Skip to content

Evropská tvář před sto lety – I.díl

Červen 17, 2011

Dostal se mi do rukou první díl česky vydané zeměpisné edice Evropa z roku 1912. Jestli vás také nebaví současná prolhanost, morální zkaženost, falešnost a svázanost politické korektnosti v přistupování k základním faktům o lidské kultuře a její přirozenosti, tak tato kniha je malým vysvobozením. I když obsahuje pouze popis severozápadních a jihozápadních evropských etnik, jde o ohromně zajímavou četbu.

 Pro mé příspěvky jsem schválně vybral uvedené národopisné informace o uvedených evropských etnikách, o kterých dnes máme zkreslené informace nebo je vůbec neznáme. Včetně přepisu tehdy krásně upřímného a milého, politicky bezvadně nekorektního etno-sociologického rozboru tam, kde se mu autor věnoval a sehnal pro něj fakta. Jaký rozdíl mezi tehdejším dobrosrdečným popisem rozmanitosti evropských etnik a jejich zvyků a mravů, a dnešním vymýšlením si a demagogickým osočováním z rasismu, xenofobie a primitivních předsudků nebo záměrným zatajováním nepohodlných faktů zpustlými politickými korektory všude tam, kde se snažíme upřímně a objektivně popsat svého souseda.

 Dnešní první část je stručnější, obsahuje národopisy neanglických krajů britského ostrova.

 Důležité upozornění:

Celý původní text bude vždy v uvozovkách a psán kurzívou a je přesně opsán jako v originálu. Není v něm žádná gramatická chyba nebo překlep. Je tak zachována originalita říšské češtiny. Nezajímavé části budou ..(…).. takto vytečkovány. Moje vysvětlivky k textu budou vždy jen v hranatých [..] závorkách.

 – – –

  Cornwall – jihozápadní výběžek V. Británie (o trochu menší než české Slezko)

 „Vyšší polohy jsou kryty pastvinami, leckde vřesem a kručinkou. Kraj silně připomíná protilehlou Bretagne [Bretaň, severozápad Francie]. Mnohé nálezy kamenné jasně dotvrzují, že obyvatelé Bretagne a Cornwallu byli jednoho původu. Nářečím keltským hovořili tu ještě uprostřed XVIII. století.“

 Wales/Velšsko – západní výběžek V. Británie (o trochu menší než Morava)

 „..vysočina Walesská s tří stran mořem oblévaná.. (…) ..potom kráčí se několika vesnicemi, o jejichž čistotě a úpravě lze se vysloviti velice pochvalně. Obyvatelé jsou chudi, živíce se dobýváním břidlice v blízkých lomech kamenných. Domky jejich vystavěny jsou z pravidelných desk břidličných a kryty také břidlicí. Skoro před každým domkem je zahrádka. V oknech zříti lze záslonky a v čistých domácnostech i koberce a pohovky. Nad krby svítí malé soupravy porcelánového nádobí, mnohdy starobylého a vzácného. Lid mluví keltsky, dívá se na cizince plaše a nedůvěřivě, jest však bodrý a dobrosrdečný.“

 Skotsko – severní část V.Británie (jen o chlup větší než ČR)

 „..V Edinburghu na úpatí Castle Hillu a v ulicích přilehlých bydlí chudá třída obyvatelstva, dělníci, jakož i nedbalci všeho druhu, zvláště chudí Irové, kteří u Skotů požívají pověsti lenochů na slovo vzatých. Domy jsou ponuré, vysoké, ulice nepřívětivé.. Tabák, pivo a whiska jsou poživatiny, s nimiž setkáváme se v každé domácnosti..“

 „Zvláštního rázu dodávají Skotsku pustá, liduprázdná údolí.. (…) ..V těchto údolích bývala sídla ‚glanů‘, horských obyvatelů, sdružených v příbuzenské celky, jež tvořívaly ve válce i míru státní jednotky, společným jménem označené.. (…) ..Glany přísně si hleděly samostatnosti a lišily se barvou tartanů. Tartany jsou vlněné látky čtverečkované, z nichž Skotové si robili části oděvu: kilt.. a plaid.. (…) ..Po zrušení glanů vymizel původní kroj národní skoro úplně, právě tak jako původní jazyk keltský a gaelský. Jen v nejskrytějších údolích tu a onde lze ještě zaslechnouti staré lidi, jak hovoří gaelsky. Za to udrželo se neobyčejné množství původních slov v názvech osad, potoků, hor a osob. Slovo ‚mac‘, jímž počínají skotská příjmení, znamená ‚syn‘.. Nynější skotština není pravá angličtina, nýbrž směs dialektů, v nichž slyšitelny jsou prvky dánské i německé, ale hlavně keltské a gaelské.“

 „Skotové jsou duševně velmi nadaní, učí se snadno řečem, což jim prospívá, poněvadž zhusta opouštějí na léta svoji domovinu, hledajíce za hranicemi živobytí. Dělníci skotští vyhlášeni jsou všude dovedností, statečností, ale malou střídmostí. Jsou hrdi na původ svůj a s opovržením pohlížejí na vše cizí, třebas původu anglického. Skotsko jest jim jedinou zemí, jejíž jméno nejlahodněji zní ze všech jmen na povrchu zemském. Pohlížejí na ni také jako na zemi samostatnou, jakoby Anglii nepatřila. Pověrčivost skotských horalů přešla i na Skoty v rovinách.“

 Příště o Irech..

napsal Rudovous

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: