Skip to content

Nejen Nový Bydžov a křesťané

Březen 22, 2011
by

BátoraJosef Dobeš patří ke spolku křesťanů ve vrcholné politice. Možná se o tom neví tolik, jako v případě Kalouska, Nečase či dalších podrazáků, ale mám i z vlastních zdrojů ověřeno, že ministerstvo, jež spravuje, zapleveluje černoprdelnickými kamarády a zde se dostáváme k tomu podstatnému. K panu Bátorovi, kterého má spousta neinformovaných nacionalistů pomalu za spasitele vlasteneckého proudu. Tento kariérista (zkoušel se prosadit přes více stran – Československá strana socialistická, Občanská demokratická aliance, Národní strana) a manažer (viz. výtah z tisku: „Bátora ale není ve školství nováčkem – působil jako zástupce ředitele Vyšší odborné školy publicistiky. Jeho manažerská kariéra však rychle skončila trestním oznámením“) se přes víru, která se stále více vrací ke svým židovským kořenům a s upadajícím podílem ve společnosti se stává podle vzoru judaismu vývojovou strategií a bohům žel velice úspěšnou, se zřejmě konečně prodral ke korytu.
Ale nechme pana Bátoru budovat za každou cenu jeho vysněnou kariéru a vraťme se k ministrovi školství Dobešovi. Tedy spíše k jeho multi-kulti agitce, která se objevila v rudě nerudém Právu. Ono tohle napoví jasně, o co zde jde, a je vcelku možné, že při sepisování tohoto „úderného článku“ mu již radil jeho slovutný poradce Bátora:
„Kauza Vítkov: Lítost není na místě.
Nežijeme ve státě, který by byl rasistický. Jako v každé jiné evropské zemi se tady tu a tam objeví skupiny, které jsou zjevně zcela neslučitelné s našimi hodnotami (pozn. R.O. zcela jistě křesťanskými) . Ta slova „tu a tam“ jsou zásadní. Co to znamená, jak často, co proti tomu děláme? Soud se žháři v kauze Vítkov odhalil, respektive potvrdil, že kvazihrdinové, kteří pochodují s hurá hesly, kterým možná ani nerozumějí, se nakonec odhalí jako chudáci, kteří nedokážou své jednáni vysvětlit.
Proč polemizuji s lítostí? Vadí mi hned dvojí. Vadí mi lítost vyjadřovaná těmi odsouzenými mladíky. Nevěřím ji, připadá mi účelová, prázdná. Vadí mi další lítost. Vadí mi lítost, kterou společnost předkládá vůči samotné události, místo ,aby se k ní postavila preventivně.
Vadí mi, že školy mají sice svůj předmět výchovy k občanství, kde se působí na studenty osvětově, ale to nepokládám za dostatečné. Stejně tak nepovažuji za dostatečné, co ministerstvo školství a tělovýchovy dělá v boji proti rasismu nebo projevům neonacismu či jakékoliv formy intolerance. V tom, jsem rozhodnutý, se zasadím o změnu.
Na úrovni vlády je platná strategie pro boj proti rasismu, která postihuje i takovéto projevy na školách. Vím, že policie působí nejen represivně, ale i preventivně. Že na školách policisté přednášejí o rasismu. Samo ministerstvo školství vydalo a v průběhu let aktualizovalo metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Stejně tak se angažuji i neziskovky. To ale nestačí.
Pokud škola, potažmo celá společnost, nevloží do vzdělávání a srozumitelného vysvětlování dost, pak nelze být překvapen, že tu a tam se objeví tragický a fatální případ tomu Natálčinu. A vy, osobně, jak často chcete mít takovéto „tu a tam“?“

Reklamy
komentářů 116 leave one →
 1. Garlo permalink
  Duben 2, 2011 16:49

  Čo sa zajtra chystá ?

 2. Ron permalink
  Duben 2, 2011 12:38

  A je ticho ( pred zajtrajšou búrkou ).

 3. Garlo permalink
  Duben 1, 2011 12:41

  Swantoviet kvôli králikovi sa ísť sťažovať na úrad deťom by prospel pobyt na dedine.A teraz aj ja trochu od témy.“Slobodná mládež “ čo si mam o nich myslieť hovoria že sú nacionalisti prepokladam že väčšinou sú to nackovia a obliekajú sa jak anarchisti.Čo sú zač?

 4. R.O. permalink
  Duben 1, 2011 06:15

  Swantoviete ten článek ukazuje na to do jak absurdně změkčilé a pokrytecké doby jsme se dostali.

 5. Orel permalink
  Duben 1, 2011 00:12

  Proč jsou čeští vlastenci tradičně tak nejednotní? Protože nám jde o naše myšlenky, kdežto tradiční strany jsou soudržné, protože chtějí v klidu rozkrádat.

  Vzácný pane Miloši,
  „já jsem ateista a je mi úplně jedno jestli věříš v Ježíše, v Peruna, v Alláha nebo třeba Višnu. Náboženství nepovažuji za tak důležité aby jsme rozdělovali národ podle víry.“

  Čím se od sebe tak moci liší Srbové, Chorvati a bosenští Muslimové, ne-li náboženstvím? Čím se od sebe liší hinduističtá Bengálci a muslimští Bangladéšané? Náboženstvím. Ano, v obou případech tam figuruje islám, což je zvláštní případ, ale Srbové a Chrovati muslimové nejsou, a přece jsou to dva různé národy.

  Vzácný pane Garlo, mainstreamoví křesťané považují Ježíše zárovň za boha i člověka. Bohočlověka. Kolem toho vznikla spousta herezí, které však jsou vcelku bezvýznamné.

 6. Swantoviet permalink
  Březen 31, 2011 23:34

  Možná offtopic, ale ilustruje to úpadek „civilizované“ společnosti.
  http://zpravy.idnes.cz/v-ramci-vyuky-o-dobe-kamenne-si-nemecti-skolaci-opekli-kralika-pue-/zahranicni.asp?c=A110331_184418_zahranicni_btw

 7. Vladislav permalink
  Březen 31, 2011 21:29

  Rone – díky! Brilantně napsáno!

 8. Vladislav permalink
  Březen 31, 2011 21:28

  Miloši, na tvou otázku je jednoduchá odpověď: mým cílem je zachránit národ i zachránit pohanskou víru! Jsou to spojité nádoby, pokud DOOPRAVDY udělám jen jedno z toho, udělal jsem automaticky i to druhé!

 9. Myslič permalink
  Březen 31, 2011 20:56

  Ron—Ano. Ale zatvrzelí židokřestané to stejně nepřijmou. To je, jako když hrách na stěnu hází….

 10. Hlutwig permalink
  Březen 31, 2011 19:59

  Rone, díky, pěkně jste to napsal.

 11. Ron permalink
  Březen 31, 2011 19:50

  Pre všetkých, ktorý tak vehementne obhajujú cirkev odporúčam štúdium na týchto stránkach a v knihovni. Nechcem zahlcovať priestor, len je tu citácia od Varga :
  Budu citovat Nietzscheho, který řekl: „Źidé učinili svým dílem humanitu tak naskrz falešnou, že dokonce křesťan může nyní být antisemita, aniž by chápal, že on sám je NEJEXTRÉMNĚJŠÍM ŽIDOVSKÝM VÝPLODEM!“ Namísto přijmutí tohoto výsledku skutečnosti, že jejich víra je plně židovská, zoufale se snaží pravdu zkreslit. Svou duši zaprodali židovskému „Bohu“ a mají vážné problémy akceptovat, že tomu tak je. Místo toho, aby se distancovali od tohoto židovského výmyslu, ještě s větším fanatismem na něm lpí. Dělají, co mohou, aby ubezpečili sebe a každého, že je to árijské a že jsou přesto „skutečný Bohem vyvoleným lidem“ a židé jim jejich dědictví „zcizili“. Je to opravdu smutné a vlastně nejde o ideologický a náboženský problém; je to problém pro lékařskou vědu. Jde o davovou psychózu, duchovní mor.
  Dokonce samotní židé se jim a jejich teorii vysmívají. Již roku 1925 napsal rabín článek v „Century Magazine“ pod názvem „Skutečný argument proti židům“: Svedli jsme vaši kulturu z cesty a nahradili ji naší vlastní. Naším Bohem. Naší vírou. Našimi zákony. Učinili jsme z vás zástupce našeho lidu. „
  Tím jsou právě křesťané – dobrovolně či proti své vůli: zástupci židů! To křesťané kolem roku 200 našeho času zúčtování spálili knihovnu v Alexandrii. To křesťané zničili v árijské Evropě vše, co mohli, když vnutili svou židovskou víru árijským národům Evropy těmi nejhanebnějšími prostředky, co si vůbec lze představit. To křesťané povraždili naše předky, kteří zůstali věrní árijským bohům a bohyním. To křesťané spálili naše posvátná místa a na troskách postavili chrámy k uctívání židovského „Boha“. To křesťané upálili zaživa milion árijských žen a mužů na hranici, protože se snažili zachovat při životě části árijské kultury. Milion většinou žen a dívek, které byly roky mučeny, které byly systematicky znásilňovány a pak zaživa upáleny! Umíte si představit, jak trpěly? To křesťané odsoudili navždy vše árijské do pekla! To křesťanství učinilo naši árijskou rasu zbabělou a degenerovanou! Křesťanství bylo původcem všeho zla v Evropě od doby, kdy sem dorazilo! Abych citoval jednoho saského náčelníka, který odvětil na misionářovu poznámku, že všichni pohané jdou do pekla: „Raději bych shořel v pekle se svými předky, než šel do nebe s VÁMI! „.Celé to začíná jejich symbolickou vraždou árijských dětí – který nazývají křtem. Je to rituální vražda árijské duše, symbolicky potápí pohanského člověka a přivádí ho k životu jako umělého žida „vykřiknutím“ jména židovské duše, která má nahradit árijskou. Nejprve zničí křesťanstvím naši árijskou duši a pak ho použijí k zničení naší árijské krve – protože odpor vůči této genocidě byl zdolán vraždou našich árijských duší! Takže, probuďte se, přátelé! Probuďte se z židovského spánku a žádejte zpět své árijské duše oslavováním našich Bohú ! Bojujte za pravdu jako naši praotcové ! Probuďte se, bratři a sestry, probuďte se a následujte volání našich Bohú ! Následujte hlas své krve a svého srdce!

 12. Garlo permalink
  Březen 31, 2011 18:52

  Kresťania veria že Ježiš je syn Boží takže myslím že v tom prípade nemohol byť židom keďže nebol človek.

 13. Myslič permalink
  Březen 31, 2011 18:51

  Protože to JE Žid. Uctívám-li semitského Boha, nemůžu být dobrý národovec. Bavíme se tu o tom pořád dokola. Co na tom někteří jedinci stále nechápou?!
  Co je na prvním místě: Věrnost národu nebo věrnost Ukřižovanému Židovi?!

 14. DDR permalink
  Březen 31, 2011 18:25

  zajímavý výklad, to jsem ještě neslyšel :-D ….no, ale proč to jako vadí? proč nemůže český vlastenec věřit v Ježíše?

 15. Myslič permalink
  Březen 31, 2011 18:12

  DDR—Křestanovi brání být vlastencem to, že věří v ukřižovaného Žida.

 16. DDR permalink
  Březen 31, 2011 17:48

  Proč bych něco dokazoval, to je přece každého věc za koho se považuje a ne, jak je někým kádrován. Jen nevím proč by to mělo nutně být schizofrenní. Co brání křesťanovi být národovcem či vlastencem?

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: