Skip to content

Válka – matka hrdinů a otec charakteru

Duben 6, 2011
by

válka a válečníciNázev úvahy jsem zvolil záměrně patetický, ale jinak si opravdu myslím, že této společnosti absolutně chybí férová bojovnost a s ní spojené zásady. Jestli se tomu stalo pouze z důvodu zvýšení blahobytu, který otupuje nutnost bojovat o své místo na slunci, nebo je to i něčí záměr, nechám na posouzení každému. Výsledek je však jasný. Pár bezcharakterních vlků trhá na cucky pomyslné apatické stádo naivních a zlenivělých ovcí.

Vraťme se však přímo k válce. Boje a šarvátky byly v historii běžnou věcí. Teprve konec 19. a 20. století znamenaly jejich zprůmyslnění a zmasivnění do absolutně destrukčně apokalyptických rozměrů, kdy se stávaly projevy „pravého vojáctví“ stále více ojedinělými. V dnešní době jsme se dostali ještě dále, moderní vojáci již mnohdy ani na bojišti nepobývají. Stisknutí knoflíku na druhé straně zeměkoule stačí k vyslání smrtící rakety a ani zmáčknutí kohoutku u pušky odstřelovače za účelem zabití nic netušícího protivníka na velkou vzdálenost již tolik odvahy v porovnání s minulostí nevyžaduje.

Války měly samozřejmě vždy destrukční charakter. Stačí nahlédnout do Bible a člověk hned zjistí, jak se choval ten nejlepší a nejčestnější ze všech národů. Přesto se nebojím říci, že války omezené na bojovníky jednotlivých kmenů byly naprostou přirozeností a docházelo k nim v souladu s přírodou a evolučním rozvojem lidstva. Války byly takovým pojistným ventilem na přetlakovém hrnci, který umožnil realizaci mladých mužů, v jejímž rámci přežili schopnější, u nichž došlo k upevnění charakteru. Válečné tažení je nutilo ke spolupráci a potoky prolité krve k uvědomění si národní sounáležitosti. Stačí se podívat do historie a zjistíme, že téměř všichni velcí státníci si prošli nějakou tou válkou nebo přímo pocházeli z vojenské kasty.

Tito lidé se pak nebáli za své ideály tvrdě bojovat i na politickém kolbišti a bylo jim známo, že křivost mezi spolubojovníky se nevyplácí. A zde se opět dostáváme k problému nastíněnému na začátku. Ke stavu dnešní společnosti, jež se propadla do absolutního sobectví, apatičnosti k dalšímu vývoji a absenci jakýchkoliv charakterních vlastností. Nemusí jít přímo o válku, ale boj za nějaký ideál opravdu upevňuje charakter, vytváří přátelská pouta a je zdrojem onoho v našem názvu zmiňovaného bratrství.

Reklamy
komentářů 55 leave one →
 1. Orel permalink
  Duben 13, 2011 01:06

  Super, vzácný pane Johne Henry, my rádi šíříme dobrou náladu. Zatím to jaksi nevypadá, že by se nějak přetrhl ve věci přistěhovalců ten váš bůh.

  Vzacný pane Miloši, Kartáginci předvedli mimořádné schopnosti. Když byli zneškodněni a v jejich prostředí dominovala antická kultura, tak jakou do budoucna představovali hrozbu pro civilizaci a pro kvalitu obyvatelstva? To samé Egypťané.
  V Malé Asii žili Chetité (první známí Indoevropané), dále Frýgové (Árijci), Lýdové (Árijci), ovšem Keltové, dále na východ indoíránský a arménský lid (Árijci), o Řecích nemluvě.
  Ve vládnoucí vrstvě starověkého Egypta bych Árijce nehledal. A jádro egyptského obyvatelstva bylo vcelku homogenní. Otroci tam přicházeli i z Libye a ze semitských oblastí.
  Ostatně mám pocit, že Semité a vůbec obyvatelstvo celé té oblasti zdegenerovalo od doby, kdy bylo zachváceno islámem.

 2. Miloš permalink
  Duben 13, 2011 00:16

  Vladislav:
  Janičáři tvořili menší část armády, ale i tak jich bylo hodně, jejich počet se měnil, ale bylo to 50-100.000 což bylo na tehdejší dobu hodně. Netvrdil jsem že Turci byli lépe vyzbrojení, ale jen to že nebyli vyzbrojení hůře. Po třicetileté válce samozřejmě byly evropské armády lepší proto začaly evropské země po třech stoletích porážek vítězit nad Turky. Bitvu u Moháče vyhráli Turci proto, že část uherské šlechty zradila a proto že česká i polská armáda nedorazily včas, v době kdy došlo k bitvě byla česká armáda několik dní cesty daleko a polská ještě dál a když se dozvěděli že maďaři byli poraženi tak se bez boje vrátili zpátky. Proto měli Turci tak velkou početní převahu. Je paradoxní že k jedné z nejhorších katastrof v našich dějinách, která nás uvrhla na 400 let pod rakouskou nadvládu došlo jen nešťastnou shodou okolností.

  Orel:
  tím že bylo nějaké území ovládnuto a zcivilizováno Árijci (Řeky a Římany) se nezměnilo rasové složení obyvatel. Řekové na Blízkém Východě behem pouhých 5-6 generací podlehli kvůli míšení se Semity úplné rasové degeneraci což vedlo k zániku helénistických států. U Římanů byl tento proces o něco pomalejší, ale výsledek byl stejný. Obyvatelstvo Blízkého Východu nebylo rasově kvalitní. V Malé Asii a Sýrii žila pestrá rasová směs, V žilách místního obyvatelstva kolovala (a dodnes koluje) i árijská krev ale byla v nepatrné menšině. Staří Egypťané podlehli rasové degeneraci už stovky let před tím a všechny tři složky egyptského obyvatelstva (vládnoucí třída složená z Árijců, lid složený převážně ze Semitů a černí otroci se promísili) V Tunisu žili Semité a v Maroku a Alžíru Berbeři. Berbeři sice nejsou Semité, dá se dokonce říci že je to vyšší rasa než Semité, ale Árijcům se stejně nevyrovnají. Nejhorší na tom bylo že barevné obyvatelstvo Blízkého východu se v římské době stěhovalo i do Itálie, do Řecka a do dalších evropských zemí a bylo tu nebezpečí že evropská civilizace padne kvůli otravě krve. Proto není důvod nijak litovat, že Arabové porazili Byzantskou říši a ovládli Blízký východ. Belgický historik Henri Pirenne už kdysi napsal že to Evropu zachránilo http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Pirenne
  Je samozřejmě škoda že se Arabům podařilo na stovky let ovládnout Španělsko a některé části jižní Itálie, což byly země obydlené Árijci, ale to je jiná otázka.
  O španělské ani holandské armádě v pozním středověku mnoho nevím. V každém případě Machiavelli, si na počátku 16. století stěžoval, že žádná evropská země nemá pravidelnou armádu jako Turecko. Ale nedlouho nato založil pravidelnou armádu ruský car Ivan IV., i přesto že Rusko bylo ekonomicky mnohem zaostalejší než střední a západní Evropa, armáda byla na vyšší úrovni.

 3. Orel permalink
  Duben 12, 2011 23:39

  Staří Slované se klidně spojili s kočovnými Bulhary. Pohanští Litevci dokázali, že jejich nadvládu z velké části dobrovolně přijala půlka Rusi.

  Miloši, k tomu ukradenému Středomoří:
  1) naše území (ve smyslu „my“ jako civilizovaní lidé a Árijci) nemá co zabírat nějaká přičmoudlá banda. Což Arabové valící se do Středomoří byli.
  2) ne každý na ukradených územích byl Semita. Ti žili v prostoru mezi Antiochií a Sinají, a pak taky tvořili nezanedbatelnou, nikoli však rozhodující, část obyvatelstva severní Afriky od Kyrenaiky na západ. V Malé Asii žili Řekové a domorodé árijské národy, v Egyptě Egypťané, rasově vcelku homogenní, v Kyrenaice Řekové a v severní Africe taky Berbeři a spousta latinských kolonistů. (Židi se nepočítají, protože se nemísili s ostatními lidmi.) I ti Semité, kteří na ukradených územích žili, byli vcelku normální, civilizovaní, ne jako tlupy beduínů z pouště.
  Navíc se různí přičmoudlíci vinou mohamedánské agrese dostali na posvátnou evropskou půdu, do Hispánie, jižní Itálie a tak.
  3) nesmírně to musulmany posílilo. Uvrhlo je to do postavení, kdy stačilo, aby ti zplozenci pekel vyhráli ještě jednu bitvu z těchto tří: první obléhání Cařihradu, druhé obléhání Cařihradu, bitva u Poitiers, a po civilizaci i rase by byla veta.

  Co se stálých armád týče, Španělé měli stálou, profesionální a kvalitně organizovanou armádu nejpozději v dobách osvobození Granady. Španělská tercia. Katolická Veličenstva měla zemi pevně pod kontrolou a stavovskou hotovost k ničemu nepotřebovala. Stálou armádu měli též Holanďáné za nizozemské revoluce. Matáš Korvín i spousty méně významných panovníků měli trvale spousty profesionálních žoldnéřů.
  Plichtou skončila už válka s Turkem v letech 1593-1606.

  Západní armády byly řízeny odborně dlouho. Vynikající vojevůdci byli: ve Španělsku Velký kapitán Gonzalo de Cordoba (osvobození Granady, války v Itálii), za Stoleté války v Anglii Černý princ, John Talbot, John Fastolf. Kdyby pitomí francouzští a burgundští rytíři u Nikopole poslouchali Zikmunda, tak by nejspíš Turka porazil.

 4. John Henry permalink
  Duben 12, 2011 23:22

  Hahah, díky za přivítání, pěkně jste se tady sesypali :) JJ, díky, můj vlček je moc pěknej. Na tyhle stránky jsem zavítal jen shodou náhod, popravdě si myslím, že nemá moc cenu ztrácet čas diskusí na stránkách, jejichž hlavním cílem je dehonestace křesťanství. Přečetl jsem si několik článků a některé jsem ani nedočetl do konce, protože už v půlce mě začaly nudit, pořád dokola opakovat, jak je křesťanství na hovno a jedině pohanství je správná víra. Myslím, že jediní sektáři jste tady vy, je vás 5 a půl, a to doslova a máte silný kecy jak je potřeba uctívat staré bohy. To mi přijde docela vtipný, vzhledem k tomu, že se bohové nějak neměli k akci, když hlavní slovo dostalo křesťanství, nebo když Evropu okupovali Turkové, nebo když Evropu okupují Turkové dnes… bohové asi chrápou hlubokým spánkem…

  Jinak se mi vážně líbí, jak se musíte navzájem poplácat po zádech a ujistit se, že spolu souhlasíte… 3 ze 4 reagujících po mně se museli navzájem podpořit :D to docela potvrzuje moje předchozí slova, ale pamatujte, že zdání klame :)

  Hlutwig: nemusím nikomu nic natírat, stačí, když budu mít blbou náladou, tak se přijdu pobavit sem, počíst pár vtipných článků, co si jinde člověk nepočte, zasmát se nad tragikomedií některých přispěvatelů zde na diskusi a mám den jak má být… pohoda klídek leháro :)

 5. Ron permalink
  Duben 12, 2011 21:06

  Rada – súhlas -:) Ó ďalšia filmová figúrka akýsi „Paul“ Newman,ktorý už neBEHá,ale rovno pretekárskym autom sa snaží dostať do toho ich mini božieho mini kráľovstva.Ale dostať sa tam môže jedine úzkou bránou,a to neviem,či sa tam zmestia s tretrami a pretekárskou ťavou – pardon autom. (Matúš 7:13)

 6. Myslič permalink
  Duben 12, 2011 21:03

  John Henry—-Mě se líbí akorát ten vlček, co ho máš jako avatar. Ale měl bys vědět, že „kdo chce s vlky býti, musí s nimi….“ , však víš co. ÷)
  A až bude „mít chudák katolík sebevíc pravdu“ , tak dám na modlení…
  ÷)

 7. Hlutwig permalink
  Duben 12, 2011 20:53

  jj, jsou si dost podobní, tohle bude nějaká kádrovácká odrůda….Ten nám to natře…. všem :-))

 8. rada permalink
  Duben 12, 2011 20:38

  ajaj máme zde dalšího misionáře, co si zde snaží zajistit cestu do ráje. Internetovej křižák, to je hrdina dneška :-)

 9. John Henry permalink
  Duben 12, 2011 20:13

  Velice zajímavá diskuze a zajímavé stránky. Hned zprvu bych chtěl říct, že jsem zde nový, toto je můj první příspěvek. Byl jsem sem pozván, abych přispěl do diskuse, která se i podle mého názoru vyvíjí velice zajímavě :) Snad nikomu nevadí, že jsem si zvolil anglický nick, má to svůj původ a myslím, že někteří lidé zde mají k tomuto jazyku bližší vztah než ostatní :) (mám na mysli profesionální překladatele, kteří mají za sebou 50 000 stránek přeloženého textu – sorry, nesnáším vychloubavce) – a ano, přečetl jsem si celou diskuzi, dost jsem se nasmál. Obzvláště příspěvky Runnera mě dost pobavily (v pozitivním smyslu), neboť trefně vystihuje zdejší povahu diskutování. Na člověka s nickem Nazteč netřeba reagovat, místo argumentace uráží a plete si pojmy. Je jako ten typ lidí, od kterých člověk ví přesně, že nemůže čekat moudro, protože jejich úroveň vyjadřování je patetická, i když se snaží sebevíc a dokonce sám pevně věří tomu, že intelekt je na jeho straně. Ostatně myslím, že Runner přesně vystihl, co si myslím i já. Je taky docela vtipný pozorovat lidi, jak se přidružují do diskuse a navzájem se povzbuzují, jen protože mají v daný okamžik „názorovou převahu“. Názorovou převahou myslím skutečnost, kdy zde převažují pohani a chudák katolík, i kdyby měl sebevíc pravdu, tak bude zesměšněn a ostrakizován. To je myslím případ právě Nazteče, který se veze na vlně a myslí si, že z toho těží a je v pohodě. Přitom je to jenom zakomplexovanej blbec, možná fízl, možná obojí (sorry- nesnáším lidi, co urážejí druhé jen kvůli jinému názoru na věc).

  K ostatnímu se vyjádřím později :)

 10. Vladislav permalink
  Duben 12, 2011 19:07

  Miloši, janičáři tvořili pouze menší část turecké armády, šlo o etnické ne-Turky, často syny z prestižních rodin původně křesťanského původu, kteří se stali natolik oddaní sultánům, že to bylo jedním ze zdrojů rčení „poturčenec horší Turka“. Šlo o něco jako „sultánovu gardu“. Ono ani není divu. Turecká okupace JV Evropy sice nebyl žádný med, ale měla i řadu aspektů, které dost ztěžovaly štvaní k povstání proti Turkům z okolní křesťanské Evropy.
  Například víra. Až na výjimky Turci totiž ponechávali lidem na dobytých územích možnost zůstat křesťany, nechávali stát jejich kostely apod. Což byl dost velký kontrast oproti soudobé praxi křesťanů, kteří nejen že na jimi anektovaných územích ničili vše nekřesťanské, ale fanaticky se mydlili i mezi sebou navzájem – katolíci vs. protestanti.
  Tuto ve srovnání s křesťanstvím podstatně tolerantnější náboženskou tradici si islám držel od raného středověku až do radikalizace a zfanatičtění v posledním století.

  Není pravda, že Turci měli lepší výzbroj. Turecké pušky z 16. století mají cca o polovinu kratší dostřel a rovněž přesnost míření je podstatně horší než u výrobků falckých, saských nebo štýrských zbrojířů. Jsou pouze nádherně ornamentálně ozdobené. Podobně děla – vlhký prach je často roztrhl, měla krátký dostřel a byla celkově nespolehlivá. Neplatí pro zbraně, které Turci nakoupili v tehdejších italských zemích nebo dále na západě, ale ty možnosti měli „z politických důvodů“ omezené. Puškařskou a dělovou výzbroj pro Turky zajišťovali téměř výhradně zbrojíři na anektovaných částech Srbska, Bulharska, Rumunska či Uher, jejichž technická úroveň byla už tehdy citelně nižší než technická úroveň zbrojířů západních.
  Víc informací ti řeknou třeba při návštěvě trenčínského zámku – pracuje tam historik dr. Ďúlava, napsal o tom i nějaké odborné práce. Mají tam i dost impozantní výstavku tureckých a křesťansých zbraní z té doby. Nebo doporučuju muzeum ve Visegrádu v Maďarsku – je to bývalý královský hrad uherských panovníků.

  Turci vítězili především počtem, a pak taky příslibem bohaté kořisti. Organizovaní s výjimkou janičářů byli velice špatně – ono taky organizovat 200 000 armádu složenou z 25 národností a vedenou stejným počtem domýšlivých velitelů není jen tak…V boji se často chovali jako posedlí, zajatci, které brali, skončili až na výjimky v těžkém otroctví – a běžně je kupovali křesťanští obchodníci, ale nikoliv proto, aby jim dávali svobodu, většinou je alibisticky přeprodávali. Už tehdy měla Evropa ty problémy, co teď – plnou hubu keců o (tehdy) tom, jak by křesťani měli držet pospolu, pomáhat si atd., ale přitom jim to bylo ukradené, hlavně pokud oni sami nebyli ohrožení.

  U Mohácse neměl Ludvík Jagellonský sebemenší šanci. Jeho armáda byla cca 8x méně početná a držely ji ohromadě právě ty vágní ideje „záchrany křesťanství“. Ludvík byl holobrádek, mladíček, co se chtěl proslavit a nic si pořádně nezajistil. Symptomatické je právě to, že ho zradila KŘESŤANSKÁ uherská šlechta – šla raději se sultánem, než se souvěrci – nabídl jim prostě víc…a dodržel to.

 11. Nazteč permalink
  Duben 12, 2011 18:15

  Runnere, kam se montuju nebo nemontuju na webu s otevřenou diskuzí může bejt tobě úplně jedno. Když se někdo označí za křesťana a jedná nekřes´tansky, tak se na to nechutný pokrytectví dřív nebo pozdějc zareaguje. Že ti to nejde pod fousy-to už je tvuj problém. Ne můj. Stejně tak s klidnym svědomim označim za pokrytckou svini samozvanýho lidumila Havla, samozvanýho sociálně smýšlejícího Paroubka a xy samozvanejch bojovníků proti korupci ve vládě a parlamentu. A že mi tyhle pokrytecký svině budou lhát o neexistenci mý argumentace a vykládat o tom, že jsou tyhle výrazy projevem intelektuální nemohoucnosti a zbraní židů a levičáků? No a co? Hlavně že to chápe rozumnej člověk.

 12. Nazteč permalink
  Duben 12, 2011 18:10

  Runnere, kam se montuju nebo nemontuju na webu s otevřenou diskuzí může bejt tobě úplně jedno. Když se tu označuješ za křesťana a chováš nekřes´tansky, tak se nediv že někdo na to tvý nechutný pokrytectví zareaguje. Že ti to nejde pod fousy-to už je tvuj problém. Stejně tak s klidnym svědomim označim za pokrytckou svini samozvanýho lidumila Havla, samozvanýho socialistu Paroubka a xy samozvanejch bojovníků proti korupci ve vládě a parlamentu. A že mi tyhle pokrytecký svině budou lhát o neexistenci mý argumentace a vykládat o tom, že jsou tyhle výrazy projevem intelektuální nemohoucnosti? Nasrat. Hlavně že to chápe rozumnej člověk.

 13. Garlo permalink
  Duben 12, 2011 14:22

  Vladislav „že třeba anglické ženy jsou hezčí než Slovanky.“ nech sa príde pozrieť na Slovensko pokial nezmení názor tak je zrejem feťák .

 14. Miloš permalink
  Duben 12, 2011 11:22

  Vladislav: Osmanská říše byla vojensky velice silná, nebylo snadné jí porazit. Stát ovládající celý Blízký východ dokázal postavit mnohem větší armádu než kterýkoliv z evropských států. A výzbroj Turků v 15. a 16. století nebyla horší a organizace armády byla dokonce lepší. V Evropě před třicetiletou válkou neexistovaly pravidelné armády, panovník měl královskou gardu která nebyla moc početná a v době války se svolávala zemská hotovost, to znamenalo že každý šlechtic měl povinnost naverbovat mezi svými poddanými několik (desítek) vojáků, kolik to bylo určeno asi podle velikosti panství a svým vojákům musel opatřit zbraně a vycvičit je a za války jim i velel. To znamená že neexistovala jednotná výzbroj a výcvik, disciplína byla špatná a neexistoval profesionální důstojnický sbor. armádě velel král a jednotlivým oddílům veleli šlechtici, kteří s tím neměli žádné zkušenosti a nerozuměli taktice a strategii a občas panovníka zradili což mohlo mít katastrofální následky, například zrada české šlechty v bitvě na moravském poli (1278) nebo zrada uherské šlechty v bitvě u Moháče (1526), po které Turci ovládli Uhry. Naproti tomu osmanská armáda se skládala z plně profesionálních dobře vycvičených a fanaticky oddaných Janičářů, kteří byli vojáky z povolání a veleli jim profesionální důstojníci. Kromě Janičářů tvořili pěchotu ještě tzv. bašibozuci což byli dobrovolníci bez výcviku a bez disciplíny, kteří se přihlásili do armády proto aby mohli drancovat a plenit v dobytých zemích. Ani ti ale nebyli o mnoho horší než evropské armády. Kromě toho měli Turci velmi silnou jízdu a početné dělostřelectvo.
  Organizace evropských armád se zlepšila až za třicetileté války a zejména za anglické občanské války (1642-1648) kdy Cromwell reorganizoval parlamentní armádu a vytvořil armádu nového typu (new model army) která se vyznačovala jednotnou výzbrojí, jednotnými uniformami, důkladným výcvikem, disciplínou a tím že jí neveleli lordové ale profesionální důstojníci vybíraní z řad vojáků ne podle původu a šlechtického titulu ale podle schopností. Tak vznikla první moderní armáda a tyto změny ve svých armádách provedly do začátku 18. století i další evropské země (Francie, Holandsko, Rakousko, Prusko, Rusko a další). Třicetiletá válka navíc vedla k velkému rozvoji střelných zbraní, děla střílející kamené koule byly nahrazeny dělami střílejícími granáty, což Turci neměli a i ruční palné zbraně byly v průběhu 17. a 18. století neustále vylepšovány.
  Teprve tehdy získala Evropa vojenskou převahu nad početnějšími Turky a Rakousko a Rusko začaly postupně vytlačovat Turky z Evropy.

 15. Vladislav permalink
  Duben 12, 2011 09:51

  Garlo, netvrdím, že by se pohané proti Turkům sjednotili, ale možné to je. Vycházím z historie věčně znepřátelených Obodritů a Luticů, jejichž vzájemné půtky téměř ustaly poté, co začali bojovat o přežití s křesťanskými Němci.
  Když byla proti nim vyhlášena křížová výprava, dokázali se dohodnout na koordinované obraně, přestože nevytvořili armádu pod jednotným velením. A v ýsledkem bylo, že 100 000 křížáků nedokázalo téměř nic, Dubín ani Dymín nepadly, a to vše nějakých deset, 15 let před pádem Arkony.

  Co naopak křesťané? V JV Evropě vládl Turek už koncem 11. století. O 300 let později padli Srbové na Kosově poli a Turek měl mj. téměř celé dnešní Bulharsko a Rumunsko, Řecko nepočítaje. Trvalo dalších TŘI STA! let, než dostal přes prsty u Vídně. Jinými slovy: déle než 500 LET! medokázali křesťané udělat žádný krok k jednotnému postupu, jímž by hůř vyzbrojeného a civilizačně zaostalejšího Turka zastavili. Proč? Protože neohrožoval bezprostředně Řím, Svatou říši římskou na územní Německa, o silných státech typu Francie, Španělska, Anglie nemluvě. Balkán rádi obětovali a na křesťanské fráze o pomoci bližnímu rádi zapomněli, pokud nešlo o jejich vlastní materiální zájmy. 500 let.

  Z toho, že de Gobineau pohrdal Slovany, si nic nedělej. Historie mu ukázala, jak pohořeli jeho milovaní germánští Árijci, které ovládla nenasytnost a primitivismus, když zaútočili na Rusko. Dnešní Západ je vyřízený – typický Němec bude mít za 20 let třetinu turecké krve. Řada de Gobineauových názorů je zcela mimo realitu. A některé dokonce k pousmání: to když píše, že třeba anglické ženy jsou hezčí než Slovanky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: