Skip to content

Vytváření nových elit

Září 1, 2011
by

Hned v úvodu se chci zmínit, že zde nebudu rozebírat vyšší či světové elity. Těmito se neurčitě zaobírá spousta jiných serverů a s jediným výsledkem, že vlastně ani pořádně nic určitého nevíme. I když, všímavý člověk vytuší i tak až mnoho. :-( V tomto článku se mi jedná o místní elity. O lidi, kteří určují chod společenstva na úrovni obcí, úřadů, firem (max. menších územních celků), a vlastně tak tvoří spojovací článek mezi těmi tajemnými v pozadí a námi prostými lidmi.

Nejprve bych začal minulostí. Ne zas tak dávnou, kdy se člověk mohl dostat na výsluní v naprosté většině pouze díky svému šlechtickému původu. (K něčemu podobnému by se ostatně tvůrci NWO možná rádi vrátili.) Začnu tedy až revolučními změnami 19. století, kdy začaly být svrhávány mnohdy nadnárodní monarchie a počaly se vytvářet státy a společnost na národním principu. Tehdy se radikálně uvolnily i vzdělávací a společenské poměry a přístup ke vzdělání a k vyšším místům získalo mnohem více obyvatel. Prostě o zastávání vyšších postů nerozhodoval již jen původ či bohatství, ale i prokázání patřičných schopností.

Vývoj šel dále a okruh osob, které v případě svých schopnosti a píle mohli vystoupat výše, se neustále zvětšoval. K určitému omezení u nás došlo za komunismu, kdy byl potřeba i patřičný dělnický původ nebo raději rudá knížka, takže ke kariérnímu postupu bylo nutno přidat trochu přetvářky a silnější žaludek, ale stále to nějak s ohnutým hřbetem šlo. Po pádu komunismu postupně dochází k změně, mocným v pozadí zmizel vlastně jediný konkurent, a tak stále zřetelněji vystrkují svoje růžky.

Sociální rozdíly se neustále více a rychleji zvětšují a vytváří se zde nová elita. Na začátku 20. století byli elitou doktoři, učitelé, vyšší úředníci atd. Tedy lidé, kteří museli disponovat určitou inteligencí, a společnost po nich požadovala zachovávání jistého morálního kreditu. Kdo však tvoří dnešní elitu? Kdo jiný než „kšeftmani a podnikatelé“, povětšinou to lidé mdlého rozumu, kteří necítí žádnou odpovědnost, morální zábrany a tudíž se nebojí do toho jít. Jejich kvalifikací je kolikrát, jak nadneseně říkám, to, že „udrží v ruce kladivo, a nebojí se s ním co největší silou, do čehokoliv třísknout.“ O dodržování nějakých morálních zásad, slušném chování k těm níže postaveným a ohleduplném vystavování svého většího bohatství (kolikrát ne příliš poctivě získaného) na obdiv ostatním, u většiny z nich nelze vůbec mluvit. Většina dnešních etablovaných stran je nositelem těchto snah, kdy je klasická střední třída minulosti (nejen inteligence) odsouvána neustále více do pozadí. Zde k žádnému snižování daní nedochází a spíše jsou odebírány klasické jistoty a výhody, které této nosné třídě státu zaručovaly její existenci. Naopak, všehoschopní „rádoby podnikatelé“ jsou zvýhodňování nižšími daněmi, možností větších odpisů a třeba i tím, že „finančák“ i další úřady po nepoctivých jdou nějak tak s menším úsilím.

Dle mého úsudku k této výměně „elit“ dochází z prostého důvodu. Kdo bude vykonávat příkazy mocných v pozadí horlivěji? Inteligentní a zásadový člověk, nebo hochštapler, který došel ke svému majetku díky své pokřivené osobnosti? Svědomitý a rozumný člověk si bude nad dalším vývojem klást otázky a hrozí zde, že se vzhledem ke svým morálním zásadám vzepře něčemu, o čem usoudí, že společnosti škodí. Zato bezcharakterní a bezduchý jedinec nad příkazy nepřemýšlí a je schopen aktivně vyjádřit vděk těm, kteří mu k bohatství dopomohli. Strach ze spravedlivé odplaty od okrádané většiny ho totiž činí více než loajálním.

Světová elita, aby mohla realizovat své plány, potřebuje roztříštěnou společnost a oddané pomocníky. A k tomu jsou tito nemyslící zbohatlíci s ostrými lokty a bez zásad ideální.

Reklamy
komentářů 72 leave one →
 1. NSák permalink
  Září 8, 2011 21:12

  Vladislav
  Trochu si ty rusy v 2.sv válce heroisuješ.Stalin musel povolit bohoslužby aby se lidé přidávaly k rudé armádě.Bez materiální a finanční pomoci USA,VB by to nezvládl.Ruská zima.V armádě bylo hodně Tatarů atd. navíc jejich způsob vedení boje byl hrůzný např. Na cíl nahnaly pěchotu a zahájily dělostřeleckou palbu atd.
  Stalin asi 3x se chtěl vzdát jednou prý byl připraven se vzdát území po Ural ale Churchill ho uprosil a slíbil větší materiální a finanční pomoc.

 2. Vladislav permalink
  Září 8, 2011 16:36

  Lukáš: s tím Adolfem uhodils hřebík na hlavičku. Řekněme si na rovinu, že na východních Slovanech zatím všichni pohořeli. Ať už to byla fenomenální Napoleonova Le grande armée, čítající téměř půl miliónu ostřílených, zkušených a velmi dobře vyzbrojených mužů, nebo Hitlerovy divize, kterým se složila skutečně už tehdy hluboce prohnilá západní Evropa během pár měsíců k nohám jak skládací hrad, když ho propíchneš příborovým nožem. To, že přes všechny ty tatarské, mongolské a další vlny, které se Ruskem přehnaly, je čistota ruské rasy neskutečně vysoká, je také známá pravda.

  Otázkou tedy je, PROČ tomu tak je?

  Odpověď je celkem jednoduchá. Rus, ať křesťan, pohan nebo ateista, má v sobě hluboko geneticky zakódovanou lásku k vlasti, kterou ztotožňuje se svým rodem, rodinou. Národ a rod je pro mnohého Rusa totéž a pro řadu i totéž, co rodina. Kapituloval při tom i Stalin: nechal Rusy válčit „za ródinu“ a nenutil jim komunistické motivační prvky – a oni obětavě bojovali, celý národ, statečně a krvavě, za režim, který předtím zmařil desítky miliónů životů. Takto vypadá vlastenectví a takto by to bylo zase, kdyby začala nová válka. My Češi bychom zase s někým „spolupracovali“, zase čekali na něčí pomoc, zase byli někde zalezlí jak krysy, a národy východně od nás, kterými ve své čecháčkovské malosti pohrdáme, by za nás krvácely.

  Proto jsem nepřítelem všech stanovisek typu „buďme trochu takoví a zase trochu onací“. Tato stanoviska a nic jiného jsou totiž důvodem naší slabosti a malosti, naředění naší krve i odhodlání měnit věci, důvodem, proč námi pohrdají Rusové, Němci, Židé, proč umíme zaujmout jenom komikou nebo nadsázkou, ale nikdy ne hrdinstvím či pevností postojů a charakterů.

  Najděme SVÉ MÍSTO. Místo jasné a nesmlouvavé. Jedině tak cokoliv změníme. Já pro sebe to mám rozhodnuté: jsem Slovan a přestože mám patnáctiletou překladatelskou praxi v angličtině, stačí mi po dvaceti letech od maturity uslyšet ruštinu a hned vím, do jaké „skupiny“ patřím. Jsem takový, jací byli mí předkové, díky nimž má rodina žije tam, kde žije – hluboce se skláním před silou a kvalitou jejich víry a tradic a nehledám tyto nikde jinde, a už vůbec ne někde na území, kde je dnes Izrael. Nejsem „trochu takový“ a „trochu zase takový“, jsem právě a jenom jediné: slovanský POHAN.

 3. Lukáš permalink
  Září 8, 2011 15:34

  K Wolosovi – cítím nechuť k těm, co Evropu haní. Křeťanství je stejně jako pohanství naše součást, proč ji nepřirozeným způsobem vytrhávat…

  Jeho příspěvky:
  „Možná to bude znít drsně, ale mně osobně vůbec nevadí, že hinduisté zaplaví pravoslavné Rusko, jednu z tradičních bašt Západu.“

  Možná to bude znít drsně, ale kdyby ten zlej pán Adolf zaplavil Sibiř podobnými individui jako je Wolos, tak by to byl zločin vůči Sibiřanům.

  „Obrodu bílé rasy? Ve chvíli, kdy Rusové mají za sebou 300 let mísení s mongolskými okupanty? (Zlatá horda) Vyloudilo to na mé tváři úsměv :-)“

  Já často potkávám lidi z oblasti bývalého SSSR, ale setkávám se i s ryzími Evropany. Nicméně – pořád raději mestice, než cikány ;-).

  P.S.: v mém předešlém příspěvku mělo být „myslím“ místo „nemyslím“, hold jsem se přepsal nebo jsem u toho nemyslel ;-)

 4. Lukáš permalink
  Září 8, 2011 15:30

  Vladislav: já tvůj názor znám, chápu, respektuju, v mnohém souhlasím. O tom, že jsi nacionalista vím (o pojmech Čechy, Morava se hádat nebudu). Nepsal jsem nic o tom ani si nemyslím, že jsi zastáncem barevné Evropy. Když si přečteš můj předešlý příspěvek:

  Psal jsem, že mi přijde, že..“multikulturně smýšlející pohané jsou pro tebe víc než nacionalističtí křesťané.“

 5. Vladislav permalink
  Září 8, 2011 11:29

  Lukáš: vůbec jsi nepochopil, co jsem chtěl říct. Nejsem žádný multikulturně smýšlející pohan, jsem pouze pohan TOLERANTNÍ. Příkře nesouhlasím s ideou multikulturalismu a rasového míšení, silně jsem proti imigraci jiných národů, zejména barevných, na evropské území. Zároveň jako pohan jsem ale také duchovně TOLERANTNÍ a nemám nic proti tomu, aby si jiné národy na SVÝCH územích žily tak, jak uznají za vhodné. Svou víru nikomu nevnucuju, jen chci, aby získala zpátky to, co jí bylo sprostě ukradeno.
  Nevím, proč se navážíš tolik do Wolose. To, co on v některých bodech prezentuje, je spíše idealismus a pokud se neuzavře dalšímu vývoji, nejspíš mu dojde, že to tak není. Psal jsem mu také jasně, že podle mého názoru na jednom území nemůže víc kultur žít pospolu, takže asi jsi mě dobře nečetl.
  Pokud zmiňoval Čechy vs. Lemuzy, Doudleby, Lučany a další, tak to má ale prostě PRAVDU. Český národ vznikl až „díky“ křesťanské expanzi, vždyť ještě za otce kolaborantů, knížete Václava, byly Čechy a Morava územím nejméně 6 nebo 8 silou téměř rovnocenných kmenů. Jako přesvědčený rodnověrec odmítám křesťanské omílání Čechy, Čechy, Čechy (popř. Morava, Morava, Morava), protože to neodpovídá realitě. Ještě za předválečné ČSR žilo v naší zemi víc Němců, než Slováků a byla zde řada převážně židovských měst. Je třeba Čech pořád ještě Čechem, pokud se jeho děda spustil s Židovkou, takže vnuk nedokáže pochopit pravou pohanskou víru národa, o němž prohlašuje, že to jsou jeho „předkové“ – tedy Češi – a proto se domnívá, že cestou je tak i pro „rozumnějšího“ částečného Žida mnohem přijatelnější křesťanství????
  S Němci problémy nemám – to jsou naši árijští bratranci – to je stejný kořen, což tady ale víme všichni.

  Kdepak, kamaráde. Selektorem „vlastenectví“ jsou kritéria jediného typu – vzít takového kandidáta třeba na noc kupaly, či jak říkají Vikingové, „midsommar“, a podívat se, jak se tam bude chovat. Je-li jeho krev pravá a ne pouhá směs dvaceti různých ingrediencí s nezanedbatelnou dávkou chazarské, ten člověk ožije a bude se mu to líbit. To je náš KOŘEN, to je podstata našeho prazákladu.

  Hlas krve – ten je rozhodující. Krev vycítí krev a připojí se k ní – v čase odpočinku, rozkoše, boje i smrti!

  Všechno ostatní jsou pouze konstrukty, kdy se vždycky nakonec ukáže křížení s Židem, Hunem, Cikánem. Jak to tak pozoruju, je spousta takových kříženců i v hnutí zvaném „národní“ – a jsou hlavní brzdou jeho dalšího vzestupu!

 6. Lukáš permalink
  Září 6, 2011 21:17

  Odpověděl si mi na otázku, multikulturně smýšlející pohané jsou pro tebe víc než nacionalističtí křesťané…, pak ovšem nekritizuj křesťanství pro nedostatek nacionalizmu :-D. Jediné slovo mě napadá, pokrytectví…

 7. Vladislav permalink
  Září 6, 2011 18:14

  Lukáš: ano, vážím si lidí z RV. Oni mají lásku k našim bohům a mnozí o nich ví mnohem víc, než my tady dohromady. Jen se jako celek nedokázali zatím posunout k AKCI – a možná v této podobě už ani nikdy nedostanou…
  Klíčové je, že na vyhlášenou válku se nedá odpovědět pasivitou či pacifismem – v tomto je jejich hlavní omyl. Je v duchu nejhlubších pravd naší víry odpovídat na boj bojem, a staré křivdy se snažit napravovat i s jistou dávkou násilí a brutality, pokud vidíme, že to po dobrém nejde.
  Všem, kdo pochybují o tom, zda je správná jistá dávka brutality, bych doporučil přečíst si něco o některé z tisíců genocid pohanů, kterými se christianizace vyznačovala. Vcítit se do těch zabíjených lidí včetně dětí, do těch zmařených životů, nadějí, doufání a krásy.

  Deklarujeme-li se jako pohané, jsme zavázáni také následovat jejich odkazu – a myslíš, že by naši praotcové, sledující teď z Tam se zájmem naše počínání, souhlasili, abychom přesto, že se označujeme za jejich následovníky, jednali se svými nepřáteli a dědici jejich vrahů jako pacifisté, zženštilí změkčilci?

  Nejen jména, ale i dějiny zavazují. Kdo je jednou zná, už nemá volbu ignorovat příkazy, které mu dávají. Na to nesmíme nikdy zapomenout!

 8. Vladislav permalink
  Září 6, 2011 18:05

  E.E.: my nejsme křesťané. Nenastavujeme druhou tvář, bylo-li nám ukřivděno. Osobně si nemyslím, že by odplata vždy musela plodit další odplatu a násilí další násilí, spíš mám zkušenost, že nepostavení se zlu znamená, že to zlo si začne troufat ještě víc, až nabude skutečně obludných rozměrů. Láska patří těm, kdo jsou jí hodni – někomu lásku, někomu lhostejnost, někomu boj. Jsme lidské bytosti nadané rozumem, takže je na nás, abychom se vždy správně rozhodli, co komu patří, a nezapomněli přitom, že jednou budeme muset toto své rozhodnutí obhájit před soudem bohů.

  Máš pravdu, pokud konstatuješ, že česká společnost je vysoce ateistická. Ale svět se mění a my vytváříme budoucnost – a ta není nikdy stejná, jako minulost. Byly časy, kdy byly české země naopak nábožensky nejhorlivějšími částmi Evropy – za časů pohanství, v době husitství či třeba ještě za třicetileté války. To, jaká bude budoucnost, záleží totiž taky na nás – co pro ni uděláme. Duchovní instinkty třímají skoro v každém člověku – a naše šance jsou právě v té mase ateistů – a já věřím, že časem pochopí, že jejich dnešní vidění světa je pouze dočasným dozvukem křesťanství, a mnoho z nich zatouží vrátit se k víře svých praotců, neboť ta je v každém z nás – v každém, kdo ctí své předky a není 100% bezduchý materialista.

 9. Vladislav permalink
  Září 6, 2011 17:54

  Wolos ještě jednou: uvádíš, že si zatím pouze HRAJEME na pohany. No dobrá. Ale do práce chodit musíme, za víkend jsme rádi, a do reálií roku 850 se asi vracet nebudeme, ne? Můžu tě o něco poprosit? Uveď, jaká je tvoje představa, co bychom měli podle tebe dělat! Pokud to nechceš napsat sem, uvedu tady svou e-mailou adresu. Díky.

 10. Vladislav permalink
  Září 6, 2011 17:51

  Wolos: tvůj dlouhý příspěvek je plný velmi dobrých postřehů. Bohům žel, až na ten konec – ten mi k tomu moc nezapadá. Víš, já jsem to hodně zažil i na vlastní kůži – hodně jsem cestoval, a ve Skandinávii i studoval. VÍC KULTUR NA JEDNOM ÚZEMÍ, VEDLE SEBE, PROSTĚ DLOUHODOBĚ NEMŮŽE ŽÍT. Bílé holky budou spát s Kurdy a Íránci, bílí kluci nechají thajské masérky ze salónu přes ulici, aby je nakonec obsloužily nejen masturbací, ale i souloží (neříkám, že se jistým úrovním mého vnímání takováto představa nezamlouvá:-)), a výsledkem budou děti s kulturou nula, zmatené a nikde nezakotvené, navíc s problematickou genetickou výbavou – ruští rodnověrci kolem D. Alexandra například správně poukazují na až podezřele vysokou neplodnost párů běloška+černoch. Prostě: nezabráníš bílému osmnáctiletému klukovi, aby se nezamiloval do Kurdky s uhrančivýma černýma očima a saténovou snědou pletí, a nezabráníš bílé holce, co má (do celkem zdravé míry) ráda muže, aby zatoužila po sexu s „pořádně vybaveným“ černochem. Míchání ras, co žijou spolu, prostě nevyloučíš, a výsledkem je vždy oslabení všech ras, které se toho účastní.
  S tvými vývody ohledně Čechů vs. Doudlebů, Lučanů apod. ale plně souhlasím. To jsme ovšem zpátky u pohanství – pravda, třeba takto nebudeme pouze čeští, ale spíš západoslovanští či árijští vlastenci, ale naše vlastenecké cítění to neoslabí – takto já chápu pojem BRATRSTVÍ, jimž je nazvaný i tento server – hledejme své bratry ve víře a tedy i v kultuře a především životních hodnotách (neboť tyto tři jedno jsou) a objevujme tak kouzlo pravého bratrství. Nelpěme na rozdílech, lpěme na tom, co nás spojuje – a tím je naše prastará a jediná autentická, tedy pohanská, víra!

 11. Září 6, 2011 16:54

  Wolos—-Tak to asi přestanu chodit do práce, abych se stal řádným pohanem ÷)

 12. Wolos permalink
  Září 6, 2011 16:39

  Myslič: Protože si z mé optiky na pohana jen hraješ :-) A koneckonců, je to zřejmě problém všech, kteří se za ně označují. I můj. Prozatím.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: