Skip to content

One World

Květen 18, 2011

one worldMyšlenka sjednoceného světa není ani nová ani hloupá. Ze širokého spektra pokusů si z historie dovolím pro ilustraci vypíchnout Římskou říši, která ve svém zlatém věku sahala od Afriky po Anglii a tzv. Třetí říši.
Pokud jde o příčiny zániku, lze u Římské říše uvést tyto důvody. Byla vytvořena násilně pomocí systematické agrese dobře organizovaných a vycvičených legií. Cílem byl blahobyt římských občanů, s tím související přísun otroků, surovin apod. V závěru byla říše již tak rozlehlá, že ji nebylo možno vojensky udržet. K tomu lze připočíst i boj o politickou moc mezi senátory a degeneraci římské aristokracie. Navíc v Římské říši zapustilo kořeny křesťanství, které (na rozdíl od křižáckých výprav, kdy zabít muslima nebyl dle pokynů papeže hřích) římské násilně-koloniální politice, založené na tvrdosti a nelítostné krutosti legií, příliš nepřálo. Existuje i názor, že Římská říše funguje nadále, jen se přejmenovala na Katolickou církev (Svatá říše římská). Co se týče Třetí říše, ta byla samozřejmě budována v zcela odlišných podmínkách. Ovšem jsou zde určité paralely. Na počátku stojí skupinky frustrovaných vojáků (jejich původní jednota se později rozplynula v boji o koryta a mocenský vliv), tíživá sociální situace pod Verssailleským diktátem a skupina Thule. Po upevnění moci dochází k vojenské expanzi, která byla od počátku plánována, už vzhledem k počáteční obnově hospodářství na dluh, založené na budování pozemních komunikací a zejména masivní zbrojní výrobě. Po počátečních úspěchů této koloniální agrese, dochází ke kolapsu z následujících příčin – otevření více front, bez řádného zabezpečení, svěření velení jednomu fanatickému sebestřenému jedinci, prosazování německého šovinismu a krutostí na dobytých územích,. Autor této úvahy se domnívá, že i tato říše by dřív nebo později zkolabovala. Proč?  Nikdo netvrdí, že život na kmenové bázi v období předkřesťanského rodnověří nebyl krutý, při válkách mezi kmeny se brali zajatci, kteří následně sloužili jako otroci.  Toto však bylo dáno především krutostí tehdejší doby, nikoliv podstatou rodnověří.  Vedení Třetí říše však i zneužilo pozitva rodnověří (její symboly a některé principy) k dobyvačné agresi vraždění a týrání lidí jen z důvodu rasové odlišnosti. Spousty lidských otroků se podílelo na budování této říše, přičemž získání k statusu otroka stačilo jen být válečný zajatec, rasově odlišný jedinec nebo mít jiný politický názor. Stěžejní myšlenkou  rodnověří  by měla být ochrana a rozvoj svého rodu (či většího celku – národa), nikoliv však na úkor jiných společenstev s cílem celkové harmonie universa (čili snaha o řád proti chaosu a destrukci). Klíčová snaha je optimalizace v universu, ne destrukce a chaos (viz miliony mrtvých, destrukce a znečištění přírody těžkou technikou,.).  Není ani cílem ušlechtilá myšlenka (u Třetí říše nelze ani o tomto hovořit, poněvadž od začátku šlo primárně o agresivní německý šovinismus, tzn. egocentrický zájem německého národa  a  německou koloniální politiku pod záminkou obranného boje proti „židovské plutokracii“), při realizaci které by se prolévala krev nevinných a vyvolávala destrukce. Toto je třeba nesměšovat např. s nutnou obranou vlastních altruistických hodnot (u již fungujícího řádu postaveného na idealismu) v případě vnějšího či vnitřního napadení (tzn. bez expanze) a aktivní ochranou idealistického řádu (viz níže) a se stavěním aktivní bariery proti negativní energii (nihilismu, egocentrismu, poživačnosti,  konzumu, destrukční činnosti, zneužívání cizích produktů-obecně).
Spirála negativní energie, vytvořená destrukcí (agresivitou, nečestným jednáním,.), se dříve či později vrátí k původci. To platí principiálně i o využití životního času k vlastnímu komplexnímu seberozvoji za účelem altruismu a harmonie universa. I dnes můžeme vidět snahu o budování říše. Ovšem jinou, sofistikovanější, ale o to účinnější metodou. Tvorba není viditelně lemována miliony mrtvých, což je jistě pozitivní. Je však třeba vědět jakou formu by tato říše měla mít a kdo bude určovat její pravidla. Každý, kdo je schopen, se kriticky podívat na svět, musí vidět metodu, s jakou se postupuje. Ekonomický základ současného světa je postaven na liberální formě kapitalismu, což znamená na krátkodobém materiálním zisku nadnárodních společností (bez ohledu na lidské zdroje a přírodu), které jsou tím reálným činitelem, který určuje běh světa (vládnoucím činitelem v pozadí). Díky důkladné mediální masáži (o dnešních možnostech si Dr. Goebbels  mohl nechat jen zdát), degeneraci všudypřítomným konzumem (na úkor sebekázně, jen pro větší požitkářství), strašení terorismem, nezaměstnaností, krizemi (tyto se bohužel jeví reálně), odváděním pozornosti různými rádoby napínavými seriály, soutěžemi, srdceryvnými příběhy, volebním divadlem, vhodnou úpravou školského systému se postupně  z lidí dostávají  poslední zbytky zájmu o vlastní základní soběstačnost, identitu, kořeny a rodnou zem.  Logickým vyústěním je, že ten, kdo neví čí je, nemá jediný opěrný bod, je závislý na konzumu a systému, bude poslušný a ovladatelný jak ovce. Druhou věcí je, že liberální kapitalismus, který ve své touze bude chtít stále větší a větší materiální zisk, levnější a levnější a pracovní sílu, zároveň více a více nadšených konzumentů a bude pokračovat v drancování přírody, nemůže fungovat do nekonečna.   Závěrem je třeba dodat, že cílem by měl být jasný řád, který je založen na idealismu, poctivosti, odpovědnosti, sebekázni a vůli lidí odvážných, čestných, neagresivních, emočně stabilních, praktických, schopných účinně řešit problémy denního života, usilujících o svůj komplexní seberozvoj, vyznávajících kolektivní životní strategii s podporou řádných a odpovědných rodin a se zohledněním rodových (národních) vztahů, kterými se utužuje kladný vztah k životnímu prostředí, rodné půdě (zdroji obživy), rozvíjí se vlastní svébytná kultura (tato však musí splňovat podmínky neagresivity a absence snahy o expandování na úkor jiné svébytné kultury) s klíčovým jednotným cílem vzájemné všestranné spolupráce jednotlivých svébytných národů (etnik) a optimálního neagresivního začlenění lidstva jako celku v rámci universa. S vybudováním tohoto řádu, vzhledem k dosažené harmonii, lze očekávat i další pozitivní efekty (toto lze chápat i jako alternativní víru). Tento řád musí být svobodným rozhodnutím alespoň většiny (čili převýšení počtů nad egoisty a poživačnými konzumenty), což lze docílit jen (pokud uvažujeme o trvalé platnosti) neagresivně, vlivem šíření idealismu vlastním vzorem (sem lze zařadit odpor k zahálce, k dekadentní pseudokultuře-toto většinou není těžké rozlišit, ke konzumní zábavě, přehnanému materialismu a činnostem, které odvádějí pozornost od tohoto klíčového problému a naopak afinitu ke všem činnostem, které mohou problematiku podpořit, např. neziskové činnosti s altruistickým cílem, výběr slušného zaměstnání a jeho poctivé vykonávání, snaha o založení rodiny a výchova odpovědných potomků, vlastní komplexní seberozvoj bez egoistického pozadí, snaha o dosažení co nejvyššího společenského postavení s altruistickým cílem, férové, čestné a vstřícné jednání-samozřejmě k primárně férovým a čestným, nenásilné poskytování vhodných informací, týkajících se výše uvedených aspektů,  tzn.  jiný úhel pohledu na věc než je běžně mediálně předkládán,.).   Za zmínku a zamyšlení stojí i cyklická teorie, kterou prakticky dokazují dějiny a dle které se postupně vytváří větší celky, aby se pak znovu rozpadly na menší a tak znovu a znovu (taktéž střídání volnějších poměrů s tzv. diktaturou). Tento circulus vitiosus by mohl, vyjma úplného vyhlazení lidstva přírodní či lidmi vyvolanou katastrofou, narušit řád s hodnotami výše popsanými. Jiných cest není.

Reklamy
komentářů 180 leave one →
 1. Listopad 11, 2012 20:27

  vysokoškolský titul je na nic, záleží na kreativitě a uplatnění v praxi

 2. Andreos permalink
  Červen 14, 2011 14:51

  Miloš
  Možná to mohou znamenat výkyvy v úrokové sazbě pro někoho problém, ale jak jsem řekl, s tím musí ten, kdo to podepsal, počítat. Že se úroky mohou měnit, mu jistě u sjednávání této smlouvy nikdo nezatajil. Jako odborník na ekonomii se netvářím, i když se jí amatérsky zabývám, ale spíše v obecné teoretické rovině, takže takové ty konkrétní praktické záležitosti jako hypotéky jdou trochu mimo můj zájem.
  Ty dokumenty jsem viděl, i když se přiznávám, že ne celé, protože něco z toho je dost neobjektivní propaganda a neměl jsem to náladu poslouchat – zejména ono úsměvné tvrzení všech levičáků a rovnostářů, že geny nahrají žádnou roli a že člověka lze jakkoli vnějším prostředím naprogramovat.
  Ten zákon možná byl zrušen, nebo zmírněn, ale to je v tomto případě jedno, hypoteční krize nebyla vyvolána tím, že by byl zrušen.
  FED samozřejmě státní je, ostatně když jmenuje jeho předsedu prezident, tak to je evidentně státní instituce. O to, že by ho vlastnily soukromé banky, mi není nic známo.

  Lukáš
  Reflex někdy čtu, někdy ne, podle toho, jestli je tam něco zajímavého. To, že něco čtu, ještě neznamená, že souhlasím se vším, co v tom je. Že určitou regulaci i trh potřebuje, jsem nikdy nepopíral, ale o to, jaké míry má dosahovat a zda je smysluplná. Dnes regulace onu rozumnou míru v mnoha ohledech přesahuje, to mi nikdo nevymluví – příklady jako solární pseudobyznys, nesmyslné omezování emisí CO2 nebo zákazy žárovek byly uvedeny – nebo taky třeba zákoník práce, což je bichle o nejméně 500 stranách – to by mě zajímalo, kdo ho celý umí nazpaměť a řídí se jím (takové věci vznikají jen proto, aby byrokrati měli co dělat). Na školách se učí o volném trhu proto, že co do efektivity nemá konkurenci – kde je ostatně informace o systému, který by byl efektivnější?

 3. Miloš permalink
  Červen 14, 2011 01:23

  Andreosi ty se tváříš jako velký odborník na ekonomii a přitom nevíš jaké existují hypotéky.
  „Ovšem myslím si, že zvýšení hypotéky o pár procent by odpovědně hospodařící rodině nemělo dělat takové potíže“ to není pravda, představ si že v českých poměrech má rodina hypotéku na dva miliony a najednou se zvednou úroky o 3% ročně ( a to se v USA zvedly asi o víc) a máš to víc o 60.000Kč ročně na úrocích, což je měsíčně 5.000Kč. To pro řadu rodin může být dost velký problém.
  Glass stegalův zákon byl zručen, podívej se na wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Glass%E2%80%93Steagall_Act
  FED není tak úplně státní instituce, sice jeho vedení jmenuje prezident z řad židovských bankéřů (ve vedení FEDu jsou jenom Židé) ale de facto je to akciová společnost vlastněná soukromými bankami. To všechno se můžeš dočíst na Zvědavci tam o tom vyšla řada článků a taky se můžeš podívat na filmy Money as debt (peníze jako dluh) a Zeitgeist (ten není jen o tom, ale něco tam o tom také říkají) oba filmy se dají stáhnout s českými titulky

 4. Lukáš permalink
  Červen 13, 2011 20:36

  Andreos: ke článkům V. Bělohradského jsem se dostal nedávno. Psal jsem už, že s ním nesouhlasím, co se týká ideálů!!! Ty si to vyložíš opět po svém a napíšeš o politické korektnosti. Vytrhnul jsem z článku odstavec, co mě zaujal. Nijak jsem se nevyjadřoval ke zbytku článku, s nímž povětšinou nesouhlasím. Ač jsou mi postoje Bělohradského jakkoliv protivné, tak nemusím být nutně proti všemu, co z pusy vypustí. Nebýt toho, že je to vzdělaný člověk a uvědomuje, co tento systém způsobil. Alternativu k systému má jinou, než-li já (pokud vůbec nějakou má). Nechci být stejně dogmatický, jako jsou např. studenti v Británii, kteří vypískali Davida Irvinga, jen proto, že je fašoun. Proto se nebráním citacím i od člověka, který je mi ideově vzdálený. Pokud budu hledat informace o Izraeli, tak se zaměřím spíše na levicovější autory. Současný „pravicový“ tisk píše dosti povrchně o dění v této zemi a nemám šanci si z toho vytvořit lepší obrázek. Jsem pokrytec?

  Už jsem psal, že ve volný trh nevěřím, jsem přesvědčený, že s mnohým si neporadí (což si mi potvrdil i ty). Ekonomické znalosti nemám, proto se nebudu už k tématu více vyjadřovat. Věřím, že o volném trhu se dnes učí na školách z jednoho důvodu – je to dobré pro firmy.

  Jinak, ty čteš Reflex? Nepíše do něj i J.X.D.? Zajímáš se o tohoto člověka? Líbí se ti, že hulí? Máš radost, že už vyřešil problémy s erekcí? A co na to Jan Tleskač?

 5. Myslič permalink
  Červen 13, 2011 19:01

  Hm…. Já jsem socialista. A rozhodně nejsem nijak „korektní“…
  A rozhodně se vymezuji vůdči exotům, jako Bělohradský. Ostatně já (a podobně smýšlející socialisté nemarxistického směru) nechceme „socialismus pro všechny“, protože „sociály“ (každý ze zde diskutujících jistě chápe, koho tím myslím), byjsme nechali klidně chcípnout hlady!

 6. Andreos permalink
  Červen 13, 2011 16:48

  Tady je ten článek o hypoteční krizi a pohyblivých hypotékách z euroekonomu:
  http://euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky (to je odkaz jen na 1. díl, další dva díly hned pod textem 1. dílu)
  Na rozdíl od prof. Zeleného, na jehož článek jsem tady uváděl odkaz, jako hlavní příčinu krize tento článek uvádí ne ve státní regulaci hypotečního trhu ve prospěch chudých menšin, ale levné dolary (nízké úrokové sazby FEDu), tak si každý může vybrat podle svého gusta – nejspíš ale šlo o kombinaci obojího. Ale jak říkám, stejně šlo zase o rozhodnutí státních úředníků – vedení FEDu – držet sazby dlouho nesmyslně nízko, o to prudčeji je poté museli zvednout a krize byla na světě.

 7. Andreos permalink
  Červen 13, 2011 16:16

  Lukáš
  Možná je politiky a byznys v něčem „slepenec“ – ale to právě až potom, co lidé smýšlejíci jako Bělohradský začali regulacemi a byrokratizací takovému spojování dávat příležitost. O tom už jsem psal – spousta regulací, výjimek, vysoké daně – to všechno ke korupci a různým kličkám přímo vybízí.
  Jediná cesta je zrušit buď ekonomiku a byznys. ale to nejde, neboť by celá společnost zkrachovala, nebo zrušit všechno to přebytečné – úřední šiml, zbytečné zákony a regulace, atd., aby někteří podnikavci nemohli dělat byznys ne vlastní šikonvností, ale známostmi s úředníky a politiky a využíváním regulací (dnes jsou ukázkovými příklady takových známostí naši češí „kmotři“ /v minulém Reflexu byl o nich dobrý článek/ a příkladem zneužití těch regulací je solární pseudobyznys, který chtě nechtě musíme dotovat skrze daně ze svých kapes všichni).
  A nezlobte se, ale to, že se opíráte o články protizápadního politického korektníka, rovnostáře a multikulturalisty Bělohradského, je dost na pováženou. Jestli se o něj opírá někdo, kdo se zasazuje za Západ a „bílou věc“, tak to vypadá dost zmatečně. To, že jsem psal, že podpora některých tady diskutujících lidí „věci socialismu“ dost zavání politickou korektností, ačkoli by zde diskutující měli být proti ní, tedy zdá se platí. Řeči o „solidaritě“ a „rovnosti“ vždycky skončily špatně a Západ na ně dnes dojíždí.

 8. Andreos permalink
  Červen 13, 2011 16:01

  Miloš
  Za tu dezinformaci se omlouvám, ano v USA se poskytují i hypotéky s pohyblivou sazbou. Ovšem o tom jsem vlastně věděl, jen jsem na to zapoměl, kdysi jsem o nich četl na http://euroekonom.cz – tam o nich i o té krizi je někde článek. Ovšem myslím si, že zvýšení hypotéky o pár procent by odpovědně hospodařící rodině nemělo dělat takové potíže. Navíc má tyto hypotéky uzavírat jen někdo, kdo je na nějaké výkyvy v úrokové sazbě připraven. Ta bublina ale tak jako tak byla prostě způsobena státní regulací ve prospěch „sociálně znevýhodněných“ plus levným penězi FEDu, což je také státní instituce. Pak si takové rizikové hypotéky vzali i lidé, kteří je nebyli schopni zvládnout.
  O tom zákoně píše Pavel Kohout v knížce Finance po krizi – je to publikace z roku 2009 (tj. dávno po Clintonově prezidentování) a tam je uvedeno, že ten zákon – Glass-Steagallův zákon – byl schálen v roce 1932 a o tom, že by byl zrušen tam nic není, tak si myslím, že stále platí.

  To, že horní římská vrstva měla nordické lebky keltského typu není spekulace, ale fakt, dokázaný antropologickými výzkumy nalezených koster a lebek, i když jich není mnoho.
  Jak píše Coon: …“migrace ze severu přivedla nordiky ve dvou variantách; klasický halštatský typ a keltský typ železného věku, který později formoval základní rasový element římských patriciů.“
  Dále píše: „Římané, ačkoli míšení, se zformovali v charakteristický lokální nebo národní fyzický typ, který byl převážně italského původu s byl svým původem úzce spojen s Kelty.“
  A dále:“Nepočetný kosterní materiál jednoznačně ukazuje na severní původ a potvrzuje spojitost mezi Kelty a Italiky.“
  Byly nalezeny lebky/kostry na různých místech říše – v Anglii (lebky 4 římských důstojníků nalezených u Yorku, po dvou v Bathu a Coulchsteru a 1 v Lincolnu), v Německu (8 koster Římanů nalezených u Rýna) – a jsou velmi podobné 8 kostrám nalezeným přímo v Římě. Potvrzují příslušnost většiny výše postavených Římanů k „římsko-keltskému“ nordickému subtypu.
  K těm konkrétním nálezům koster a lebek např. píše: „Dva časní Římané jsou podobně dolichocefálové /tj. dlouholebci), stejné velikosti a proporcí jako mnoho nordických skupin severně od Alp.“

 9. Miloš permalink
  Červen 9, 2011 19:12

  Andreosi zase tady píšeš o věcech o kterých nic nevíš. Podívej se na nabíky hypoték: http://www.kurzy.cz/hypoteky/
  a dozvíš se co je to pevná (nebo také fixní) úroková sazba, jednotlivé banky nabízejí různě dlouhé pevné sazby (např. 1 rok, 5 let, 10 let, pochopitelně čím kratší tím je úrok nižší, protože je to pro klienta rizikovější) poté co fixní sazba skončí, banka podle aktuálních úrokových sazeb určí klientovi jinou sazbu. klient jí nemusí akceptovat, pokud najde jinou banku která mu úvěr refinancuje za výhodnějších podmínek. Ale pokud výrazně vzrostou úrokové sazby na celém trhu tak je klient který nemá dost peněz na splácení vyšších úroků v prdeli. A pokud se stane to co se stalo v USA kdy zkrachovaly miliony klientů tak začaly krachovat i banky, banky sice mohly nemovitosti prodat v dražbě, ale vzhledem k tomu že takových nemovitostí byly miliony tak je nikdo nechtěl a zástavy rychle ztratily hodnotu, proto začaly krachovat i banky. To že k tomu dojde bylo jasné už několik let předtím, protože ceny nemovitostí v USA byly vyhnané do neuvěřitelné výše, jeden kamarád co byl v Kalifornii mi říkal že se běžný rodinný dům prodává za milion dolarů. Takto vysoké ceny se nemohly udržet věčně.
  O těch regulacích to nevím tak přesně, ty umíš anglicky tak si najdi Glas-Stegal act (možná se to píše trochu jinak) a tam se to dozvíš.

  Já jsem Chamberlainovu knihu četl už před mnoha lety a nepamatuji si to tak přesně, ta kniha vyšla u nás před první světovou válkou a moc se nesežene, jen v některých knihovnách. Chamberlain jako angličan pochopitelně preferoval Germány ale netvrdil že Germáni jsou nadřazeni Slovanům, na druhou stranu neměl rád románské národy, ty považoval za promíšené a zdegenerované.
  To jaké měli staří Římané lebky jsou jen spekulace, vzhledem k tomu že mrtvé spalovali tak neexistují žádné kosterní pozůstatky, podle kterých by se to dalo zjistit.

 10. Lukáš permalink
  Červen 9, 2011 17:58

  Andreos, jak je mi v mnohém tento člověk názorově vzdálený, tak si myslím, že to stojí za přečtení:

  http://www.novinky.cz/kultura/salon/233163-vaclav-belohradsky-korupce-jako-filosoficky-problem.html

  V. Bělohradský tvrdí, že politická moc a kapitál je vlastně to samé:
  „Politická moc a kapitál jsou relativně oddělené jen v nejnižších poschodích, ve vyšších jsou pevně slité v jedno. Energie, doprava, infrastruktury, věda a výzkum, zbrojní a farmaceutický průmysl, bankovnictví, ekologická politika, biotechnologie – to všechno jsou slitiny kapitálu a politiky.“

 11. Andreos permalink
  Červen 9, 2011 17:36

  Ještě poznámka ke Skythům – nějak spojeni se Slovany byli, ale o úplně totožné skupiny nešlo – i Coon je rozlišuje. Šlo o dvě větve původního nordického etnika.

 12. Andreos permalink
  Červen 9, 2011 16:56

  Německá ekonomika je dlouhodobě i z hlediska výše HDP na osobu na tom hůře, i pomaleji roste, i jsou zde nižší mzdy než v USA – to se dá snadno dohledat. Teď měla německá ekonomika dobrý rok, ale ten růst zase rychle klesne.
  Nevím nic o tom, že by ten zákon o provázanosti inv. a kom. bankovnictví byl zrušen, kde je o tom nějaký zdroj?
  Myslím, že úroková sazba u hypotéky je dána sjednanou smlouvou a nemůže se jen tak změnit, a už vůbec ne změnami úrokových sazeb centrální banky. Stát jistě nikoho přímo nenutil, ale regulacemi do toho lidi prostě navezl, o tom není sporu. V roce 1977 Carterova administrativa prosadila Community Reinvestment Act (CRA), což vedlo ke státnímu podporování a dotování bank, které by poskytly hypotéku chudým klientům, jimž by bez této podpory nebyly ochotny půjčit. Tím se do poskytování těchto rizikových hypoték postilo mnoho bank a do systému se dostalo plno neoddpovědných lidí, co nebylo schopno svůj hypoteční dluh uhlídat. To, že za tím byla státní regulace, se prostě nedá popřít. Plus také lobbying různých aktivistů a advokátů za chudé menšiny (mezi nimi i Barack Obama). FED to podpořil levnými penězi, to je pravda, ovšem to je také státní instituce a ne soukromá – měl se chovat rozuměji.
  Zde je o tom článek, co jsem už uváděl: http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/tricet-stupnu-ke-krizi-krok-za-krokem_6132.html

  Není důvod si myslet, že by Římané byli blonďáci po Slovanech, i když tento vliv tam být mohl. Lebky horní římské vrstvy ale povětšinou odpovídají keltskému nordickému typu, takže byli blonďáci asi hlavně po Keltech.
  S tím Ježíšem je to zajímavé, ale jednak je otázka, zda vůbec existoval a není vymyšlenou postavou a za druhé jeho etnocentrismus (ve skutečnosti chtěl svoje nové náboženství prosadit jen u Židů – to, že je zakladatelem univerzální lásky mezi lidmi, je jeden velký podvod, navíc s touto myšlenkou přišel už zakladatel stoicismu Zenón z Kytia ve 4. st. pnl.) a náboženský dogmatismus (ostře káral lidi, co ho nechtěli poslouchat, dokonce jim vyhrožoval) spíše odpovídá semitské mentalitě – jak to dnes tato mentalita předvádí v případě islámského radikalismu.
  Ta herečka je vyfocena v knize Pochod Titánů a tam má zrzavé vlasy, tak nevím. Každopádně ale to ostatní platí – zmínka o Guntherovi, že brahmáni mívají někdy nazrzlé vlasy, také ony ilustrace v Indii a zmínky v Rgvédě. Navíc, jak jsem psal o zmínce v Coonovi, v severním Pundžábu v horách prý našli ještě ve 20. st. zbytky nordiků (i když tam není přesně řečeno, jaké barvy mají vlasy), tak není důvod se domnívat, že by v Indii nebyli nikdy lidé s blond vlasy – nordici přece vetšinou blond vlasy mají.
  S tím Chamberlainem nevím, mám Foundations stažené v angličtině a zrovna dneska jsem si něco málo přečetl z klíčové pasáže „Teutoni jako svořitelé nové kultury“ a mám dojem, že k nordicismu tíhne, i když je pravda, že tam explicitně netvrdí, že nordický typ je nadřazený. Ale píše, že evropská kultura ve skutečnosti není evropská, ale teutonská – tj. germánská a poukazuje na propojenost Germánů se severem/Skandinávií, která je osídlena hlavně nordiky. Hm, není mi to úplně jasné, protože se vyjadřuje trochu vágně, ale každopádně si myslím, že evropská kultura rozhodně nebyla vytvořena jen Germány.

 13. Miloš permalink
  Červen 9, 2011 14:44

  Svantovít: s těmi šlechtickými tituly s tebou souhlasím

 14. Miloš permalink
  Červen 9, 2011 14:42

  Andreos: stát nenutil banky komu mají a komu nemají půjčit peníze, to v kapitalismu ani nejde. Federální banka k tomu vytvořila podmínky tím že držela úrokové sazby na velmi nízké úrovni ale nakonec o tom že banky dávaly hypotéky sociálním případům rozhodovali sami chamtiví židovští bankéři, nikoliv prezident nebo kongres. Pak FED zvedla úrokové sazby, aby zabránila dalšímu poklesu dolaru a hypotéky stouply (většina hypoték v USA není fixních, to znamená že výše úroků se měni, podle úrokových sazeb FEDu) a to vedlo k tomu že miliony lidí nebylo schopno hypotéky splácet.
  Zákon zakazující propojení invastičních a komerčních bank byl právě za Clintonovy vlády zrušen.
  Americká ekonomika není výkonnější než evropská, je výkonější než v některých evropských zemích (Itálie, Španělsko, Řecko) ale další státy jako Německo jsou na tom lépe než USA.

  Pokud někteří Římané měli světlé vlasy, museli to být potomci italských Slovanů, jiné řešení není. Ostatně velká část místních názvů v Itálii je slovanského původu, stačí se kouknout na mapu Itálie a podívat se na názvy měst, ostrovů atd. a u velké části z nich je vidět slovanský kořen slova.
  Překvapuje mě že znáš i indické herečky, když indické filmy se u nás moc často nevysílají, ale tu o kterré jsi psal že je zrzka jsem našel na youtube http://www.youtube.com/watch?v=_RwIOpXBWjA&feature=related
  a vidím že má vlasy tmavé jako všichni Indové.
  ¨
  S tvou kritikou neefektivnosti státu plně souhlasím, ale tvrdím že chyba je v kapitalistickém systému, národně socialistický stát by fungoval mnohem lépe.

  Od Coona jsem nic nečetl tak nemohu hodnotit, ale to jak jsi ho tady citoval to se mi moc nelíbilo. Chamberlain nedělal rozdíly mezi Germány Slovany a Kelty, všechny tyto národy považoval za Árijce. A nikde netvrdil že kdo nemá dlouhou lebku a blond vlasy nemůže být čistokrevný Árijec. To že Ježíš byl Árijec je docela možné, a možná že to byl dokonce i Nordik (existuje svědectví jednoho římského vojáka že měl blond vlasy) a to že byl Árijec říkal i Hitler.
  Já Chamberlaina uznávám, pochopitelně že v některých věcech se také mýlil, přece jen od té doby už uplynulo sto let a byla objevena řada nových věcí, ale ve všem podstatném měl pravdu.

 15. Swantowiet permalink
  Červen 9, 2011 00:28

  Já osobně jsem proti dědičně udíleným titulům, protože o titul se zasloužila KONKRÉTNÍ osoba nějakým KONKRÉTNÍM činem v nějaké KONKRÉTNÍ době, potomci by na něj neměli mít automaticky právo jenom tím, že se dobře narodili. Dědičná práva a výsady stojí za úpadkem a degenerací. To zdravé si umí vydobíýt místo na slunci samo, to nemocné se schovává za tituly.
  Viz. císařský Řím a evropská středověká šlechta. V 19. století už byla natolik zbytná, že byla nahrazena malým merkantilistickým mešťanstvem a velkoburžoazií, která si mohla od zchudlé šlechty (nebo od panovníka) titul koupit. Čímž se jim sice společensky vyrovnali, ale zase se nakazili jejich nemocí, mysleli, že jsou něco více, než byli a opět je nahradila jiná, dravější, politicko-ekonomická síla, komunisté a korprativistté (fašisté). Zkrátka, vše se prostě jednou vyčerpá skončí v prachu dějin. :-)

 16. Orel permalink
  Červen 9, 2011 00:12

  Já proti dědičným titulům nic nemám. Když se někdo vyznamená a dostane titul, který po něm zdědí jeho potomci, tak je to v pořádku.

 17. Swantowiet permalink
  Červen 8, 2011 23:17

  Tituly ano, ale nikoliv jako dědičný nehmotný majetek, rezervovaný pro úzkou skupinu vlastníků politického kapitálu. Dnešní systém v UK, nedědičný titul sir, pro význačné osobnosti (jsou tam i vědci, ne pouze sir Elton John :-D) se mi líbí. Jedná se de facto o jejich verzi udílení našich státních cen k 28. říjnu.

 18. Orel permalink
  Červen 8, 2011 22:59

  Tituly jsou dobrá věc, když působí na ostatní lidi tím způsobem, že je zušlechťují. Když nositelé titulů dávají najevo svým chováním, že reprezentují ušlechtilé hodnoty, na nichž je založena pospolitost, tak to je dobrý příklad pro všechen lid. Jak už to psal Nietzsche, kterému, co se pamatuji, naprosto nevadila ani dědičná šlechta.

  Feudalismus jako zřízení je samozřejmě něco úplně jiného. A velmož, který dělá ostudu, je holt jen pro ostudu.

 19. Myslič permalink
  Červen 8, 2011 20:55

  Andreos—-Co takhle znovu zavést léna a feudalismus? To by se ti nelíbylo?
  Vy nahoře by ste nás nevolníky honili bičem a my by jsme dřeli do úmoru. Co taky s neschopnými a nestudovanými, že…..Furt si jenom stěžujeme, tak šup do klády, ne?!
  Ono to vypadá, že vysokoškolský titul se v tvém podání rovná šlechtickému.

 20. Lukáš permalink
  Červen 8, 2011 19:39

  Andreos: dejme tomu, na mnohém se aspoň trochu shodnem. Nevýhody, které jsem napsal jsi přijal a napsal něco ve smyslu, že to je na hovno, ale je to tak. To je právě to, co mě vadí, o přerozdělování peněz v kapitalismus rozhoduje převážně lůza (většina), ale se s tím nic neudělá… S těmi slumy máš pravdu, nicméně ti lidé by se dali použít na práci, nemuseli by se šířit skrze ně různé nemoci a kriminalita ohrožující ostatní. V případě cikánských slumů na východním Slovensku bych byl pro sterilizace a tábory, kde budou moci pracovat aspoň za jídlo (ve víceméně humáních podmínkách!) – alespoň by neohrožovali etnické Slováky…

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: