Skip to content

Evropská tvář před sto lety – II.díl

Červen 25, 2011

IIRARA, Fenian Brotherhood, vlastenectví, fenianismus, keltská krev, útlak a bezpráví atd. Pojmy známé i neznámé. Všechny spojuje jedna zem a jeden národ – Irsko a Irové. Jim se věnuje další díl evropského národopisu, který čerpá ze zeměpisné edice Evropa z roku 1912. Jen těžko může někdo mluvit o nutnosti evropské solidarity mezi národy, aniž by si přečetl něco z jejich historie. Následující více než sto let staré informace dokazují, jak málo toho dnes víme o smutných osudech jednoho z nejstarších kmenů Evropy.

Důležité upozornění:
Celý původní text bude vždy v uvozovkách a psán kurzívou a je přesně opsán jako v originálu. Není v něm žádná gramatická chyba nebo překlep. Je tak zachována originalita říšské češtiny. Moje vysvětlivky k textu budou vždy jen v hranatých [..] závorkách.

„Obyvatelstva irského ubylo od r.1900-1906 o 300.000 osob; od r. 1845 z 8¼ mill. kleslo na 4⅓ mill. osob. R. 1891 bylo v Irsku prázdných 70.000 domů. Čísla tato dojemně mluví o smutných poměrech hospodářských a sociálních v nešťastné zemi. Nejsou odůvodněna nutnými podmínkami přírody jako spíše truchlivými dějinami národními. Irové totiž nikdy nemohli se spřáteliti s myšlenkou poddanství, jakkoli již r. 1171 Angličany byli podmaněni, a země Irská byla v jejich moci. Vždy opět vznikala obrovská povstání lidu, ale národ marně krvácel, neboť přicházelo po potlačení vzpoury k novým dělbám pozemkův a strašným perzekucím. Po povstání r. 1691 přes 400.000 ha půdy Angličané rozdělili mezi sebe. Tak přešla ponenáhlu skoro všecka půda irská do rukou anglických lordův, a irský sedlák stal se nájemcem svého majetku vlastního. Nyní náleží osmi stům majitelů půdy přes polovici ostrova. Bezpříkladná a o pomstu volající byla bezpráví, jichž dopouštěli se majetníci půdy, kteří nebydleli v Irsku, nýbrž v Anglii a tu žili pohodlně z výtěžku pozemků, na nichž Irové pracují jako nájemníci. Jsou silni, urostlí, ale chudi, bydlíce v bídných chatách, v bezmezné nevědomosti a hrubosti [myšlena nevzdělanost a primitivnost; v jiné kapitole je uvedeno u Irska až 20% analfabetů], hotovi vždy opustiti rodnou zemi, když tíha okolností je k tomu nutí. A přece Irsko vyznačuje se přebytkem obyvatelstva, poněvadž nedostatek průmyslu a stálé dělení půdy v drobné usedlosti jim ani živobytí nezajišťuje. Poněvadž Angličané vždy pohlížejí na ostrov jako na zemi podrobenou a ujařmenou, ničeho nečiníce pro její rozvoj, také Irové nemají zájmu pro její zvelebu.“

Rozhořčení a častá nouze pudily tedy Iry z vlasti, a vystěhovalectví dosahovalo v letech padesátých, šedesátých a sedmdesátých minulého století i 100.000 osob za rok. I v cizině zachovali si Irové lásku k vlasti a snahu odloučiti se od Anglie. Tak vznikl r. 1863 v Anglii tajný spolek Feniů (keltské slovo fenee znamená obra, válečníka)…“ [z něj vznikl pojem „Fenianismus“, označující irský nacionalismus; popud k němu dal spolek založený r.1858 v USA – Fenian Brotherhood; tento spolek použil v americké občanské válce r.1866 poprvé akronym IRA]

Irové jsou původu k e l t s k é h o; ale pouze keltsky mluví dnes již jen asi 100.000 osob v západní části země (700.000 až 800.000 obyvatelů mluví keltsky i anglicky). Liší se tudíž od Angličanů kmenovým příslušenstvím… Na severu a východu irském žijí germánští Angličané, usadivše se zde pevně a zatlačivše odtud původní obyvatelstvo na západ. Na východě převládá tudíž lidstvo krve anglické, protestantské, na západě krve irské, náboženství katolického. Jako u Keltův antických, tak i u Keltů moderních patrný jest enthusiasmus [„šílet nadšením“], jenž však brzy opět se uklidňuje. Pokud se týče vlastenectví, není na světě národa, jenž by byl nedůtklivější Ira.“

„Irsko jest na nižším stupni vzdělání nežli Skotsko, a zdá se, jakoby Britové na tomto ostrově chtěli ukázati, čeho lze dokázati vládou, jíž bližší jsou trpící v cizině, na př. Armeni v Asii, nežli obyvatelé ve vlastní zemi.“

Příště o Anglii…

Reklamy
komentářů 8 leave one →
 1. Andreos permalink
  Červen 27, 2011 18:39

  Jen zde upozorňuji autora R. O., že jsem zaregistroval jeho mail z konce března (až teď jsem ten mail objevil, jelikož na tuto svoji schránku moc nechodím), kde mě kontaktuje ohledně ras – myslím, že nejlepší by bylo zde uvést nějaký seznam doporučené literatury – knih, kde je něco o rasovém složení vyspělých civilizací v minulosti – zejména ve starověku.

 2. Pagan permalink
  Červen 27, 2011 12:31

  Miloš:Ano,ve své podstatě.Tak trochu se ale mýlíš.Hlavně se jednalo o národnostní otázku.A to co kecaj média o náboženském sporu není až tak úplně pravda.To jsou dnešní média a jejich zlehčování národnostního problému a okupace Británií. O to se jedná jen okrajově.I mezi Iry a dokonce členy IRA byli protestanté a dokonce i malé množství pohanů.Hlavně to byli bojovníci za nezávislost a šlo hlavně o národ a ne o náboženství i když i to hrálo roli.A samozřejmě si Irové prosazovali i ten „katolicismus“,a říkali že bůh je na jejich straně.Ale taková křesťanská byla doba

 3. Miloš permalink
  Červen 27, 2011 11:50

  Pagan: ale IRA jsou taky katolíci.

 4. Pagan permalink
  Červen 26, 2011 15:23

  Jinak děkuji za přiblížení situace před 100 lety,(výtah z knihy a doplněný komentář)myslím že jste přispěli k objasnějí situace té doby.

 5. Pagan permalink
  Červen 26, 2011 15:15

  Ať žije IRSKO,země tradic,dobrého piva,veselých lidí a IRSKÉ REPUBLIKÁNSKÉ ARMÁDY.Jediné co mi na nich vadí je vysoká pokřesťanštělošť a to že volby vyhrála Fianna Gail nebo Fail(teď přesně nevím)Ale lidé už se od falešného náboženství odvracejí a vracejí se ke starým bohům.SMRT ROYALISTŮM,NEEXISTUJE SEVERNÍ IRSKO.JE POUZE JEDNO IRSKO.

 6. Červen 26, 2011 14:40

  Irové přežili. Ale stálo je to jazyk. Gaelštinou (stejně tak ve Skotsku) mluví tak 7% Irů….

 7. Hlutwig permalink
  Červen 25, 2011 19:57

  Pěkně zpracováno. Někde jsem četl, že prastaré keltské učení vzniklo tak, že se zbytky zanikající atlantské tradice smísily s, ještě starší, odnoží tradice hyperborejské. Tedy se jedná o částečnou kontinuitu jedné z nejstarších tradic lidstva. A patrně neexistuje na světě národ, u kterého by byla větší naděje na přežití některých keltských prvků nežli je tomu u Irů.

 8. Rada permalink
  Červen 25, 2011 19:06

  Irové jsou opravdu těžce zkoušený národ. Co prokázal obdivuhodnou vůli přežít.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: