Skip to content

Reakce na prohlášení Pohanské federace

Říjen 26, 2011
by

Zdroj: www.pohanskykruh.wordpress.com

„Předkládáme Vám níže plný text prohlášení Pohanské federace, který vyšel v jejím věstníku Samhain č. 23.  Po vzoru politiků v něm členové této nadnárodní organizace varují před zlem „extremismu“ , které prý prorůstá i současným pohanstvím.

Protože se domníváme, že dnešní společnost, pohanství nevyjímaje, spíše než mediálně oblíbené hnědé nebezpečí ohrožují tendence multikulturní a globalistické, chceme se tímto vymezit proti podobně „uvědomělým“ a většinové politické linii poplatným provoláním. Tyto svým naprostým zavrhováním dle našeho názoru jednoho ze základních aspektů pohanství, jímž je aspekt etnický, jen přispívají k prohlubování ztráty vlastní identity a tedy neutěšenému stavu dnešní společnosti.“

Vyjádření české pobočky PFI k projevům politického extremismu naP)O(F  …aneb extremismus do pohanství nepatří:

Apolitičnost, respektive politická různorodost a převážně umírněnost hlavního proudu pohanské scény a komunity kolem Mezinárodní pohanské federace v České republice je dlouhodobě věcí tak jednoznačnou a zjevnou, že se o ní ani příliš nemluví a nepíše. Pokud se vůbec někdy dal vysledovat jakýsi převažující trend, byla to častá ideologická (nikoliv nutně politická) spřízněnost se Stranou zelených a obecně příklon k myšlenkovému proudu ochrany přírody a životního prostředí. Dále, zejména v éře mezi mládeží obecně nepopulárního premiéra Paroubka, se zdálo, že mezi pohany převažují voliči pravice (rozuměj například ODS) nad voliči levice (rozuměj například ČSSD), zřejmě i z čistě demografických důvodů (mnozí jsou mladí vysokoškoláci žijící v Praze).

Vzhledem k tomu, jak velkým tématem se během posledních týdnů v komunitě politizace pohanství stala – pravda, zejména na internetovém fóru P)O(F – ale internet, prakticky hlavní komunikační médium české pohanské scény, těžko můžeme jen tak smést ze stolu – přišel asi čas si některá, podle mě zcela zjevná, fakta zopakovat. Ne snad, že by sama existence krajně pravicových individuí v rámci české pohanské scény jako taková byla novinkou nebo šokujícím překvapením.

Extremismus jako marginální jev se vyskytuje obecně v celé společnosti a pohanská subkomunita není výjimkou. Nikdo totiž nikomu nenakazuje, co si má myslet, k čemu se má hlásit, a natož koho má volit. Komunita je na to příliš svobodná a otevřená, navíc to, co jednotlivé její „členy“ spojuje, není politické přesvědčení, ale jistá spřízněnost či podobnost jejich duchovních cest. Dá-li se vůbec hovořit o „členství“ ve skupině lidí, kde je vzhledem k vágní definici „členem“ více méně každý, kdo se k ní sám přihlásí, ačkoliv vůči takovému něčímu sebeurčení se třeba širší komunita, nebo nějaká její část může nesouhlasně vymezit. Nad tímto trendem obecně nemá cenu se pozastavovat. Jako laik ho nedokáži fundovaně vysvětlit, a to ostatně ani není cílem tohoto článku. Stejně tak je nad rámec tohoto článku zdlouhavé vysvětlování toho, co všechno vlastně do extremismu spadá, a proč považujeme za zrůdné a nepřijatelnése k něčemu podobnému hlásit, nebo i jen tolerovat to, že by se na našich akcích kdokoliv k něčemu podobnému otevřeně hlásil.

Zabedněnci, bohužel i rasističtí a politicky extremističtí zabedněnci s agresivními sklony nebo přinejmenším nezdravě radikálními názory prostě mezi lidmi existují, a kdybych s tímto samotným faktem chtěl něco radikálního udělat, musel bych rezignovat na své vlastní liberálně demokratické přesvědčení. Co ale udělat můžu a vlastně jsem to právě udělal, je ukázat na fašisty, nacisty, neonacisty (a jejich různě maskované variace a odnože v podobě DS, DSSS, nacbolů, anarchofašistů a jakýchkoliv jiných radikálních nacionalistů) a zřetelně a nahlas říct: Tito lidé jsou v mých očích prakticky šílení. Hlásí se ke zločinným a nebezpečným ideologiím a k pochybným ideálům, které v historii i současnosti byly a jsou naplňovány ještě pochybnějšími a nezřídka zcela zavrženíhodnými způsoby. Ostatně užívané prostředky o hnutí mnohdy vypovídají více, než deklarovaný cíl, který často nebývá ničím jiným, než cíleným maskováním skutečného záměru a součástí ochranné propagace nebo přímo propagandy. Viz třeba současné zastrašující pochody a „protesty“ se zjevně rasistickými cíli obvykle hlášené jako „demonstrace za svobodu projevu“.

Znepokojující je spíš narůstající počet lidí s extremistickými názory, kteří jsou zároveň pohany, nebo to alespoň tvrdí, nezřídka ve své poblouzněnosti nechávají své extremistické ideály dokonce do vlastní praxe „pohanství“ prosakovat, a ještě se k tomu všemu bez uzardění hlásí. Před několika lety se o okrajových skupinách, které se od Mezinárodní pohanské federace a hlavního proudu pohanství separovaly, vědělo a byly přesně tím – okrajovými skupinkami bez většího napojení na každodenní realitu pohanské komunity, ve které a pro kterou PFI pracuje. Ať už to souvisí s radikalizací společnosti jako takové, nebo příchodem nových, mladých, radikálnějších jedinců do těchto proudů, je zjevné, že se z tendence hrát si na vlastním písečku a konformní pohanskou federaci ignorovat stává trend, kdy

hlasy těch, kteří by se za některá svá prohlášení měli hluboce stydět a o svých inklinacích ve slušné společnosti spíše mlčet, chtějí být slyšeny. A tak začaly ve veřejném prostoru dosti nepřeslechnutelně řvát.

V rámci fyzikálních zákonitostí (každá akce vyvolá reakci) a vlastního morálního imperativu (nečelit zlu znamená se na něm podílet) se chci za sebe a v obecnějším smyslu za Mezinárodní pohanskou federaci jasně vymezit. Česká pobočka PFI se hlásí k demokratickému a liberálnímu smýšlení a ideálům individualismu a svobody. Ačkoliv se naše politické názory různí a ačkoliv asi nikdo z nás není nekritickým stoupencem současného systému a vlády, nejsme radikálně protisystémoví a neschvalujeme žádnou formu politického extremismu ani náboženského fundamentalismu, který by měl tendence se jako politický extremismus nebo jiná forma násilí projevovat.

Jsme si vědomi brutality a obrovské škály zločinů totalitních režimů minulosti i současnosti a nebezpečnosti a tedy i zavrženíhodnosti směrů, hnutí, ale i individuálních názorů, které se k podobným režimům a jejich ideálům hlásí. Přestože nemáme vlastní aktivní politickou agendu ani program, v rámci pasivního politického vymezení netolerujeme a nebudeme tolerovat projevy zmíněných osob a skupin na žádné z našich akcí. Pohanské a rádoby pohanské akce jimi pořádané nebo zjevně ovlivněné budeme jako organizace bojkotovat, a pokud jejich rozsah a ohlas přesáhne míru, do které je nejlepší je přejít jednoduše naprostým ignorováním, tak se proti nim také veřejně vymezíme.

Pohanství není nacismus, fašismus ani nacionalismus a jakékoliv jeho spojování s těmito směry a jim blízkými názory vnímáme jako špinění jeho jména a zneužívání pojmů a ideálů, ke kterým se my, pohani, hlásíme. Mezinárodní pohanská federace je otevřená všem lidem bez rozdílu národnosti, rasy, pohlaví, sociálního postavení a (s výjimkou nezletilých bez souhlasu rodičů) i věku, kteří jsou ostatní členy schopní a ochotní respektovat. Nevěříme v genetický ani národní determinismus ke konkrétní pohanské stezce -jako druida či druidku například rovnocenně uznáváme irského bělocha i francouzského černocha, českou Romku nebo třeba slovenského občana vietnamského původu. Mezinárodní pohanská federace není uměle barvoslepá, ale přirozeně duhová. Individuální odlišnosti jednotlivců neignoruje, ale akceptuje. Respektuje práva nejen národnostních, ale i nejrůznějších společenských menšin, ať už to jsou například homosexuálové, vozíčkáři nebo geekové (Zjednodušeně řečeno „experti v oblasti IT“), včetně jejich práva se jako příslušníci dané menšiny veřejně prezentovat a naplno se podílet na veřejném dění a společné rituální praxi v souladu se svými potřebami a cítěním.

Za tým české pobočky PFI,

Petr „Eurik“ Gilar

z vlastní vůle na projev souhlasu signováno i dalšími členy týmu:

Tereza, Cody, Joanna, Airis, Vermarka, TPM, Ágneska, Seóras

Reklamy
komentářů 161 leave one →
  1. Březen 30, 2012 14:44

    G.Morelli:

    Ono aniv této chvíli nemá cenu řešit tak mrtvou záležitost, jako je ten pamflet PFI. Ona se totiž veškerá PFI v Čechách tak nějak rozpadla. Autoři toho „prohlášení“ emigrovali do jiné skupinky a v té PFI zůstal s protektorskými pravomocemi jeden člověk

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: