Skip to content

Polemika nad studiem náboženství (pátá část)

Březen 31, 2011

Důvod pro napsání článku o konceptech «rodnověří» a «novopohanství» vzešel z obtíží, s nimiž jsem se setkala při posuzování nejvhodnějšího výrazu, jenž by se měl používat. Zvolila jsem koncept «rodnověří», protože  považuji za eticky sporné používat výraz, který nepoužívají samotní věřící. Také jsem shledala, že výraz rodnověří je více informativní a výstižnější. Nicméně jsem si dále vážně uvědomila, že volba označení je mnohými vnímána jako zastávání určitého postoje.  Roku 1999 význačný anglický historik Ronald Hutton vydal historii kultu Wicca. Recenze na jeho knihu byly veskrze pozitivní, avšak některé uvedly, že Hutton nezaujal od subjektu dostatečný odstup; objevily se nařčení z «osvojení si zvyků». Tato obvinění se zdají zvláště lichá proto, že Hutton, nebyv ani wiccan ani pohan, vlastně zpochybnil mnoho «interních» interpretací. O několik let později Hutton reagoval na kritiku s nebývalou upřímností a reflexí:

«Součástí mé knihy byla evangelická ideologie, která následně přerostla v obracení na víru. Jednalo se o domněnku, že nejlepším předpokladem pro budoucí Británii by byl formálně sekulární stát, v němž by příslušníci svobodně vyznávali skutečně nekonečnou řadu náboženských tradic nebo žádnou, pouze dle vlastní duchovní náklonnosti a potřeb.»… «Nebylo záměrem, aby má kniha působila jako propaganda čarodějnictví, ale aby ztělesňovala sociopolitický ideál náboženské tolerance a rovnosti, jež by sama mohla být vnímána jako polemická ». [25, str. 183]

Na počátku tohoto článku McCutcheon cituje Edwarda Saida: «Ve chvíli, kdy ve společnosti publikujete eseje, vstoupili jste do politického života; tudíž, pokud nechcete být političtí, nepište eseje ani nemluvte». Souhlasím s McCutcheonem, že badatelé náboženství nemohou zůstat jen  pouhými mluvčími náboženství. Nicméně zcela nesouhlasím s tím, že fenomenologické studium a důraz na pochopení musí být reakční nebo že to automaticky umožňuje, aby studium náboženství bylo reflexivní. Fenomenologické studium a ideál porozumění lze vnímat jako souznějící s ideálem náboženské tolerance, což není nutně totéž jako být nekritický. Navíc fenomenologická tradice a post-koloniální antropologie činí důležitou poznámku, na níž bychom neměli zapomínat: Jako badatelé náboženství máme odpovědnost vůči lidem, které studujeme. Tato odpovědnost zahrnuje popsat je co nejvěrněji. Fenomenologické studium nevylučuje možnost kritiky. Dokonce může kritičnost ještě posílit tím, že nabídne vyváženější pohled na subjekt.

Nyní je na čase se vrátit k mé původní otázce: čím může studium náboženství přispět k diskusi o náboženství obecně a konkrétně k diskusi o rodnověří? Ačkoliv studium náboženství jakožto vědní obor nemá v přesném slova smyslu vlastní metodologii, má vlastní historii, která zahrnuje různé tradice a dialog mezi nimi. Jeho meziodvětvová podstata může napomoci vyváženějšímu pohledu na takto náročný subjekt, jako je náboženství. Zkušený badatel si uvědomuje limity přístupu i toho, jak kritika představuje metodu či zvolenou teorii. Navíc, protože pro mnoho lidí je náboženství velmi osobní a citlivá záležitost, diskuse o etických otázkách v rámci vědního oboru znamená něco, co by žádný badatel píšící o náboženství neměl ignorovat. Poctivá a hluboká meta-diskuse nám napomáhá či dokonce nutí vyjádřit naše vlastní závazky a hodnoty.

Závěr

Reklamy
One Comment leave one →
  1. Hlutwig permalink
    Březen 31, 2011 20:24

    To byl pěkný seriál. Jsem rád, že autorka zvolila koncept rodnověří.
    Otázky etiky jsou vůbec zajímavé, nejen z hlediska badatelského, ale i z hlediska osobní morálky každého jedince.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: