Skip to content

Evropská tvář před sto lety – V.díl

Červenec 16, 2011

Francie. Jak se dělilo obyvatelstvo této země před sto lety? Existoval nějaký opravdový Francouz? To napoví další díl výběru ze zeměpisné edice Evropa z roku 1912. Více jak sto let starý text nás seznámí nejen s různorodostí francouzského národa. Poodhalí i důvody k poměrně vysokému zastoupení přistěhovalců v dnešní Francii, které působí jako varování i pro ostatní národy současnosti. Kdo chce hovořit o svobodě evropských národů, měl by nejprve poznat jejich tvář.

Důležité upozornění:
Celý původní text bude jako vždy označen uvozovkami a kurzívou a je přesně opsán podle originálu. Není v něm žádná gramatická chyba nebo překlep. Je tak zachována originalita říšské češtiny. Vysvětlivky k původnímu textu jsou v hranatých [..] závorkách.

„…Obyvatelstvo má svůj původ v Keltech (Gallech), které legie Caesarovy polatinisovaly. Národopisec Proudhon dokonce praví, že ve Francii žije nyní neméně než 20 různých národností, jichž povaha, zvláště u lidu selského zřetelně a jasně vystupuje. Kromě Basků, Bretoňců, Ligurů, Vlámův a Korsů rozeznává ještě Allobrogy, Normany, Němce a jiné, kteří zvolna splývajíce v národnostní celek, tvoří asi čtvrtinu všeho obyvatelstva… I v nářečích Proudhon rozeznává podřečí, uváděje různě mluvící Lothrinky, Picardy, Burgundy, Dauphinésany, Auvergnany, Limouriery a jiné.“

„Vlámové líčí se jako lid pomalý a flegmatický, ale neobyčejně pilný a bohatý. Obyvatelé Picardie dbají cti a vyznačují se veselou myslí; bývají však prudcí, což zdědili po Keltech, snadno vznětlivých a lehkomyslných. Normani známi jsou pracovitostí a sváry. Hádka, půtka jest jim rozkoší… Lothringům připisuje se úskočnost, stálost a vytrvalost v práci a touha po vzdělání. Gascoňci překvapují duchaplností; přestřelují však, když se dá, z čehož vznikl výraz ‚gasconada‘ pro řeč přehnanou, nepravdivou nebo příliš sebevědomou.“

„Vlastnosti, jimiž se obyvatelé jednotlivých provincií charakterisují, jsou po stránce tělesné, povahové a duševní tak nápadné, že staly se i příslovečné. Obyčejně se Francouzi popisují jako lidé tmavých vlasů, prostřední výšky, štíhlí a obratní. Jako staří Gallové jsou bojovní a udatní v útoku, ale netrpěliví a neklidní v neštěstí… Venkované francoužtí bývají neobyčejně střízliví, pracovití, šetrní, politicky klidní, hluboce zbožní a snášejí křivdu těžce. Dotek zděděných a svatých práv jejich, povzbuzuje je ke krvavým odvetám, v nichž rádi se obětují za dobro ostatních.“

„Národnostně tvoří Francie skoro celek, z něhož se jazykově vymykají Bretoňci (1,100.000 osob) v západní a jižní Bratagni (čtyřmi dialekty). Na jihozápadě žijí Baskové (100.000 osob), na krajním severu Vlámové (150.000 osob), na jihovýchodě v Nice a na Korsice Italové (400.000 osob). Mimo to žilo ve Francii r. 1906 323.000 Belgičanů, 90.000 Prusů, 80.000 Španělů, 72.000 Švýcarů, 37.000 Angličanů, 22.000 Lucemburčanů, 16.000 Rusů, 12.000 Čechů, Poláků, Slovinců, rak. Němcův a Maďarů, 20.000 jiných Evropanů, 16.000 Američanů, 3000 jiných národností a 11.000 neznámých národností, celkem cizinců přes 2 milliony, tedy asi 5% všeho obyvatelstva.“

„Politická a materielní převaha Francie nad ostatními státy již minula… Příčinu toho všeho hledati jest prý v pomalém rozmnožování národa, několik desetiletí trvajícím. Byly proneseny i obavy, že při přerušení přílivu cizinců by dokonce nastal úbytek v počtu obyvatelstva, což by znamenalo počátek úpadku plemene románského, specielně francouzského. Odtud také vysvětluje se, proč tolik cizinců se usazuje ve Francii, kdežto rodných Francouzů v cizině zůstává poměrně málo. Nynější přírůstek obyvatelstva v roce byl tak nepatrný, že se jeví pouze 0,22%, jelikož počet porodů mezi evropskými státy poměrně je tu nejmenší. Od r. 1866 do r. 1901 stoupl počet obyvatel o 742.945…, kdežto v Německu od r. 1885 do r. 1900 o 7 millionů…“

„Jako příčina ubývání obyvatelstva v republice na prvém místě se uvádí všeobecně rozšířená soustava dvou dítek v rodině a příliv obyvatelstva do velkých měst, která je ztravují… Míti v rodině dítky dvě, je morálka založená na přesvědčení, že snáze a lépe dají se zaopatřiti a uživiti nežli dítky tři a čtyři.“

Nejvýznamnější a nejpodrobněji popsané provincie:

Auvergne (střední Francie):
„Obyvatelstvo vysočinné jest různého původu, ale časem splynulo v celek jazykem, způsoby života i povahou. Všude patrny jsou stopy starodávného osídlení. Lid je statečný, pracovitý, intelligentní, a poněvadž nenalézal v rodné zemi vždy náležitého zaopatření, směle stěhoval se do ciziny za lepším štěstím. Rodáky auvergnanské potkáváme po vší Francii a vždy je poznáme po pracovitosti, šetrnosti a veselé mysli… Obyvatelé Středofrancouzké vysočiny rozvažují, a proto šetrností dodělávají se majetku; sdružují se v jednoty a tvoří pospolný celek národní. Říkají o sobě: ‚Nebylo zprvu jiných lidí kromě Auvergňanů’…“ [Auverňané jsou potomci Arvernů, nejznámějšího a nejmocnějšího keltského kmene Francie; z tohoto kmene pocházel slavný keltský náčelník Vercingetorix, který jako poslední odolával Césarovi v římské okupaci Galie]

Bretaň (západní poloostrov Francie):
Bretagne, nejzápadnější krajina francouzská, náleží k nejzvláštnějším a k nejsamostatnějším v republice. Obyvatelé proto nemívali přílišného účastenství na živých proměnách života, jehož ohniskem vždy byla Francie střední a zvláště Paříž. Z té příčiny zachoval se tu starokeltský typ lidový ve formě nejčistší… Bretoňci vyznačují se počestností, věrností, ale svéhlavostí a naprostou nepoddajností. Lid pochází od keltských Britů, kteří před Anglosasy z Anglie sem se uchýlili (Bretagne = Britania) a zachoval si původní keltský jazyk svůj. Odtud rekrutují se nejlepší námořníci francouzští.“ [keltští Britové se přestěhovali do Bretaně kolem 5. století; Římany dříve pojmenované území Armorica se začalo nazývat Malou Británií a odtud se pak vyvinul dnešní název Bretagne]

Marseille a Provensálsko (jihovýchod Francie):
“Jako slunný a veselý je kraj, jeví se nám také veselí a bujaří obyvatelé jeho. Černé, živé oči, černé vlasy a bledá, poněkud osmahlá pleť dodávají jim zajímavého vzhledu a jakési jemnosti, jíž vynikají zvláště ženy. Nezřídka pozorujeme, že na obličeji krásky některé přímo se jeví rysy typu řeckého z Arlesu, kde zachoval se dosud skoro neporušen. Děvče marseillské jakoby zpolovice rozmarná Italka, zpola ohnivá Španělka, spojuje v sobě vlastnosti obou… Povahou jsou Marseillští a Provençalové vůbec živí, rychlí, hovorní, v jednání prudcí a vášniví, pevní, zábavní, mnohými dary duševními obdařeni, svobodomyslní, čilí a pracovití, stateční a ke všemu odhodlaní.“

Paříž (stinná stránka velkých měst):
“Význam Paříže jako prvního světového města nové doby, jakkoli Londýn je větší, byl pro Francii mocnou pákou kulturní převahy. Nyní však, kdy městský život oslabil zdatnost a plodnost obyvatelů, Paříž, jak to činil starý Řím v Itálii, vyssává zemi nejlepší síly. Hlavní město roste a žije, provincie chudnou a hynou. Každý člověk, jenž něčím vyniká a něco dovede, spěchá do Paříže a tu se uplatňuje. Vyjmouc málo měst provinciálních, ostatní živoří.“

Příští díl: Španělsko. Existuje španělský národ nebo je to jen iluze? Dozvíte se příště.

Reklamy
komentáře 2 leave one →
 1. Pagan permalink
  Červenec 27, 2011 14:47

  Ano pěkný článek. Doporučuju skladbu o svobodě Keltů od Wolfe Tones-Song of Celts

 2. Orel permalink
  Červenec 16, 2011 19:13

  Moc pěkné. V Bretani to teď vypadá smutně. Před sto lety polovina Bretonců vůbec nerozuměla francouzsky. Po druhé válce nastalo intenzivní pofrancouzšťování, ve školách visely cedule „Je zakázáno mluvit bretonsky a plivat na zem.“ Výsledek je ten, že teď se bretaňsky domluví asi 200 000 lidí.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Brittany

  Vidíte ty Francouze? Mají plnou hubu „Naši předci Galové,“ ale klidně zničí poslední výspu keltského lidu na kontinentu.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: