Skip to content

Co je Ásatrú?

Leden 22, 2011
by

I

Má smysl předkládat bohům oběti? Mohou nás bohové slyšet, když je vzýváme? Potřebujeme náboženské vůdce?

Bohové reprezentují různé aspekty nás samých; Ásové, Vanové a Dísové jsou různými stránkami našeho vědomí; jotuni a trpaslíci jsou různými stránkami našeho podvědomí. Helheim a Utgard jsou naším podvědomím, zatímco Ásgard a Midgard jsou naším vědomím. Když je Baldr – jakožto metafora smyslu života – zavražděn, končí v Helheimu. Tohle jasně znamená, že jsme jednoduše „zapomněli“ smysl života, smysl života byl potlačen židokřesťanskou psychózou.

V mýtech trolové nemohou vystát svit slunce, protože myšlenka (troll) vychází na denní světlo z podvědomí do paměti; pak již není podvědomou myšlenkou (trollem).

Zatímco Loki je logika, Tór je věrnost, Tý je odvaha, Frigg je láska, Heimdall je svědomí, Forsete je poctivost, Nanna je blízkost, Siv je spřízněnost (Siv je provdána za Tóra, všimněte si toho! Věrnost za spřízněnost!), Frey a Freya je mužský a ženský chtíč atd. Pokud obětujeme některému z výše uvedených bohů či bohyní, posilujeme onu součást nás samých, které daný bůh odpovídá.

Obětovat potom znamená posilovat. Těmto silám obětujeme např. tím, že na ně připíjíme nebo v jejich jméně jíme obětní pokrm, tím, že pro ně žijeme! Když připíjím na Tóra, činím tak, abych posílil svůj pocit věrnosti, svoji loajalitu. Abych ji posílil tím, že si ji připomenu, abych ji vložil do svého vědomí.

Všichni bohové symbolizují různé pozitivní aspekty. Slovo „bůh“ [God] vlastně pochází ze slova „dobrý“ [Good], o tom není pochyb. Dali jsme těmto dobrým věcem různá jména a vlastnosti, abychom si je snadněji připomněli, abychom vzdali čest velkým mužům a ženám, kteří žili kdysi, kdy se vlastně jmenovali Ódin a Tór, Freya a Frigg.

Pokud věříme, obětujeme bohům, máme pravdu! Bohové skutečně existují; v nás, naší rase, naši čisté krvi! Bohové nás skutečně „slyší“ tím, že jim nasloucháme, že se stáváme věrnějšími našimi myslenkami na Tóra, že se stáváme odvážnějšími myšlenkami na Týho atd.

Když žádám Ódina o radu v důležité otázce, mám věřit odpovědi, kterou mi dá; protože je to hlas mé krve, který odpovídá, tisíce let získaného vědění a zkušeností. Jméno Ódin je druh klíče k mému vnitřnímu já, druh hesla, které vyvolává moudrost uplynulých věků. Někteří používají jako svůj klíč kávovou sedlinu, někteří vnitřnosti ptáků, někteří čáry na dlaních, hvězdy, runy nebo shluky mraků. Ale tohle všechno znamená totéž, klíče k našemu vnitřnímu já. Malé obrazy makrokosmu, kde je skryté veškeré vědění.

Historičtí hrdinové našeho lidu se pro nás stali jakýmisi bohy, symbolem něčeho dobrého. Když jim obětujeme, naše vědomí spojené s jejich myšlenkami a ideami se posiluje. Toto je také forma Ásatrú, uctívání předků! Připíjet na dobré věci a osoby, aby nebyly nikdy zapomenuty! Aby vždy zůstaly v našich myslích!

Takže, potřebujeme náboženské vůdce? Ano, ale s jistou výhradou. Potřebujeme být upomínáni na naše svaté povinnosti a závazky, ale tento úkol je nejlépe přenechat nejstaršímu členu rodiny, spíše než komukoliv jinému. Náboženství má být soukromá záležitost, tj. její části. Nebylo by možné, aby stát upomínal všechny rodiny na jejich dobré členy, toto musí být úkol rodiny samotné.

Vzpomínat na bohy, naše vlastní bohy, kteří vystupují skrze nás již věky, kteří jsou společní pro všechen lid; ti by měli být oslavováni a vzpomínáni oficiálně! Toto je odpovědnost vůdců lidu.

U uctívání předků se idoly obnovují a mění znovu a znovu, jak se stále rodí a umírají noví velcí lidé.

Dobří členové rodiny se po smrti připomínají tím, že se jejich jména dávají prvorozeným dětem. Tímto způsobem nejsou nikdy zapomenuti a dítě tak dostává něco, na co může být hrdé od prvního dne svého narození, k čemu může vyrůstat, co může respektovat a nalézat sílu; čest a jméno!

II

Jsou naši bohové hmotní? Projevují se ve vesmíru nějakým hmotným způsobem? Jak v ně můžeme věřit a jak víme, jací jsou?

Věřím v naše bohy jako archetypy v naší krvi, jako symboly dobrého a špatného, jako historické postavy a jako vnější planetární bytosti, jako síly v přírodě a jako hmotné osoby, které nyní stále existují.

Všichni víme, že Tór je strážce naší rasy, ten, který umožňuje naši samotnou existenci. Je to Tór, kdo nás chrání před všemi chaotickými silami přírody, a to myslím doslova. Myslím vážně, že hmotně se projevující Tór nás ochraňuje před nezkrotnými silami přírody.

Podívejte se na planetu Jupiter (Římané tak nazývali Tóra). Právě Jupiter svou silou gravitace brání meteoritům, aby zasáhly Matičku Zem; což by zde ukončilo všechen život. Jupiter – Tór – je rudý jako Tórův vous a rudá je také barva, která se k Tórovi pojí. Kolem planety je pás – Tór má pás zvaný Meningjord, který mu poskytuje dvojnásobnou sílu. Kolem Jupitera – Tóra – je také 16 měsíců – dle mýtů má Tór stejný počet synů.

Pokud by tento příklad byl jediný – pokud mluvíme o vztazích planet v sluneční soustavě k našim bohům – mohli bychom to jednoduše označit za shodu okolností, ale tak tomu není. Všechny planety, včetně slunce (Sól) odpovídají tomuto systému.

Můžeme poznat stáří bohů dle pohledu na velikost planet; slunce je největší a nejstarší, zatímco Pluto (Hel) je nejmenší a nejmladší. Pouze Mars (Tý) se odlišuje, ale to má také své vysvětlení – ten svou velikost v jedné chvíli zmenšil. Chci vám připomenout mýtus, který vypráví, jak byl Tyr zmrzačen, když měli bohové svázat vlka Fenriho. Náhoda?

Schopnost planet odrážet záření, jinými slovy „vděčnost“ planet; schopnost vracet světlo, které k nim směřuje – jinými slovy vracení lásky a jednání s jinými, jak oni jednají s tebou – je také velice podobné dojmu, který nám zprostředkují mýty o bozích.

Merkur (Loki), tvrdá kůže má stupeň odrážení záření 0.1 (jinými slovy se okolo 10% světla vrací), zatímco Venuše (Frigg), bohyně lásky máí stupeň 0.76. Bůh války Tý (Mars) má stupeň 0.16, Matička Zem 0.39, Měsíc (Måne) 0.06, Jupiter (Tór) 0.51, Saturn (Heimdall) 0.61, Uran (Ódin) a Neptun (Njörd) 0.35 a Pluto (Hel) 0.4.

Neptun (Njörd) má dva měsíce – Nereid a Triton. V mýtech má vlastně dvě děti, Freyu a Freye. Uran (Ódin) má 15 měsíců (z důvodu nedostatku místa je nevyjmenovávám), v mýtech má Ódin 15 synů. Mars (Tý) má dva měsíce a Saturn (Heimdall) jich má 13, ale zde končíme, naše znalost mýtů není dostatečná.

Že by Tórův nevlastní syn Ull byl syn Týho? Nevíme – ty, co věděli, zabili křesťané a stejně tak i každého, kdo si přál znát a učit se o našem pokrevním dědictví. Je třeba říct, že v současnosti vlastníme jen jisté části našeho dávného vědění.

Toto nicméně není vše; také víme pohledem na planety, nakolik jsou bohové otevření citům. Úhel Merkurova (Lokiho) rovníku je 0 stupňů. Jak víme, Loki je necitlivý. Neplakal, když bohové všechny vyzývali k pláči, aby Hel pustila Baldra domů do Ásgardu. Proč? Je necitlivý! A Venušin (Friggin) úhel rovníku je 177 stupňů! Bohyně lásky je samozřejmě citům otevřená!

Rovníkový úhel ostatních planet je následovný: Tellus (Matka Země) 23,27; Mars (Tý 23,59; Jupiter (Tór) 3,5; Saturn (Heimdall) 26,44; Uran (Ódin) 97,55; Neptun (Njörd) 28,48 a Pluto (Hel) 52 či 122 (v závislosti na tom, kterou knihu o astronomii čtete). Tor postrádá pocity proto, že má nizký intelekt, zatímco Ódin je tolik otevřený citům proto, že je králem bohů; stará se o své blízké a drahé a o svůj lid! Současně víme, že Ódin je často nevděčný bůh. Můžeme mu obětovat cokoliv a vše, co nám na oplátku vrací, je ztráta a věrolomnost, smrt a žal. Proto má i tak nízký stupeň odrazu záření.

Zmínil jsem Tórův pás – Meningjord – prstenec kolem Jupitera. Jiné planety mají také prstence. Saturn (Heimdall) má pět širokých prstenců (které jsou tvořeny z téměř tisíce menších). Jejich původ a funkce nám zatím není známa, naše znalost mýtů je opět nedostatečná. Uran (Ódin) má 9 či 11 prstenců (v závislosti na tom, kterou knihu o astronomii čtete). Známe mýtus o Draupnim; prstenu, z něhož každou devátou noc skane osm nových prstenů. Včetně Draupniho dostáváme devět prstenů. Neptun (Njörd) má dva prstence, jejichž význam také neznáme.

Toto je také způsob pohlížení na bohy u Ásatrú. Měl by být také brán v úvahu při seriozním astrologickém výzkumu. Prostřednictví naší dávné mytologie můžeme studovat a naučit se o skutečnosti, našem původu a naší budoucnosti více, než si lze představit a to hodně informací ještě obdržíme.

Bohové mají mnoho tváří a projevů. Jedna věc je jistá; všichni nám mají pomáhat na naší cestě do Ásgardu! Heil Ódin!

Zdroj: www.burzum.com

Reklamy
komentářů 129 leave one →
 1. Brunnhild permalink
  Srpen 4, 2011 23:10

  Pěkně podané, i když tak zcela nesouhlasím. Dle mého názoru Bohové nejsou pouze v našich myšlenkách a v naší krvi, v našem vlastním podvědomí či vědomí, jednoduše proto, že neexistují v Midgardu dva lidé, kteří by měli stejné myšlení, stejně reagovali na určité podněty nebo ve kterých by stejné události či jména vyvolávala stejné pocity. Podle mě jsou Bohové skutečné duchovní bytosti, kteří sami myslí, sami dýchají a jedí, zkrátka jsou sami sebou, každý z nich. Já Bohům obětuji proto, abych uctila JEJICH osobnosti, ne nějaké svoje myšlenky, to by potom jaksi ztrácelo smysl, že?:) Hail vám, bratři:)

 2. Miloš permalink
  Únor 27, 2011 23:20

  Tady je velmi pěkný článek o islámu a židech:
  http://revolta114.blogspot.com/2011/02/zaludna-past-antiislamismu.html

 3. Myslič permalink
  Únor 8, 2011 22:53

  Miloš—- Nejsem rozhodně na straně Izraele. Nejsem na straně ŽÁDNÉHO semitského národa. Na Židech a Arabech je dobré jedině to, že se mezi sebou tlučou a nezbývá jim tolik času na nás. Kolego, byl jsem v několika muslimských zemích- včetně Bosny, můžeš mi věřit, že tam by se Ti nelíbilo, to už není ta Titova Jugoslávie. To je Evropa, jak bude vypadat, když je v čas nezastavíme….

 4. Miloš permalink
  Únor 8, 2011 22:32

  Myslič: nemám o tom žádné informace, ale budu ti věřit. Venezuela zřejmě není dost hospodářsky a technologicky rozvinutá, aby dokázala ropu těžit sama a bez mezinárodního velkokapitálu se zatím neobejde.
  Arafata a Husseina jsem měl rád, protože byli proti Izraeli, na Násira si nepamatuju a Kaddáfího moc nemusím. Co je na tom špatnýho souhlasit s politiky, kteří byli proti Izraeli, ty snad jsi na straně Izraele, nebo jak tomu mám rozumět?

 5. Myslič permalink
  Únor 8, 2011 16:35

  Miloš—— když BP po tom průseru v Mexickém zálivu prodávala akcie, gang Rotschieldů nakupoval, jak vzteklej…. Nyní BP handluje s venezuelským soudruhem Chavezem o těžbě na jeho území. To je hotová věc, to jsem si nevymysličoval. Jinak nic proti, mě přijdeš, podle některých komentářů, spíše jako fanoušek Arrafatova, Saddámova, Násirova a Kadáfího islámského socialismu a tihle soudruzi tu za našich soudruhů byli pečení-vaření, já to musím vědět, chodili jsme jim se školou mávat na letiště. ÷) Ale jinak jsem rád, že alespon v názorech na pány ´´vyšší´´ bytosti a sezax, se shodneme. Já jsem stoupenec klasického fašismu.

 6. Miloš permalink
  Únor 7, 2011 23:50

  Myslič:
  nevím o tom že by Chávéz dostal nějaké peníze od Rotschildů a dost o tom pochybuji, proč by Rotschildové měli podporovat úhlavního nepřítele USA v Latinské Americe?

  Hlásím se k národnímu socialismu, to jsem tady psal snad stokrát

 7. Myslič permalink
  Únor 7, 2011 21:45

  Miloš—–Chavezova vláda si velmi ochotně vzala finanční injekci od bank židovského klanu Rotschieldů a to jistě uznáš, JE sionistická rodinka… Taky by mne zajímalo, k jaké versi socialismu se tedy hlásíš…..

 8. Miloš permalink
  Únor 7, 2011 21:20

  B.S. v protokolech se také píše o gojímech se zvířecím mozkem, tím jsou myšleni lidé jako jsi ty. O tom jak se protokoly dostaly na veřečjnost už bylo napsáno tolik, že nemá smysl o tom furt psát. Četl jsem přirovnání, že není důležité kdo napsal jízdní řád, ale důležité je, jestlůi podle něj jezdí vlaky. A protokoly jsou jízdní řád, podle kterého jezdí vlaky už sto let. To je samo o sobě důkaz jejich pravosti

  Myslič: neměl by si neustále myslet v ideologických dogmatech. Dneska je jiná doba než před dvaceti lety a není možné stále uvažovat stejným způsobem jako před několika desetiletími. Chávéz především není komunista, nechce znárodnit veškerou ekonomiku, znárodnil pouze velké firmy ovládané zahraničním (sionistickým) velkokapitálem a to je přece správné. Důležité že Chávéz hájí zájmy své země a nikoliv mezinárodních bankéřů, tak jako naši politici a nezajímá mě jakou hlásá ideologii.

  Křesťany utlačovala i současná egyptská vláda a myslím že po revoluci nebude jejich situace o mnoho horší než dnes, jedině kdyby v zemi nastal chaos a anarchie a to se snad nestane.

 9. R.O. permalink
  Únor 7, 2011 20:05

  No Etiopany lze snad považovat maximálně za momentální „spojence“. Za naše lidi rozhodně snad ne :-)

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: