 leave one →
 1. Listopad 20, 2015 14:40

  Moc hezky napsané.

 2. Prosinec 18, 2011 23:26

  Nebezpečí nás učí znát našeho ducha – a nutí nás být silnými.
  – F. Nietzsche

 3. Prosinec 18, 2011 20:56

  Dle mě, „mít vše co potřebuji“ a přitom stále mít potřebu „překonání strachu“ respektive mít strach, je oxymóron.

  Něco pro pokročilé

 4. p.p permalink
  Prosinec 18, 2011 03:01

  Máš-li všechno, co ti stačí, pak hniješ zaživa.

 5. Bláhová permalink
  Prosinec 17, 2011 23:41

  „…toho místo nebude nikdy mezi těmi studenými, plachými dušemi, jež neznají vítězství ani porážku.“

  Vyberte si, kam chcete patřit.

 6. Pagan permalink
  Prosinec 14, 2011 23:53

  Citace:Nic se nezměnilo.
  Aha,a co když jsem měl všechno co mi stačí a díky překonání strachu nemám nic?!Co mi kdo řekne na tohle….

 7. Kamínek permalink
  Prosinec 8, 2011 03:58

  Sice tu vás je jen pět a půl ,ale na kvalitě to neubírá . Pár Rootkitů je cena za internetové přátelství. Jinak děkuji za podporu ( klidně tedy napíši nebo se pohádám ) , ale na pohanství nejsem odborník … ale pozor ( Čáryfuka znám osobně ) .

 8. Swantowiet permalink
  Prosinec 8, 2011 00:26

  …v ČR, vidíte. :-D

 9. Swantowiet permalink
  Prosinec 8, 2011 00:25

  Pravdu dí p.p, já jsem například poměrně roztržitý člověk, který neustále bojuje s překlepy a po většinu dnů se jeho písemný projev omezuje na klávesové zkratky v Adobe „Cokoliv“. :-D Hlavně se nenechte nikým vést a nebojte se sem cokoliv napsat, tohle je nejsvobodnější web ČR, který znám.

 10. p.p permalink
  Prosinec 7, 2011 23:08

  kamínek:
  Vaše vyjadřovací schopnosti nejsou žádná tragédie, tak proč hned házet flintu do žita ? Zapracujte na tom, čtěte, vzdělávejte se, diskutujte, hádejte se, třeba i překládejte, pokud vládnete cizím jazykem… A ucelený názor na věc-ten si vybrousíte časem a zkušenostmi.

 11. kamínek permalink
  Prosinec 7, 2011 20:26

  Tak to je přesně na mě . Strach z fyzického kontaktu trochu nadprůměrně nemám ( pořád ještě těžím z dřívejší treningové připravenosti ) Poznám bojící se a angažované neschopné časem vždy odhalím… jenže zde to končí a čtení diskuzí zde na bratrství mě šokuje . Motivující příspěvky Miloše ,Vladislava ,Egenika atd.. Jejich přehled a vyjadřovací schopnost je tak dokonalá ,že to nelze dosáhnout a já budu muset zůstat jen u čtení bez účasti a narušování debaty. A toto se přenáší i na “ naše zájmové kroužky“ Protože pokud jsou mezi náma lidé kteří mají tak ucelený názor na věc jak můžu veřejně něco přednést nebo zorganizovat ? Poslední dobou si přiznávám ,že jsou aj přijemnější pivní lidé pro skupinu než jsem já . Tím ,ale nechci říc ,že se chci stranit . Naopak chci schopné plně podpořit.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: