Skip to content

Esej o nerovnosti lidských ras – Joseph Arthur de Gobineau

Duben 8, 2011

Kniha Esej o nerovnosti lidských ras (Essai sur l’inégalité des races humaines)  je jednou z nejzajímavějších knih věnovaných rasové otázce. I dnes, sto padesát let po prvním vydání je tato kniha aktuální.  Esej o nerovnosti lidských ras vyšla v českém překladu poprvé a bohužel i naposledy v roce 1942. Gobineauovy teorie se po válce staly politicky nepřijatelnými, neboť oficiální propaganda začala hlásat rasové rovnostářství a tento stav trvá dodnes. Proto je třeba znát významná díla o rasové otázce, která vyšla v minulosti, mezi něž patří i Esej o nerovnosti lidských ras. První kniha popisuje rozdíly mezi rasami, přičemž za nadřazenou rasu považuje Gobineau Árijce, poté následuje žlutá rasa a smíšené rasy jako jsou Semité a nejnižší je černá rasa. Další knihy jsou věnovány dějinám starověkých civilizací, jako byl Egypt, Asýrie, různé semitské civilizace Blízkého východu, starověké Řecko, Římská Říše, Persie, Indie, Čína i další státy. Gobineau se zaměřil také na vysvětlení příčiny pádu těchto civilizací, která byla vždy stejná: promíšení krve vládnoucího národa s ovládanými národy a postupný zánik vládnoucího národa. Míšení ras vedoucí k degeneraci a záhubě považoval Gobineau za největší nebezpečí které hrozí bílé rase a varoval před zánikem lidské civilizace v důsledku rasového míšení.

    Vzhledem k době svého vzniku obsahuje tato kniha pochopitelně některé chyby, neboť v 50. letech 19. století nebyla známá evoluční teorie, nebyly známé všechny archeologické vykopávky které známe dnes a nebyly rozluštěny některé starověké jazyky. Proto například kapitoly o slovanských národech nebo o amerických Indiánech v šesté  knize, jsou z větší části chybné. Jiné kapitoly, a to převážná většina prvních pěti knih Eseje o nerovnosti lidských ras, které najdete na těchto stránkách jsou však z velké části pravdivé a stále aktuální. 

     Joseph Arthur hrabě de Gobineau  (čte se Gobinó) (14. 7. 1816 – 13. 10. 1882) , byl nejvýznamější antropolog 19. století.  Pocházel z normandijské šlechtické rodiny a pracoval jako diplomat, sloužil jako francouzský velvyslanec v mnoha zemích a díky tomu procestoval celý svět a seznámil se s příslušníky mnoha národů a ras. Tyto zkušenosti se odrazily v jeho díle. Z řady knih, které Gobineau napsal, je nejvýznamnější Esej o nerovnosti lidských ras. V českém překladu vyšla kromě toho také kniha Renaissance, což je historický román odehrávající se v renesanční Itálii.

 Na těchto stránkách najdete více: http://gobineau.wordpress.com/

Reklamy
komentářů 9 leave one →
 1. Duben 28, 2011 22:13

  Wolf: mohli by jste do odkazů umístit banner na tyto stránky? Najdete ho v pravém sloupci.

  k vašemu emailu, zájem by byl, s časem je to horší, ale snad bych mohl pomoci, o jakou knihu se jedná?

 2. Viktor Dyk permalink
  Duben 14, 2011 09:07

  Miloš: psal jsem, že „… zvláště bílá, musí být zcela odstraněna – zůstane pouze negroidní rasa. Proto volný přísun přistěhovalců…“ To znamená, že bílá rasa takřka zmizí. Nesmíte zapomínat, že jejich rasa není již rovněž čistá – viz chazaři, a další. Když bylo třeba „nasadili“ svoje ženy či muže do rodů a národů, do kterých se potřebovali dostat..
  Řeč rabína, kterou citujete je viz níže:
  „…V projevu před naléhavým shromážděním evropských rabínů 12. února 1952 v Budapešti vrchní maďarský rabín Rabinowitsch prohlásil: „Mohu vám s jistotou slíbit, že v příštích deseti letech naše rasa zaujme ve světovém hospodářství rozhodující postavení s každým Židem jako králem a pohanem jako otrokem. Mohu spolehlivě říci, že se již narodila poslední generace bílých dětí. Mezi úlohami našich kontrolních komisí (po třetí světové válce) bude odstranění rasových předsudků. Bílá žena bude povzbuzována k soužití s příslušníkem tmavé rasy, a bílý muže ožení s černoškou. Pak bílá rasa konečně zmizí, protože rasové míšení znamená konec bílého člověka. Založíme éru našeho tisíciletého bohatství, židovského míru, a naše rasa bude nepopiratelně panovat celému světu. Naše vysoká inteligence je schopna vést a ovládat černého člověka.“ – „K našim zájmům ve Washingtonu patří zásadní zdůraznění čtyřbodového programu (od Trumana) k průmyslovému rozvoji zaostalých zemí, aby po zničení průmyslových center Evropy a Ameriky již bílí nebyli schopni klást odpor nesmírným masám barevných lidí, kteří pak budou mít také technickou i průmyslovou převahu!“ (Tolik z řeči rabína)
  A Romanescu dále pokračuje: …Přestože Izrael stále ještě nedokázal a pravděpodobně také nikdy nedokáže uskutečnit svůj „ideál“ vlastního světového „trustu“, přesto se obří chobotnici, jejíž chapadla již ovíjejí celý svět, podařilo vytvořit velká sdružení a aliance – i když zatím na hliněných nohou. Přestože momentálně jejich panstvím nad světem ještě není možné považovat za absolutní, přesto již morálně sužuje všechno a všechny…
  To je výňatek z titulu „Páni a otroci 20. století“ autora Traiana Romanescu. Bohužel, celý projev zmíněného rabína nemám – pouze výše uvedený výňatek.

 3. Miloš permalink
  Duben 14, 2011 00:02

  Viktor Dyk: v novém světovém řádu by nezůstala ani negroidní rasa, byly by zde jen dvě rasy- židovská vládnoucí rasa a zbytek lidstva vzniklý smíšením všech ras určený k otroctví. Tyto sionistické plány odhalil už před 60 lety maďarský vrchní rabín Emanuel Rabinowitsch:
  V projevu před tzv. naléhavým shromážděním evropských rabínů 12. 2. 1952
  v Budapešti vrchní maďarský rabín prohlásil: „Mohu vám s jistotou slíbit, že již
  v příštích deseti letech naše rasa zaujme ve světovém hospodářství rozhodující postavení
  s každým Židem jako králem a pohanem jako otrokem. Mohu spolehlivě říci,
  že se již narodila poslední generace bílých dětí. Mezi úlohami našich kontrolních
  komisí (po třetí světové válce) bude odstranění rasových předsudků. Bílá
  žena bude povzbuzována k soužití s příslušníkem tmavé rasy, a bílý muž se ožení
  s černoškou. Pak bílá rasa konečně zmizí, protože rasové míšení znamená konec bílého
  člověka. Založíme éru našeho tisíciletého bohatství, židovského míru, a naše
  rasa bude nepopiratelně panovat celému světu. Naše vysoká inteligence je schopna
  vést a ovládat černého člověka.“ – „K našim zájmům ve Washingtonu patří zásadní
  zdůraznění čtyřbodového programu (od Trumana) k průmyslovému rozvoji zaostalých
  zemí, aby po zničení průmyslových center Evropy a Ameriky již bílí nebyli
  schopni klást odpor nesmírným masám barevných lidí, kteří pak budou mít také
  technickou i průmyslovou převahu!“

  Tyto zločinné a odporné plány se pomalu naplňují, sice zdaleka ne tak rychle jak si tento rabín představoval. Od té doby kdy Rabinowitsch prohlásil že se narodila poslední generace bílých dětí se narodily další dvě až tři generace bílých dětí, zato v průmyslovém rozvoji asijských zemí kombinovaném s postupnou likvidací těžkého průmyslu v Evropě jsou sionisté mnohem úspěšnější a pokud se nic nezmění budou mít Asiaté zanedlouho ekonomickou a tím i vojenskou převahu nad Evropou.

  Nemáte někdo celý jeho projev? Tohle je myslím jenom část, kdysi projev vyšel na národně vzdělávacím institutu, ale ten už nefunguje, já jsem to sice měl uložený, ale zkurvil se mi počítač tak to nemám.

 4. Viktor Dyk permalink
  Duben 12, 2011 18:29

  Musím říci, že zmiňovaný autor „Esej o nerovnosti lidských ras“ Joseph Arthur Comte de Gobineau (14. července 1816 – 13. října 1882) má pravdu. Rasu tvoří klima a ta opět krev. I když rasy, díky válkám, byly také dost smíšeny, krev zůstane krví. To se však naprosto „nehodí“ do plánu k opanování světa, které je již v pochodu… a rasy, zvláště bílá, musí být zcela odstraněna – zůstane pouze negroidní rasa. Proto volný přísun přistěhovalců…
  Za zmínku ještě stojí zastavit se na chvíli v roce 1915 u Nahuma Goldmanna ( prezidenta sionistické organizace, * 1895 + 1956 zavražděn (?) , který píše: „Shrňme si tedy smysl a historické poslání naší doby. Její úlohou je nově uspořádat kulturní lidstvo a nahradit stávající společenský systém novým. … Každé přebudování a také nové uspořádání pozůstává v podstatě z dvojího: Ze zničení starého řádu a z vybudování nového…. Nejprve musí být odstraněny hraniční sloupy, pořádková omezení a předpisy společenského chování současného systému. Teprve potom nastane druhý krok, nové uspořádání elementů. První úloha naší doby tedy pozůstává ve zničení. Celé společenské rozvrstvení a uspořádání starého systému musí být odstraněno a všichni lidé musí být vytrženi ze svého dědičného prostředí. Žádná tradice nadále nesmí být považována za svatou, stáří bude platit pouze za známku nemoci a naše heslo zní: Co bylo, musí zmizet. … Silami, které nám tuto negativní úlohu vykonají, jsou na hospodářském poli kapitalismus a v oblasti politicko-duchovní demokracie. Co všechno už k tomuto účelu vykonaly, víme všichni, ale víme také, že jejich dílo není ještě zcela dokonáno. Stále ještě musí kapitalismus bojovat proti různým formám tradičního hospodářství a demokracie neustále svádí zuřivý boj se všemi silami reakce. Naproti tomu je dovršeno dílo militaristického ducha. … Teprve potom však před námi vyvstane větší a těžší úkol: výstavba nového pořádku. Jednotliví členové, kteří byli vytrženi ze svého starého zakořenění a rozvrstvení ve společnosti, jemuž se podřizovali a kteří nyní propadli anarchii, musí být uzavřeni do nových forem a kategorií. Pro vyřešení naší úlohy byli nejprve vyhlášeni za sobě rovné (!) ale nyní musí být lidstvo znovu rozděleno a diferencováno, slovem musí zde být zřízen pyramidální systém. Také tuto úlohu se kapitalismus pokouší řešit, víme dobře s jakým neúspěchem. – Rovněž tato druhá úloha se dá vyřešit jenom pomocí militaristického ducha a jeho principu vůdcovství a podřízenosti….

 5. Miloš permalink
  Duben 10, 2011 22:43

  Vladislav: to o Slovanech jsi napsal moc pěkně, také jsem hrdý na to že jsem Slovan.

  Nemyslím si že by Gobineau měl myšlení kolonizátora, on přece pochyboval o úspěšnosti kolonizace, protože tvrdil že vládnoucí národ postupně podlehne rasovému míšení s nižšími rasami. V každém případě je to skvělá kniha, i na dnešní poměry, i přes některé chyby a přes to že její vyznění je snad až moc pesimistické.

 6. Vladislav permalink
  Duben 10, 2011 22:33

  Rone, dobrý postřeh. Monoteistům se zatím podařilo zabít každý pokus o skutečně národní hnutí, a jestli budou připuštěni i k tomu, co zkouší rozjíždět Bratrství, nedopadne to jinak.

  K tomu de Gobineauovi. S řadou toho, co napsal, se dá souhlasit, ale dost věcí je skutečně dobově podmíněných a nemluví při nich jako seriózní vědec, ale jako člověk s myšlením kolonizátora, plný předsudků. Jak uvedl R.O., trochu se uťal u Slovanů a původních Američanů, i když řada věcí, které napsal v páté knize o Slovanech, je pravdivá.
  Co hodnotu jeho díla obrovsky snižuje, je de Gobibeauovo lpění na křesťanství – to je asi totéž, jako kdyby se rozhodl, že vytrénuje k atletickým závodům sedmdesátiletého muže a očekával přitom, že tento uspěje proti osmnáctiletým borcům. Opakuju to pořád, už jako dogma, za což se omlouvám, ale: založit národní hnutí na učení importovaném z Judeje je…ať si každý doplní.

  Když se na to podíváme dnešníma očima, tak KDO může v dnešní době nést v Evropě vlajku národního hnutí? Němci to už nebudou, jejich elity vykrvácely ve dvou světových válkách a to, co zbylo, se bohatě ředí muslimskou krví. O Angličanech to platí podobně, snad s výjimkou těch ztrát ve světových válkách. Francouzi jsou zdegenerovaní už nejméně 200 let; jejich historie skončila Napoleonem, zůstalo jim jen přebubřelé sebevědomí. Celá západní a jihozápadní Evropa se dále ředí a bude ředit barevnou krví a úměrně tomu bude klesat šance na změnu. Bohužel.
  Zůstanou ti, kteří se vždy ke všemu dostali jako poslední – aby pak zvítězili. Vysmívaní, přehlížení, bagatelizovaní. Slované. Odříznutí od příznivého oceánského klimatu, proto dle de Gobineaua „méně schopní“ (zajímalo by mě, jak by svou kulturu rozvíjel Němec nebo Angličan, na území, kde je 8 měsíců mráz, 2 měsíce bahno a 2 měsíce vedro plné komárů a kouře z hořících lesů).
  Tito lidé zachovali nejvyšší míru čistoty své krve a tedy i autentičnosti hodnot a víry, z akteré bude třeba bojovat. Buďme hrdí na to, že k nim patříme.

 7. Ron permalink
  Duben 10, 2011 19:36

  Na Beo pribudla 68.časť. Náš Ragnarok priniesli nonoteistické náboženstvá kočovníkov z blízkovýchodných púští, keď sa nám pokúsili zničiť naše Pohanstvo. Na počiatku to bol jehova, v stredoveku pámbičkáci a teraz sa to snažia dokončiť mohamedáni aj s piatou kolónou i na našom webe.

 8. Ron permalink
  Duben 8, 2011 21:54

  Ďalší poklad na tejto úžastnej stránke.
  Takže študujeme. Tí čo nevedia, študujú, tí čo vedia, pre nich je opakovanie matkou múdrosti -:).
  Trocha k ďalšiemu stúdiu: Niektoré časti Pochodu Titanov 1.-18. a 67. sú aj na Beo.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: