Skip to content

Etnopluralistický manifest

Listopad 27, 2011

I.

Člověk má přirozenou potřebu se identifikovat se skupinou. Sami můžeme utvářet pouze část své osobnosti. Zbytek se získává od jiných lidí ve formě kultury.

II.

Vykořeněný jedinec – znamená být zbaven kultury typické pro svou komunitu – je ve světě ztracen. Tato situace jeho osobnost ochuzuje. Bez kultury za zády – identita skupiny – může být člověk lehce manipulován autoritou  a  bezmyšlenkovitě následovat trendy.

 III.

Svoboda člověka je vyjádřena v jeho právu chránit svou identitu a výjimečnost. Tak je právo chránit kulturní identitu skupiny (jistým způsobem) výsledkem práva každého jednotlivce chránit svou individuální identitu.

 IV.

Identita skupiny, která je  nutným spojovacím prvkem sociální solidarity, je samostatná hodnota. Neomezená svoboda měnit svou identitu je spojena s chaosem v existenci skupiny, oslabuje její jednotu a  napomáhá přizpůsobování malých komunit větším. Volba identity nesmí být závislá pouze na jednotlivci, ale musí být akceptována i jinými členy skupiny.

 V.

Identita skupiny – kultura – může být vytvořena na  různých základech, ale nejběžnější forma identity skupiny je etnická (národní, regionální, kmenová) identita.Tak tato identita není imaginární či hypotetická, ale skutečná.

 VI.

Kultury, které byly vytvořeny během historických změn přirozených komunit, jsou založeny na tradici. Přerušení tradice vždy vede ke ztrátě vlastní kulturní identity. To se rovná odcizení jednotlivců a rozpadu komunity. Proto si nepřejeme stagnaci a  zkaměnění současného stavu a požadujeme přehodnotit náš  modlářský poměr k vývoji, který není sám o sobě dobrý. Osvědčené, tradiční formy jsou lepší než experimenty na živých organismech. Společnost se musí vyvíjet, ale změny musí být evolučního a  nenuceného charakteru. Nesmí vést k rozpadu kulturní kontinuity.

 VII.

Rozmanitost lidského druhu je skutečnost mimo jakoukoliv diskusi. Projevuje se ve všech oblastech lidské existence. Bohatost bytí by se měla pro svůj klíčový význam bránit. Ochranou tohoto bohatství současně bráníme: cennost, rozmanitost světa kolem nás a skutečnou svobodu skupiny (komunita nemůže být svobodná bez vědomí své oddělenosti). Kromě toho, zakořeněním v určité kultuře jsme citlivější k jedinečnosti jiných kultur. Pro vykořeněného jedince jsou všechny kultury cizí a  bezvýznamné. V takové situaci nemůžeme hovořit o toleranci, ale pouze o nedostatku vlastní identity.

Přeloženo ze Zakorzenienie Magazine

Reklamy
One Comment leave one →
  1. Shaman permalink
    Listopad 28, 2011 00:21

    Velice zajímavé

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: