Skip to content

Anabáze fenoménu T.S.

Květen 27, 2011

Thor SteinarNěmecká oděvní značka Thor Steinar není širší veřejnosti příliš známa nebo je známa pouze ve spojitosti ultrapravicovou scénou. Podívejme se na „fenomén T.S.“ podrobněji a pokud možno objektivně a komplexně, neboť tuto možnost nám nedaly ani uveřejněné novinové články, ani posudky soudních znalců, ani Ondřej Slačálek, ani Robert Fűrych.
Počátky oděvní značky sahají cca do října roku 2002. Jedním ze zakladatelů je Alex Kopelke, který měl  vazby na ultrapravicovou scénu. Původně zvolené logo T.S. se shoduje se symbolem výzkumné skupiny v oblasti indoevropské kultury “ Thule Seminar“, kde je logo T.S. (bez dvou teček) umístěno uvnitř symbolu „Swarze Sonne“. Skupina byla založena v roce 1980 v Německu (Kassel), jejím zakladatelem a předsedou je Dr. Pierre Krebs.  Dvě tečky v logu T.S., které je zakladateli značky prezentováno jako novotvar, vlastníci značky objasňují tečkami za písmeny T. S., zkracujícími celý  název značky T.S.  Symbol se tedy skládá z tzv. Gibor runy (vlčí hák) či Ger runy ve spojení s runou Tyr. Při troše fantazie je možno v symbolu vidět i dvě Sowulo runy pod sebou (SS). Thor je jméno starogermánského boha hromu, Steinar je obvyklé německé příjmení kameník (objevily se i  názory, že jde o přesmyčku jména německého generála Waffen SS Felixe Steinera). Vazbu na starogermánskou mytologii dokladuje i frekventované využití norské vlajky, do které je vkládáno logo T.S. (zde se opět nabízí podoba s jednou s forem říšské vlajky).
Faktem je, že šlo o velmi dobrý marketingový tah, poněvadž moderní, kvalitní pánská móda, která by používala prvky pohanské mytologie a zároveň nedělala z mužů ženy či homosexuály a vkusným způsobem podporovala evolučně dané vymezenou pozici a roli muže na trhu chyběla.
V Česku se objevuje značky díky jejímu importu obchodními zástupci T.S. pro Česko, Roberta Fűrycha  a  Tomáše Marka, jenž má jako kytarista přímou vazbu na, texty písní čím dál tím měně ultrapravicovou hudební skupinu Conflict (Conflict 88), což opět není známkou úplné „nestrannosti“.
Po úspěšném rozjetí prodeje dochází v ČR v roce 2004, z důvodu politického tlaku proti rozmachu nacionalistických a neonacistických tendencí, k sérii represí proti českým zástupcům T.S., některým prodejcům, i běžným nositelům značky, z důvodu propagace symbolu původního loga. Zdůvodněním byl na objednávku policie účelově vyrobený posudek Dr. Gregoroviče, ve kterém uvedl, nijak nepodložený fakt, že logo (včetně teček, které dle posudku mají odpovídat hodnostnímu označeni SD) bylo používáno „speciálními jednotkami SD, které prováděly na východní frontě, především v Polsku, Bělorusku, Rusku, na Ukrajině a na Slovensku likvidaci civilního obyvatelstva, včetně žen a dětí zvláště krutým a zavrženíhodným způsobem, například hromadným upalováním“. Dr Gregorovič v posudku zmiňuje i zneužití názvu Asgard jako kryptogramu organizace SD. Přibraný soudní znalec, Dr. Zbořil následně , bez jakýchkoliv podkladů, podporuje  toto tvrzení výrokem, že posuzovaný symbol používaly oddíly složené z osob, které bojovaly na straně Německa na východní frontě jako protipartizánské oddíly(…). Až v pořadí třetí posudek soudního znalce, Dr. Mareše, vytvořený na žádost advokátní kanceláře zmiňuje fakt, že výše uvedené tvrzení není možno nikterak doložit relevantními prameny. Pod vlivem  cílených dotazů české kriminální policie německé straně dochází i k problémům s původním logem v některých spolkových státech Německa, které pokračovaly i po  „vyšumění“ do ztracena na české straně.
Kvůli problémům se státními orgány bylo původní logo nahrazeno Gebo runou (X), která se v období „znovuobjevení“ starogermánských symbolů v Třetí říši, nevyužívala, na rozdíl od run, ze kterých se skládalo původní logo. V současnosti se původní logo firmy vrací zpět, což je známkou, že soudní peripetie byly, vyjma utracení nemalých finančních prostředků a šikany obchodníků a uživatelů naprosto zbytečné.  Avšak nikdo již neřeší případy těch, kteří za nošení původního loga a některých motivů značky T.S.  byli v minulosti perzekuováni, většinou veřejně prospěšnými pracemi a doživotním zanesením do databází extremistů.
V nedávné době vyšla kniha 10 000 extremistů od autorů Rorbeta Fűrycha a Jaroslava Smílka.  Redaktor knihy Jaroslav Smílek má na jedné, do knihy přidané fotografii (str. 196) image, se kterou by mohl hrát „sturmbannfűhrera Kozlowskeho v Habermannově mlýně“. Důvěru nepřidávají ani potetované paže ani triko s napisem Bergfűhrer.  Domnívám se, že tento postup není zrovna nejvhodnější, pokud se někdo chce distancovat od extremismu. Kniha má navíc písmo, jak pro slabikář pro 1. třídu ZŠ, je obohacena fotkami modelek, které zde  působí dosti abundantně (autoři museli vědět, že náklady na knihu tímto zbytečně narostou).  Druhou věcí je držitelé statusu obchodních zástupců T.S. pro Česko mají z prodeje celkem slušné živobytí. I když soudní průtahy a peripetie kolem vyšetřování jistě nestojí za závist.
Zakladatelé oděvní značky kvůli většímu zisku lepším, nákladnějším a profesionálnějším reklamním akcím využili investice arabského obchodníka Faysala al Zarooniho, který se tímto stal spolumajitelem. I když  ultrapravicové scéně (jako významnému odběrateli)  byla podána informace, že je to pouze z důvodu, aby  trestní orgány  nevytahovaly „ultrapravicovost“ značky, např. na serveru odpor.org se objevila výzva k bojkotu nákupu zboží.
Zisk je na prvním místě, což dokladuje např. skutečnost, že ani u této značky se nešijí oděvy jen v Německu, ale v Turecku a dalších zemích s levnou a neevropskou pracovní silou. Antifašistická scéna se snaží neustále značku bojkotovat a rozbíjet obchody, kde se prodává navzdory tomu, že při srovnání katalogů původních a nynějších, je zde posun od razantnějšího vojensko militantního image ke stylu „Terranova“. Důvodem je údajný (tzn. nijak nepodložený) názor možnosti financování německé ultrapravice z prodeje, přičemž fakt, že zisk vzniká zejména podhodnocením mimoevropské pracovní síly, stejně jako u jiných oděvních firem jako Nike, Adidas apod. nikoho nepálí.   Pravdou je, že některé motivy modelů  jsou agresivnější, jiné více méně neutrální, další vychází čistě ze starogermánských motivů, z expediční cest, některé motivy však neoddiskutovatelně obsahují vazební prvky na Třetí říši. I když, dle nových kolekcí  stále méně a méně, zjevně až směrem do ztracena. Zdá se však, že primární záměr cílit značku na příslušníky ultrapravice, novopohany hledající svoje kořeny, příznivce bojového umění a agresivního stylu oblékání a též na jedince, kteří hledají něco nového, co je kvalitní, co nenosí každý či chtějí zaujmout nošením kontroverzní oděvní  značky  postupně mizí. Stále více a více ji vlastníci  designově mění  do podoby, která se inspiruje nejnovějšími pánskými módními trendy (pastelových barev a unisex vzorů) s cílem  oslovení  širší veřejnosti i výrobky dámskými a dětskými za účelem násobení zisku. Čili jde o progredující  komerční značku jako každou jinou a není třeba se jí obávat.  Z šíře spektra motivů si vybere každý a není vhodné z takového jedince dělat hned neonacistu. Simultánně se objevují i kopie některých modelů u vietnamských obchodníků.
Faktem zůstává, že příznivci ultrapravice se mohou ztotožňovat s některými konkrétními modely jednotlivých kolekcí. A perzekuovat někoho za nošení oděvu?  Ano,  Evropa není USA, kde je možno otevřeně propagovat nacismus, což  je samozřejmě diskutabilní, i když jsou tyto tendence FBI silně monitorovány. Pokud někdo vystupuje nenásilnicky, slušně vyjadřuje svůj názor, mělo by se s ním spíše na úrovni diskutovat a měla by existovat možnost si otevřeně, slušnou formou názory vyměnit a případně ve SVOBODNÉ DISKUSI jedinci dokázat chybu, pokud si tento jedinec jinak plní své občanské povinnosti. Toto je jediná cesta, pokud by někomu šlo o změnu vnitřního přesvědčení a nejen vnější formy vystupování z důvodu obav z perzekuce
a existenčních problémů. To, že  je establisment schopen trestat za např. tričko (když se stát potýká s daleko většími problémy), které neobsahuje vyloženě svastiku či říšskou vlajku, a vynakládat na toto nemalé finanční prostředky, svědčí o tom, že není něco v pořádku, že se něčeho bojí, což nebudí důvěru v něj, ani nikterak neřeší potenciální afinitu jedince k ultrapravici. Maximálně jen utuží ultrapravicové přesvědčení jedince,  jen si bude dávat větší pozor na svoje vnější projevy (zákon akce a reakce). Dnešní tzv. liberálně demokratický systém tak pouze postupně odhaluje svoji „demokraturní“ tvář, zásahem do svobody jedince, co si může a nemůže obléknout, přičemž neumyté, špinavé, poflakující se, otrhané a opilé osoby, které slušné jedince skutečně obtěžují, tento systém příliš nepálí. Pokud někdo nosí značku T.S. z důvodu, že není příznivec pohanství či není zaujat novým vzorem, ale že si mastí ego  propagací politiky, kultury a symbolů Třetí říše, protože má mindrák a hledá záchranu v agresivitě a násilí, je mi ho upřímně líto. Domnívám se však, že konkrétní výběr oděvu, který je jinak čistý a upravený, navíc ne zrovna nejlevnější, je jeho soukromá věc. Přičemž na perzekuci (pokud nepáchá násilnou trestnou činnost) ve vyspělé společnosti by to nemělo být, ale spíše na výše uvedenou otevřenou diskusi, založenou na věcných argumentech. Taktéž je velice ubohé a primitivní rozbíjet někomu výlohu obchodu s T.S., popř. napadat a obtěžovat osoby nosící T.S., pod pofiderní záminkou boje proti fašismu, neboť problém je jinde. Pokud „svobodná“ společnost sklouzává zpět do totality, mohla by alespoň zajistit, aby soudní znalec prošel návrhy výrobků nové kolekce s majiteli značky a tak se k uživatelům dostávali jen výrobky, které jim nezpůsobí žádné problémy a nebude je kvůli nim nikdo řadit do databáze extremistů, obtěžovat je a lustrovat.

Reklamy
komentářů 27 leave one →
 1. Červen 17, 2011 19:16

  Pyro:
  A on je každý Čech automaticky Slovan?

  —————————————————————–

  Já jsem si od TS pořídil 2 mikyny a na kvalitu si nemůžu stěžovat. Jednu mám témeř 2 roky, druhou rok a zatím super. Jak materiál, tak kvalita výrobku! Nenosím to z nějakého ideologického důvodu, to oblečení se mi prostě líbí a kvalita je odpovídající té ceně.

 2. Autor permalink
  Červen 2, 2011 16:51

  Smyslem článku bylo především konstatovat, že o pravdu a korektní postoj k problému nejde žádné ze stran (státní orgány, distributoři, antifašisté). Dále, že původní logo bylo „ukradeno“ organizaci Thule Seminar (http://www.thule-seminar.org/), která pravý význam loga a důvod příslušného složení run nechce diskutovat, vzhledem k její uzavřenosti. Dále bych pak zdůraznil, že článek nebyl směřován ke zviditelnění značky či rozpoutání diskuse, která značka je lepší a výhodnější (kde mě např. přibalí navíc Haribo apod.), ale spíše ke komplexnímu pohledu na problematiku. Cílem každého by, dle mého názoru, nemělo být zaměření na značku či motivy na oděvu (nebavím se o jeho termických, perspiracích vlastnostech a estetice). Pokud někomu jde o zlepšování stavu, spíše je třeba se zaměřit na vzdělání, duchovní a fyzický rozvoj, společenské uplatnění . V případě, že to okolnosti dovolí i na založení rodiny spolu se zajištěním zdravé výchovy, což vyžaduje nejvíce odvahy, úsilí a sebeodříkání. Je bohužel velké množství těch, kteří velké ideje berou jako pózu a zábavu, popř. za ně schovávají svůj špatný charakter a nespolehlivost. Potetovanci, hulváti, rváči a koncertní hailovači jen ubíjí, již dostatečně masmédii destruované, šíření idealismu a možné disputace o fundamentálních přírodních principech a zdravých a přirozených hodnotách.

 3. Myslič permalink
  Červen 2, 2011 13:01

  Tak tohle by chtělo vytáhnout na pana „znalce“, až zase bude dávat moudra u soudu!

 4. Červen 2, 2011 12:18

  Zmíněný pan Gregorovič je docela dobrý pohádkář. Koho by zajímalo nějaké jeho dřívější dílo, mohu jenom doporučit: http://knihovna.unob.cz/zaznam.php?detail_num=53697&vers=1&lang=eng

 5. Myslič permalink
  Červen 1, 2011 16:08

  jo, ty medvědi jsou prošlý…. ale stejně jsem je zdlábnul.

 6. Myslič permalink
  Červen 1, 2011 15:08

  Já už si nechal pár triček udělat. Na třech šel potisk po několika vypráních do kopru, ale to jedno byl kvalitní držák. Záleží kde a jakou technikou to dělaj….
  Ale dnes mi zase přišlo triko z paganshopu a je mega. A zase mi k němu přibalili gumové medvídky Haribo. Hele, dávaj to jenom mě, nebo to posílaj všem ? ÷)

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: