Skip to content

Pohanský kruh – prohlášení

Červen 20, 2011

 Vážení občané této země, mladí i staří, otcové i matky rodin, studující i starší, lidé obtěžkaní životními zkušenostmi i ti, v nichž teprve budoucnost našeho národa spočívá.

Dovolte nám představit se – jsme Pohanský kruh, organizace zcela nového typu, skupina, kterou si těžko budete zařazovat dle převládajících levo-pravých, politicko-apolitických či profesně-aktivistických klišé.

Jsme organizací toužící navázat v podmínkách dnešního světa na odkaz našich moudrých předků, díky nimž žijeme právě v tom prostoru, v němž žijeme, díky nimž mluvíme právě tou řečí, jíž mluvíme, díky nimž se bavíme právě těmi věcmi, jimiž se bavíme a nemáme rádi právě to, co nemáme rádi, předků, jejichž jména nosíme a jejichž kulturu a odkaz se cítíme být zavázáni rozvíjet.

Navzdory tomu, co je nám již po dlouhá staletí vtloukáno do hlavy, naši předkové byli pohané. Přestože nevzývali boha odpovídajícího svou charakteristikou pouštním, mrtvým oblastem Blízkého Východu, byli to lidé přátelští a pohostinní, pracovití a čestní, lidé milující svou rodinu a protivící si bezpráví, lidé nevyhledávající násilí a nevnucující svou víru ani své životní hodnoty těm, kteří o to nestáli. Byli to lidé milující přírodu v její nejryzejší podstatě, lidé s velmi vyspělou kulturou, ale také lidé odvážní a nebojácní, lidé čestní. Pouze díky těmto vlastnostem se dokázali udržet v prostoru střední Evropy, pouze díky nim jsme i dnes mnozí hrdí na svůj kraj, své rodiče, pouze díky nim mnozí z nás odcházejí relaxovat do přírody a nikoliv do nákupních center, pouze díky jejich odkazu máme i dnes, po všech ranách, jež náš počtem lidí malý národ utrpěl, v sobě stále hrdost a touhu nepodlehnout všudypřítomné globalizaci.

Vzhledem k tomu, že si naši předkové vážili víry svých sousedů a neměli potřebu vnucovat jim tu svou, podlehli během několika staletí indoktrinaci křesťanstvím. Šlo o změnu, jíž nešlo zabránit, neboť trumf křesťanství v Evropě byl podmíněn mocenskými zájmy rodící se a poté sílící, zejména západoevropské šlechty a jejími obrovskými ambicemi, výraznou vojenskou převahou umocněnou domnělým zavedením „vyšší kultury“, daným prostou skutečností, že se křesťanství šířilo – shodou náhod – z oblasti Středozemí, které byla v té době technicky i informačně výrazně rozvinutější, než zbytek Evropy.

Zavedení křesťanství naší zemi přineslo jen málo dobrého, co by zde nebylo už předtím, a naopak mnoho z dřívějších práv a moudrosti naši lidé ztratili. Ztratili svou svobodu, materiální (stali se nevolníky) i duchovní (nebýt křesťanem znamenalo až donedávna v lepším případě totální vyčlenění ze společnosti, v horším smrt). Postupně ztráceli i svou kulturní svébytnost, neboť mnoho tradic a obyčejů našich předků, bytostně svázaných s nejryzejší podstatou naší kultury, bylo církví potlačováno, zakazováno či dokonce přímo krutě trestáno. Řada aspektů toho, co nás činí jedinečnými, tak sklouzlo do pouhého folklóru a bylo odsouzeno k postupnému zániku. Toto odumírání tradic pokračuje až do dnešních dnů…

Naše společenství na sebe vzalo nelehký úkol – chceme tento stav zvrátit! V dnešní době už není trestné nevyznávat tu „jedinou správnou“ víru, nevyznávat žádnou víru,  ani svobodně hlásat to, co si myslíme. Zvedáme hlavu a říkáme: chceme vrátit zpátky to, co nám bylo ukradeno! Chceme zpátky svá posvátná přírodní místa, chceme vrátit čest a úctu našim „bohům“, tedy přírodním principům a skrytým silám, řídicím život každého z nás, ať už je nazýváme Veles, Perun, Thor, Odin nebo třeba „šťastný den“ či „smůla“ nebo „neuvěřitelná klika“. Zdaleka ne vše, čím se tento svět vyznačuje, je či může nám být známo a zdaleka ne vše je poznatelné lidskými smysly či byť i tou nejvyspělejší vědou!

Rozhodně se distancujeme se od všech blízkovýchodních náboženství, o nichž se domníváme, že přinesla a přinášejí ve svém součtu Evropě a téměř všemu, co jsme na ní zvyklí obdivovat, mnohem více zlého nežli dobrého. Imigrace obyvatel tzv. „třetího světa“, sílící nebezpečí islamizace Evropy, nelítostné praktiky nadnárodních finančních korporací a obchodních řetězců, nenávist k odlišné víře, tíživá sociální situace řady našich lidí, znečištěná či zničená příroda, týrání minorit, to nejsou „naše“ problémy, ale problémy, které k nám byly z větší části importovány spolu s civilizací Blízkého Východu a my se od nich rozhodně distancujeme.

Nehlásáme nenávist ani nepřátelství k lidem žádného vyznání, pouze se vyhraňujeme vůči ideologiím, o nichž dobře víme, jak moc našim lidem uškodily.

Neohlížíme se zpět, ale díváme se kupředu, do třetího tisíciletí tohoto letopočtu, neboť jsme přesvědčeni, že právě teď nastává čas renesance pohanství!

Vítáme mezi sebou všechny, kdo smýšlejí podobně. Nejsme pasivními ovcemi a jsme ochotni tvrdě pracovat a čestně bojovat za ideály, jimž věříme a díky nimž tu dnes všichni jsme. To, jaký bude svět, v němž budou žít naše děti a vnoučata, totiž záleží i na nás – a my uděláme všechno pro to, abychom dostáli odkazu našich slavných evropských předků!

 Pohanský kruh, 15.6.2011

více na: www.pohanskykruh.wordpress.com

Reklamy
komentářů 119 leave one →
 1. Červenec 3, 2011 12:27

  A co tohle, pohani?

 2. Pagan permalink
  Červenec 2, 2011 23:21

  Myslič:To asi souhlasí.Viděl jsem o tom krátkou zmínku v jednom dokumentu.Jinak s tvým pojednáním souhlasím komunismus a fašismus se nemají míchat.To dělají rozpolcené osobnosti.
  Ty jseš jeden z normálních lidí co sem píšou a víš o čem mluvíš.

 3. Červenec 1, 2011 16:19

  Pagan—-Ty asi myslíš ruské futuristy, ne? To je umělecký směr. Známí je třeba básník Marinetti, to byl Duceho kámoš. Futurismus byl hlavní výtvarný a architektonický směr fašismu.A byl chvilku povolen bolševiky, protože oslavuje průmysl a budování nové společnosti a zpřetrhání vazby na klasickou buržoazní společnost, její umění a kulturu. Jenže stalin, jako správný kulturní barbar, to zarazil, protože to nepochopil. Pochopil ovšem to, že když se sovětští futuristé vraceli z návštěv Itálie, tak jim komunismus už nevoněl. tak je nechal zlikvidovat.
  Ostatně syntéza fašismu a komunismu je nesmysl. Kreténi a paka, jako Limonov (včetně těch brněnských blbečků, co si říkají národní bolševici), nepochopili vůbec nic. Z myšlenek fašismu a nejspíš ani komunismu. V historii se sice z těch nezuřivějších komunistů (Déat, Doriot, Bombacci,…) stávali ti nejlepší fašisté, ale nikdy opačně!

  Vonrammstein——- Byl jsi někdy ve pásmu Středomoří, nebo dokonce v tropech? tak si tam zkus chodit v dlouhých kalhotách! Až budeš na dovče a bude 35 stupn’ů ve stínu.

 4. Miloš permalink
  Červenec 1, 2011 14:33

  Novopatriot: A co bysme tam mohli najít? Propagaci drog, homosexuality a jiných deviací, amarchismu, multikulturalismu, liberalismu? Na to se raději ani nebudu dívat.

 5. Červenec 1, 2011 13:31

  http://www.zona-identity.com … tady byste mohli najít pár zajímavých myšlenek při rozvíjení těch vašich. Berte to jako možnou inspiraci:)

 6. Pagan permalink
  Červenec 1, 2011 11:26

  Runner: Máš pravdu. Fašismus je hnutí udávající pouze směr.V každé zemi se může vyvinout trochu jinak.Je to radikálnější postoj proti systému a boj za práva dělníků.Kritika fašismu dnes je jenom propaganda.A někdy fašisté byli dokonce s komunismem. Například v Rusku,fungovala malá skupina fašistů,která vlastně vznikla jako fašisté ale vyznávali Trockého a Lenina a měli přesvědčení že komunismus a fašismus můžou fungovat spolu.Komunisté je nejdříve brali jako spřátelenou organizaci a tolerovali je.Mysleli že v případě války s jiným státem by mohli fungovat jako podpůrná jednotka.Ale jak se ke slovu dostali „stalinisti“ a hlavně Stalin nahnal všechny tyhle pseudofašisty do gulagů,kvůli tomu že se jich bál a taky kvůli větší propagaci komunismu.Nevím jak jse jmenovali,ale působili v Rusku ve dvácátých letech.
  Poznámka:Nejsem komunista a nesnáším komunismus a pseudofašisty,ale mám rád písničku Facceta Nera.

 7. Červen 30, 2011 23:39

  Myslič : To mi připadá rozumné. Tyhle složky mají působit důstojně, ne jako partička skautů.

 8. Červen 30, 2011 15:43

  VonRammstein—–Na Salazarovi mě zvlášt‘ rozesmívá jedna věc: Zakázal vojsku, námořnictvu a policii v koloniích nosit krátké kalhoty. Prý je to nemravné :-)

  Runner—-No, tak L.D. je asi mě osobně nejpřijatelnější katolík. Vždyt‘ byl belgickým primasem exkomunikován z Církve ÷). A taky se mu podařilo rozložit Katolickou stranu! On se sice fašistou taky nenazýval, ale bez diskuze jím byl. Sponzoroval ho Mussolini (Mosleye taky), protože si nepřál rozdělení Belgie. Nicméně Degrelle nikdy neprosazoval takové nesmysly, jako oddělené školství a vliv Církve na stát.Jo, jeho předválečnou činnost beru, tu válečnou už ne. Nicméně fašismus je nekřest’anská záležitost. Původní fašisté ve všech zemích, měli za sebou rudou a antiklerikální minulost,včetně několika významných rexistů. Oni přímí otcové Fašismu, syndikalismus, futurismus a republikánství, jsou všechno možné, jen ne dítka křest’anství…

  Limonov?! To je přeci nacionální bolševik, co ten může vědět o fašismu!?
  Jdu na něj.

  Limonov?! To není žádný

 9. Červen 30, 2011 02:59

  Runner : Projel jsem si prvních pět stránek a jsem z toho poněkud rozpačitý. S mým náhledem na fašismus to koresponduje jen částečně. Hlavně to tíhnutí ke smrti-já fašismus považuju spíš za vůli k plnohodnotnému životu. Nicméně závěr si učiním, až to přečtu celé.

 10. Runner permalink
  Červen 30, 2011 02:19

  Myslič: A co Degrelle a jeho předválečné hnutí Rex? Na něho jsi zapomněl? :-) Nicméně mně ani tak nejde o škatulku, protože fašismus není striktně definovaný systém. Je to pochodové hnutí, které v každém státě nabralo trochu odlišné atributy, takže ač Codreanu nenazývá svoje hnutí fašismem, můžeme ho s klidem zařadit do rodiny fašistických hnutí. Být fašistou je především stav ducha a mysli, není to o stranické legitimaci nebo úrovni sociálního cítění. Být fašistou je bojovat proti Zlu se zatnutou pěstí. Už jednou jsem zde přiložil dle mého názoru povedený Limonovův esej, kde na str. 2 vysvětluje co to je být fašistou. Naprosto s jeho definicí souhlasím a doporučuji bedlivé pozornosti ctěného kolegia soudiskutujících…

  http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/edice-fascikly/heil-smrti-zdar/

 11. Červen 30, 2011 01:26

  Myslič: Ale nebyl, byl to prostě zbožný člověk. A ano, ten zbytek se mi líbí :)

 12. Swantowiet permalink
  Červen 29, 2011 23:51

  Já vím, ale jméno „Rumun“ rovná se „Cikán“ u 95% obyvatel EU, Rumuni mají prostě smůlu na jméno. A není náhodou pojmenování „Rumun“ také poněkud mladé a nepřesné, tuším z dob romantismu přelomu poloviny 19. století?

 13. Orel permalink
  Červen 29, 2011 23:11

  Vzácný pane Runnere, to „da“ by mohlo vycházet i z latinského „ita“, což znamená „tak“. Jinak slovanských slov a místních jmen je v Rumunsku spousta.

  Vzácný pane Swantoviete, neřekl bych, že si všichni Rumuni říkali „Valaši“. Tím výrazem se označovalo samo obyvatelstvo rumunského Valašska, ale Moldavska nebo Sedmihradska ne.

 14. Červen 29, 2011 16:04

  vonrammstein—–Salazarovo portugalsko byla totální brzda, kterou Portugalci platí ještě dnes. To, že ve školách byli odděleni kluci od holek, to ti samozřejmě nevadí. To, že Salazar byl nejspíš zastydlá buzna, to ti taky nevadí, že jo? I když ty tomu asi říkáš celibát….
  To, jak zakázal Stranu národních syndykalistů, tě jistě ale musí těšit.
  Vždyt‘ to byla banda pohanských fašounů, kteří chtěli povolit rozvody!!!! ÷)

 15. Červen 29, 2011 00:09

  Miloš: Dobře, korporativní uspořádání, klérus ve vládě….v podstatě ideál.
  Myslič : Proč? Co je na salazarovském Portugalsku směšného?

 16. Červen 28, 2011 21:45

  padlo tu jméno Codreanu;
  http://integra.blog.com/2011/04/24/mysterium-resurrectionis/

 17. Červen 28, 2011 20:51

  Runner—–To s tím jménem „Zelinski“ je pravda. Jeho otec byl nejspíš Ukrajinec nebo Bulhar. Což se Zeleným košilím nehodilo do krámu.
  A ten článek jsem samozřejmě četl. Codreanu tam netvrdí, že je fašista. Kdyby byl, tak by to asi přiznal. Přiznali to Gajda (ten se taky přejmenoval ÷)), Mosley, O’Duffy, Arcand, Salgado (tady pozor, to byl vlažný katolík) Déat a můj „oblíbenec“ Doriot i další, tak proč ne Codreanu?

 18. Swantowiet permalink
  Červen 28, 2011 20:17

  1.) Rumuni jsou romanizovaná směs Dáků, Thráků, Slovanů + pár stepních národů, např. námezdní družiny Kumánů (Kipčaků) Zikmunda Lucemburského. Jejich smůlou je, že „Rumun“ zní jako „Rom“, cikáni jim zničili pověst. Možná by se měli vrátit v sebepojmenování k Vlachům, byť to není přesné.

  2.) Andorra je opravdu něco jako Seyschely nebo Bahamy.

 19. Runner permalink
  Červen 28, 2011 19:44

  Myslič: No nevím jestli jméno Zelea má něco společného se Zelinskim, nicméně vím, že Rumuni pocházejí částečně i ze slovanských předků, čehož asi nejočividnějším důkazem bude rumunské přitakávací slovíčko „da“ – stejně jako v některých slovanských jazycích. Jestli jsem tě tedy dobře pochopil, všichni kdo si v Českých zemích nechají změnit například německé jméno Schmidt na Šmíd nebo Böhm na Bém jsou v tvých očích také schizofrenici?

  Děkuji za poučení o fašismu, ale toto je opravdu otázka mého svědomí.

  Přikládám rozhovor J. Evoly s C.Z. Codreanu, kde vysvětluje poměr legionářsví k fašismu a mám dojem, že dochází k celkem ladné shodě:

  http://deliandiver.org/2011/02/asketicke-legionarstvo.html

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: