Skip to content

Ódinský ritus: radikální hnutí!

Září 30, 2011
by

Pokud by se někdo obtěžoval zeptat se „pohanů“, většina z nich by pravděpodobně odpověděla, že se považují za „radikální“. V tomto článku termín radikální znamená opozici vůči establishmentu a obvyklým kodexům současné západní společnosti. Současné kodexy byly v mnoha směrech vytvořeny dle židokřesťanských myšlenkových vzorů, a i když je nepochybně pravda, že křesťanství v našich národech ubývá, mnoho z jeho dědictví nás stále provází. Stejně jako znečištění z chemické výroby může otrávit Zemi i na mnoho let poté, co samotná výroba skončila, tak i jed židokřesťanství stále rozežírá.

Jak všichni pohané tvrdí, tak ví, že hlavním principem židokřesťanství je oddělenost Boha Jehovy od zbytku stvoření. Spočívá mimo něj. Tím, že lidstvo „stvořil“ on, jsme i my mimo přírodu. Zbytek přírody je jaksi zkažený, vlastně „plný hříchu“. Není třeba, ani nemá smysl se o to přít nebo ukazovat celou jeho faleš. Postačí říci, že toto je jeden ze základních rozdílů mezi židokřesťanstvím a pohanskými náboženstvími.

Pohané (či většina pohanů) zastávají názor, že vše, bohové, Země, flóra, fauna a lidstvo jsou součástí stvoření či přírody a jsou propojeny. Takže pochybuji, že většina pohanů, natož zvláště ódinistů, by s tímto článkem nesouhlasila. Vědoma si těchto věcí, by většina pohanů  proto zastávala názory proti vládnoucímu establishmentu, pokud jde o témata ekologie a ochrany přírody. Namísto lhostejnosti, nebo v některých případech vlastně nepřátelství vůči našemu životnímu prostředí a jeho dědictví, by se ho snažili chránit a bránit.  Mnoho „pohanů“ skutečně hraje velmi chvályhodnou roli v odporu vůči destrukci našich zemí.

Ale pravé ódinské organizace jako jsme my, Ódinský ritus, tvoří společenství mnoha těch, kteří se nazývají pohany, a vlastně dokazují, že my jsme ti skuteční radikálové, ti skuteční revolucionáři. Protože navzdory ryzí touze ostatních pohanů chránit naše životní prostředí, chránit naši Matku Zemi, jsou jejich (někdy velmi energické) snahy od počátku  zmrzačené, protože, zatímco věří, že stojí  v přímém protikladu vůči rozvoji (destrukci) našich zemí „mocí peněz“, stále sdílejí onen ideál, podstrčený nám židokřesťanskou vírou a její stejně nakaženými následovníky – vládnoucím establishmentem a médii. Tím je idea „rovnosti“.

Západní vlády a média, ať už se nazývají konzervativci, socialisté či liberálové, neúnavně prosazují tuto ideu „rovnosti“.  Zda jí skutečně věří, je sporné, ale je to užitečná houba, která do sebe vsákne volební hlasy mas.  Tento článek není primárně o bludu rovnosti, takže se nebude zabývat destruktivní politikou, určenou k potlačení těch, kteří se bouří. Stačí si uvědomit, že idea jakési „stejnosti“ všeho lidstva je středem takového myšlení. Jak „levice“ tak tábor konzervativců si přejí zničit různorodost a bariéry uvnitř lidstva, čímž vytvoří zparchantělý národ – lidskou kaši, zbavenou všech jedinečných kultur, vloh, tradicí atd. každé rasové skupiny, hlásajíc khaki masu, která je odříznuta od jedinečných a různorodých kořenů, jež stvořily a udržovaly rozdílné národní skupiny.

Můžeme očekávat, že politici a finančníci všeho druhu to uvítají a budou to podporovat. Nakonec uniformní masa může být koupena velkovýrobou, která tím stlačí výrobní náklady a  otevře větší spotřební trh. Také ji bude možné snadněji ovládat.  Skutečně, ve městech se pak může znásilňovat, mrzačit a zabíjet, ale establishment to nijak neohrozí. Ale národ bez dědictví, bez hrdé minulosti, je v současnosti ztracen a o budoucnosti neuvažuje. V takové společnosti je mnohem jednodušší ovládat populaci: dát jim chlast, porno a jiné materiální ozdoby a oni se nikdy nebudou snažit něco hledat.

Ano, můžeme očekávat, že politici, nadnárodní podnikatelé a jejich loutkáři to uvítají. Může nás však překvapit, když s tímto názorem souhlasí ti, kteří se nazývají „pohany“ (možná to není až tak překvapivé při hustém mediálním pokrytí tohoto tématu a zákonech země). Protože mnoho z nich nemá ani nejmenší ponětí o různorodosti skupin národů. Zatímco budou bojovat za obranu všech jiných druhů tvorů před vyhlazením, chránit jejich přirozená místa k rozmnožování atd., když přijde na přežití jejich vlastní národní skupiny, moc je to nezajímá. Jsou jako nejzuřivější křesťan nebo plutokrat postiženi právě takovou ideou, že humanita je oddělena od přírody. Budou bojovat za záchranu starého monumentu, ale nepomohou chránit národní skupinu, jejíž předkové ho vystavěli.

Ódinismus je lidovým náboženstvím –  ať už je čímkoliv. Má podstatu lidového náboženství. Týká se nás ochrana různorodosti rasových skupin, stejně jako ochrana života ptáků a všeho života. Každý druh má svou úlohu, jedinečnou úlohu, kterou hraje ve spirále stvoření. Bez této různorodosti nabírá stvoření zcela jiný směr – takový, kdy bude Země, jak ji známe a všichni tvorové (včetně lidí), naprosto změněni a s největší pravděpodobností zcela vyhubeni.

Příliš často je toto přání chránit jedinečnost rasy nazýváno „rasová nenávist“. Ve skutečnosti je to vlastně úplně naopak. Může někdo doopravdy říci, že vytvoření lidské kaše, zbavené veškeré minulosti (a tudíž i budoucnosti), je dobrá věc? Může někdo doopravdy nazvat přání chránit druhy jako rasovou nenávist? Ve skutečnosti jde o silné soucítění. V tomto je Ódinský ritus a jeho soudružské skupiny jako my (stejně jako Asatru Alliance USA) opravdu radikální – velcí „kacíři“, kteří se nebudou podřizovat řádu establishmentu.

Možná to dnes není populární a může se to zdát „tvrdé“, a také je pochybné, že na tom „něco vyděláte“. Právě naopak, protože tento názor bude nenáviděn novým světovým řádem i ovcemi, které budou křižovat všemi zeměmi. Povede k útokům, verbálním a někdy i fyzickým. Bude znamenat, že si možná uvědomíte, že nemáte s většinou členů  společnosti téměř nic společného. Snad je to vůbec nejtěžší část, protože celé lidstvo je sociální zvíře a touha zapadnout či být „přijímán“ je obrovská. O co jednodušší je „jít s proudem“. Dokonce jsem dospěli do takového stavu, že někteří z těch, co se nazývají ódinisty či ásatrú, ignorují základní skutečnost, že naše náboženství je lidové. Často je tomu proto, aby mohli být komerčně úspěšnými a všechny obtěžovat svým zbožím.

Nepohodlné pravdy dnes nejsou populární a ti, kdo dle nich žijí (jak nejlépe dovedou), a ti, kdo je hájí, jsou revolucionáři. V různorodosti je odpor vůči sprostým a odporným zvykům, jež se nám podstrkávají. V různorodosti je život. My říkáme Ano životu! , a proto jsme v této době skutečnými radikály!

Sig a Wunjo! Sláva Různorodosti! Sláva Životu!

Přeloženo z: odinic-rite.org (původně publikováno v Northwind č. 5)

Reklamy
komentářů 107 leave one →
 1. Pagan permalink
  Říjen 26, 2011 12:51

  Vladislav-Jo s tím souhlasím,ale zakázal bych tuto špinavou víru praktikovat alespoň veřejně.Můj kompromis?Něco jako v Egyptě nebo Íránu,prostě nemáte tady místo.A církev jakéhokoliv typu bych postihoval,pronásledoval a třeba i popravoval.Na hrubý pytel,hrubá záplata.
  Jo a s těma dětma,to je dobrej příklad,taková dobře podaná pravda je víc než poučování,a alespoň nebudou věřit všemu co slyšej ve škole nebo v televizi.

 2. Říjen 25, 2011 20:40

  On se třeba ten Vespasianus se Židy taky moc nemazlil….

 3. Vladislav permalink
  Říjen 25, 2011 17:03

  Swantoviet: jediným skutečně realistickým postojem člověka, který se prohlašuje pohanem, vůči Židům, může být po 1500 letech zkušeností s nimi i s jejich Ježíškem jediné: nepřátelství. Všechno ostatní za dnešních podmínek znamená automatické DALŠÍ posilování jejich moci.
  Římany do toho netahej. Ti byli ještě starověky naivní – a taky podle toho dopadli. Kdyby o Židech věděli to, co víme dnes my, byl by jejich postoj na 99% podstatně méně tolerantní, což platí i o jinak naprosto fenomenálním Apostatovi.

 4. Swantowiet permalink
  Říjen 25, 2011 12:46

  Můj vztah k židům není přátelský, ale realistický, můsím to opakovat tisíckrát???? U všech bohů, na tomto fóru se lká nad zánikem Říma a přitom neumíte nebo nechcete alespoň 5 minut myslet jako Říman. DIVIDE ET IMPERA!!!!!!!

 5. Vladislav permalink
  Říjen 25, 2011 12:33

  Svantovít: a ještě dodatek k tomu „kapitalistickému“ uvažování. Podle mě je selektorem toho, jestli tě při tom řídí praví bohové, nebo zuřivý, uprskaný Jehova, jednoduchá otázka: dělám to jen pro sebe, nebo mám i nějaké jiné cíle? Tomáš Baťa toužil něco dokázat, ale zároveň mu ležely na srdci osudy tisíců chudých lidí Valašska, Slovácka, Hané. Firmu nebral jen jako svou, ale jako všech lidí, co tam pracovali. Vyžadoval kázeň a řád, ale totéž zároveň nabízel těm lidem – a pokud se nedařilo, vzdával se zisků i on.
  Byl idealistou – protože skutky pravých synů naší rasy nemohou nebýt prodchnuty idealismem, i když jde jen o prozaické „podnikání“. Teprve v okamžiku, kdy naše činy prodchne parazitismus, napijeme se jedu, který nás postupně stráví. Právě tomu se musíme co nejúčinněji bránit!

 6. Vladislav permalink
  Říjen 25, 2011 12:23

  Svantovít: ve většině věcí s tebou souhlasím, ale myslím, že pokud máš úctu ke Svantovítovi (i mně se houpe na krku), měl bys trochu přehodnotit některé postoje, hlavně svůj překvapivě přátelský vztah k Židům.
  Následující citát je z téměř sto let staré knihy E. Fuchse Žid v karikatuře a troufnu si tvrdit, že to, co popisuje, se z 90% kryje s tím, proti čemu národovci bojují:
  „Nelze nadále podceňovat dosah skutečnosti, že všechny moderní samozřejmosti
  kapitalistického obchodu bez výjimky odporovaly dřívějšímu
  hospodářskému myšlení. Co je dnes pro každého obchodníka, ať křesťana
  nebo Žida, samozřejmým zákonem jeho jednání, co je považováno za
  obchodnicky naprosto korektní, to bylo původně v patnáctém až osmnáctém
  století cechovními řemeslníky a kupci pociťováno jako nepřátelský čin. Jinak
  řečeno, všechno, co Židé vykonávali pro pokrok, muselo být současníky
  vnímáno jako zaměřené proti nim. A každý nový a za nepřátelský chápaný čin
  tohoto druhu byl nejprve proveden Židy.“
  Jinými slovy: to, co dnes považujeme často za nutnou daň kapitalismu, to, co bereme jako přirozený rys lidské povahy (snahu bezohledně se obohacovat na úkor druhých), evropské kultuře ve skutečnosti zhusta naimplementovali Židé a tyto věci se staly naší „přirozeností“ tedy až sekundárně. Evropské rase je samozřejmě vlastní podnikavost a touha po zbohatnutí, ale představiteli takovéto filozofie byli třeba Henry Ford nebo Tomáš Baťa – ten rozdíl mezi „kapitalistou“ jejich typu a kapitalistou typpu židovského finančního vyžírky je vidět na první pohled.

 7. Vladislav permalink
  Říjen 25, 2011 12:14

  Pagan: pokud bych se dostal k moci já, vyzval bych křesťany, aby sepsali seznam kostelů, které potřebují ke svému modlení (tzn. museli by potvrdit, že se tam reálně schází atd.) a všechny ostatní bych zboural. Na jejich místě by mohla stát dětská hřiště, parky, sportovní stadióny, ale třeba taky růst lesy. Zároveň by sepsali pohané seznam jejich (tedy našich) míst, a z těch by po ověření musely do určitého data zmizet veškeré křesťanské symboly. Ke křesťanům bych přistupoval jako ke komunistům: nezakazoval bych je, ale jasně bych je upozorňoval na fakt, že jsou dědici ideologie, která má na svědomí stamilióny mrtvých, rozvrácení stovek i tisíců kultur a obrovské morální i materiální škody.
  Své děti tak vychovávám už teď – zrovna včera jsem dceři na dobrou noc vyprávěl pohádku o křesťanské holčičce, kterou její kamarádka přemluvila k tomu, aby tatínek zboural kostel, kde stál původně háj zasvěcený vílám, a to místo se vílám vrátilo. Obě holčičky si pak na to místo chodily spolu hrát a povídat s tou vílou.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: