Skip to content

Kuruc.info – fenomén doby

Listopad 12, 2010

Při poslouchání rozhovorů mezi národovci v běžném životě nebo při čtení některých diskuzí na národoveckých či na pronárodně se tvářících internetových portálech se dovídáme, že agitovat otevřeně za zájmy národa je v dnešní době krok nesprávným směrem, který nikde nevede k úspěchu.

 V souvislosti s tímto postojem se mluví o tom, být sice politicky nekorektní, ale na druhou stranu to s tou nekorektností zase tolik nepřehánět. Nechceme obyčejné lidi přece zbytečně plašit a nepřátelům lacině nabízet zdroj útlaku a hysterie. Je třeba kárat, ale jen někoho. Je třeba nesouhlasit, ale jen s něčím. Být idealistou, ale jen takovým víkendovým.  Začínáme úspěšně kopírovat českou Antifu.

 Vrátím se k úvodu. Otevřená agitace za zájmy vlastního národa a jeho domova, silně politicky nekorektní. Vede někde v Evropě k úspěchu?

 Na první pohled by se mohlo zdát, že nikde. Pokud tedy nemáme na mysli zarputilé stoupence sionismu, kteří za politickou nekorektností, za odporem k imigraci a islámu, a za pravicovým populismem skrývají svůj boj za zájmy Izraele a USA. Ne. Tyto postavy nás teď nezajímají. Zajímají nás opravdoví obránci svého národa, kteří jeho zájem postavili nade vše. Získávají někde v Evropě i přes ostrou politickou nekorektnost takový kredit, že mohou ovlivňovat veřejné mínění? Nebuďte překvapeni – ano, získávají.

 Řeč je o webu, který má nejen na evropské národovecké poměry obrovskou návštěvnost, přesto na českém internetu na jeho odkaz téměř nikde nenarazíme. Maďarský informační portál Kuruc.info, světová jednička na národovecké scéně.

 I když je Maďarsko svou rozlohou a hlavně počtem obyvatel téměř srovnatelné s Českou republikou, dosahuje sledovanost webu Kuruc.info trojnásobku stránek Altermedia.info, současné národovecké světové dvojky. A to přesto, že druhé místo doména Altermedia.info drží formálně stejně jen díky faktu, že jsou pod ní shromážděny všechny její subdoménové sekce z celého světa, každá pro jeden konkrétní národ. Návštěvností přesahuje Kuruc.info ostatní známé německé, polské, ruské, italské, švédské či španělské národovecké internetové portály v řádech několika desetinásobků, až stonásobků.

 Jak je to možné? Někdo namítne, že počet obyvatel Maďarska nesouhlasí se skutečným počtem Maďarů, žijících po celém světě, v tom jistě bude ona pointa. Pravda. Ale konkrétní počty Němců, Rusů, Poláků nebo Italů budou na světě určitě mnohem větší, než je počet Maďarů. Přesto podobný úspěch jejich národovci za poslední roky nezaznamenali. Stejně tak by někdo mohl argumentovat národní historií, národní mentalitou. To vše je u Němců, Rusů, Poláků či u Italů srovnatelné jako u Maďarů. Přesto za poslední léta nezaznamenali žádný podobný úspěch. Někdo namítne, že Maďaři mají hluboce zakořeněnou křesťanskou tradici. V případě Rusů, Poláků a Italů to platí ovšem také, ne-li více. Někdo bude tvrdit, že je na vině ekonomická krize, další bude argumentovat množstvím cikánů v zemi, jiný se třeba odvolá na špatnou tamní vládu. Odpověď je ale úplně někde jinde.

 Z maďarské národovecké scény se rekrutovalo jádro lidí, kteří umí přemýšlet racionálním způsobem. Přesto zastávají národovecké a vlastenecké ideály. Jejich zásadní význam spočívá v tom, že nikdy slepě nenásledovali celoevropskou nazi-skinheadskou subkulturu. Nenechali se strhnout a spolknout jejím davem. Tak, jako třeba národovci v Německu, Rusku, Polsku, či donedávna v Itálii.  Maďarská národovecká propaganda se tedy naprosto liší od národovecké propagandy zbytku Evropy. Maďarský národovec se obrací na Maďary. Evropský národovec se obrací k „posledním hrdým bojovníkům“. Maďarský národovec brání národ před perzekucí režimu. Evropský národovec brání před perzekucí režimu „hnutí“. Maďarský národovec má neustále na paměti národ a zem. Evropský národovec má neustále na paměti „kamarády a hnutí“. Maďarský národovec se obrací ke všem Maďarům, bez ohledu na příslušnost k nějaké subkultuře. Evropský národovec se obrací pouze ke své subkultuře, zbytek lidí jsou pro něj hloupé ovce. Maďarský národovec staví solidaritu s národem nad egoismus jedince. Evropský národovec staví egoismus jedince nad solidaritu s národem.

 Pokud někoho zajímá, proč má v Maďarsku národovectví úspěch, ať se nad horním odstavcem zamyslí.

 Jaká je historie portálu Kuruc.info a co lidem nabízí? Stránky Kuruc.info vznikly na podzim roku 2005, podobu zpravodajského portálu získaly v lednu 2006. Už v březnu se web proslavil prvním úspěchem. Během projevu tehdejšího maďarského premiéra Gyurcsányho byla v přímém přenosu napadena a udeřena třináctiletá dívka mužem s davidovou hvězdou na bundě. I když televizní kamery incident zaznamenaly, židovský útočník nebyl samozřejmě policií identifikován a z incidentu tehdy vyvázl bez trestu. Kuruc.info ovšem zveřejnil podání trestního oznámení a nabídl odměnu tomu, kdo útočníka pozná. Čtenáři brzy odhalili mužovu totožnost a policie už musela jednat. O rok později byl pachatel soudem uznán vinným a musel se napadené dívce a její rodině omluvit. Na podzim stejného roku se web aktivně zapojil do protivládních demonstrací, o kterých informoval přímo z místa dění, spolu s uveřejněním velkého množství obrazového a zvukového materiálu. Maďaři tak mohli sledovat řádění režimu a jeho ozbrojených složek, o kterém ostatní média záměrně neinformovala, či je zkreslovala ve prospěch vlády.

 Kuruc.info se také zasloužil o vznik monitoringu cikánské kriminality, kterou ostatní maďarská média tiše přehlížela. Na stránky lidé pravidelně posílají odkazy na aktuální informace a videa se zaznamenanými projevy cikánské zločinnosti. Přehled projevů cikánské zločinnosti se tak díky aktivitě portálu Kuruc.info, s ohledem na ignoraci této problematiky mainstreamovými médii, zdařile vyvažuje.

 Kuruc.info také dokázal velmi rychle zveřejnit videozáznam části projevu izraelského prezidenta Šimona Perese v jidiš, ve kterém hovoří o úspěšném obsazení (mimo jiné) Maďarska izraelskou lobby. Právě silný antiisraelismus, antisionismus a vyjadřovaná podpora Palestincům jsou tím, čím se Kuruc.info zásadně liší od prosionistických webů a populistů typu Eurabia, PI nebo pana Geerta Wilderse. Kuruc.info jde však ještě dál. V pravidelných intervalech se na stránkách objevují tzv.revizionistické články, ve kterých je zpochybňován obraz židovského Holocaustu tak, jak ho známe (opět) z mainstream médií. Prostor je v článcích věnován i lidem, kteří jsou za tzv.zpochybňování Holocaustu trestně stíhaní nebo už tráví čas ve vězeňských celách.

Kdo by od maďarských národovců čekal vyhraněný odpor k Hitlerovi a nacismu, mýlil by se. I když jejich Maďarsko bylo více než rok před koncem II.světové války namísto sjednání míru se Spojenci násilně obsazeno nacistickým Německem, jejich hlavní město později jmenováno pevností, bombardováno německým letectvem, a těžce devastováno německo-sovětským střetem. Vůdci Třetí říše a nacismu obecně je na portálu Kuruc.info věnováno nemálo článků, které by se na poměry v naší kotlině daly nazvat přinejmenším „velmi objektivní“. Ještě nedávno se v pravidelných intervalech v hlavičce webu zobrazoval reklamní poutač na Hitlerovu knihu Mein kampf. Nazvat i přesto Kuruc.info neonacistickým webem by bylo zcela zcestné.

 Pokud se už nyní někdo ztrácí v nepochopitelnosti logiky poměru obsah versus sledovanost, a snaží se to alespoň vysvětlit možným distancem redakce od výše uvedené nazi-skinheadské subkultury, bude zklamán. První, co na portálu Kuruc.info zaujme, je množství odkazů na internetové obchody s nabídkou nejrůznějšího „neonacistického“ oblečení. Včetně značky Sturmabteilung, zkratkou SA. Dále také zaujmou pravidelné recenze a odkazy na nově vycházející CD maďarských politicky nekorektních hudebních skupin. Někdo by je nazval „neonacistické“, jiný jako alternativní a promaďarské. Nepodlehnutí tlakům mediální hysterie je nejviditelnějším důkazem nejlépe organizované národní opozice v Evropě. Nikoliv distancování se od subkultur. Nikoliv podlehnutí subkulturám. Ale vzájemná solidarita všech složek národa, pro které je národ a domov vždy na prvním místě, utvořila Kuruc.info tím, čím je. Silnou zbraní národní opozice.

 To se potvrdilo i v případě nového maďarského národoveckého hnutí Jobbik. Portál Kuruc.info nejen informoval o událostech podzimu 2006, kdy se budoucí zakladatelé Jobbiku aktivně účastnili bouřlivých protivládních demonstrací. Od samého počátku tvořil pro novou národní opozici hlásnou troubu, která s novým hnutím seznamovala tisíce a tisíce maďarských občanů online. Když v roce 2009 napadla policie na politickou objednávku poklidně demonstrující členy a příznivce Maďarské gardy, zveřejnil Kuruc.info během pár minut první objektivní informace a proti zákroku se v celém Maďarsku vzbouřila silná vlna nevole. Asi nejlépe byla funkce pronárodního alternativního média využita v posledních volbách do maďarského parlamentu (duben 2010). Po celou předvolební kampaň informoval nepřetržitě v hlavičce portálu Kuruc.info reklamní banner o nutnosti volit hnutí Jobbik. Propagační videa Jobbiku umístěná na jeho vlastních stránkách dosahovala zhruba 5-10 tisíc shlédnutí týdně. Propagační videa Jobbiku umístěná na webu Kuruc.info dosahovala této sledovanosti během dvou hodin.

 Obrovské nasazení členů Jobbiku a redakce portálu Kuruc.info vyneslo po čtyřech letech práce národnímu hnutí pozici třetí nejsilnější politické strany v zemi. Vynaložená aktivita se vyplatila.

 Nyní se vrátíme zpět na zem. Hodně lidí přemýšlí, kam že se poděla zvůle režimu.

 Kuruc.info byl od počátku výborně zvládnutý projekt. Jeho redakce přesně věděla, co chce dělat a věděla, že má pravdu. Strategie byla detailně promyšlená. Režim toto samozřejmě zjistil hned, jak viděl informační náskok národovců při komentování protivládních demonstrací z podzimu 2006.  Snaha režimu a veřejnoprávních médií o manipulaci s fakty se ukázala jako zcela bezcenná a obyčejné občany ještě více popudila proti vládě. Zvyšující se kladný ohlas veřejnosti na portál Kuruc.info, a zároveň jeho velmi nevybíravá kritika na adresu židovských spoluobčanů (vždy označovaní jako „židi“) kvůli jejich napojení na konkrétní zahraniční firmy drancující maďarskou půdu, či kvůli jejich vazbám na konkrétní členy vlády vystupující vždy silně proti národním zájmům, nebo kvůli protimaďarským postojům konrétních židovských umělců či židovských politiků, utvrdily režim v rozhodnutí proti portálu Kuruc.info rychle zakročit.

 Vláda začala jednat v létě 2008. Na začátku července mizí stránky Kuruc.info z původního amerického serveru. Objevují se znovu, na jiném hostingu. Redakce zveřejňuje prohlášení, že vypovězení smlouvy americkým poskytovatelem bylo jednostranné a bude se bránit odvoláním. Také varuje vládu, že servery jsou pro případ nutnosti zaplacené ve více zemích. Nestačí to. Druhý den Kuruc.info opět mizí. Překvapivě s ním i řada předních národoveckých webů, včetně stránek oblíbeného rádia Szent Korona Rádió. Mizí i weby Jobbiku a Maďarské gardy.

 O pět dní později se portál Kuruc.info objevuje znovu, na novém hostingu. Zhruba ve stejné době začínají znovu fungovat i další shozené národovecké weby. Po pár dnech je ovšem Kuruc.info zničehonic opět nedostupný. Objevuje se jen statická stránka, kde mohou čtenáři posílat své stížnosti poskytovateli hostingu.

 Dne 18.července se v médiích maďarský právník židovského původu přiznává, že jeho tým na žádost maďarské vlády vypracoval a zaslal dopis tehdejší předsedkyni americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosinakové, s prosbou o zablokování stránek Kuruc.info. Tento čin alibisticky omlouvá tím, že stránky nenáviděl a že nechce skončit v koncentračním táboře, jako jeho předci.

 Tři dny nato, 21.července 2008, maďarský ministr spravedlnosti Tibor Draskovics oficiálně oznamuje médiím, že americké orgány zablokovaly portál Kuruc.info na přání maďarské vlády.

 Měsíc od zablokování webu se 22.srpna portál Kuruc.info náhle objevuje na nové doméně. V tisku sice bylo zveřejněno prohlášení nového amerického poskytovatele, že zahájí interní šetření, zda Kuruc.info porušuje nebo neporušuje jeho smluvní podmínky. Ten večer maďarský ministr tajných služeb György Szilvásy v médiích zcela vážně prohlásil, že rozhodnutí zablokovat web Kuruc.info bylo nejen právem, ale i povinností maďarského státu při ochraně republiky a občanských práv jejích občanů. A že tajné služby i maďarská vláda udělají vše pro znovuzablokování nenáviděného portálu.

 Dnes běží informační portál opět na novém hostingu. Dosahuje sledovanosti, která řadí web podle oficiálních údajů mezi padesát nejčtenějších maďarských stránek. Mezi politickými zpravodajskými weby obsadil ve sledovanosti dokonce třetí místo. Jen pro představu, v ČR se kolem padesátého místa drží weby iHned, Deník, nebo Lidovky.

 Redakce portálu Kuruc.info je od počátku oficiálně anonymní, stejně jako jsou anonymní oficiální údaje plátce u hostingových společností. Přesto se údajné vedení portálu objevilo v prosinci 2008 u soudu kvůli článkům z roku 2006. Pokud tyto údaje souhlasí, sedí jedna z vedoucích postav webu Kuruc.info už dnes v maďarském parlamentu.

 Co dodat? Nedržet se zajetých evropských kolejí nelogického sektářského pseudonárodovectví je cesta kupředu. V Maďarsku to vyzkoušeli a funguje to.

 Pokud se vás okolí bude rovněž stále snažit přesvědčit, že být krajně politicky nekorektní a říkat pravdu se nevyplácí, že je lepší mlžit – oponujte. Lidé nejsou hloupé ovce. Agitovat otevřeně za zájmy národa je i v dnešní době krok správným směrem, jak můžeme vidět u maďarských národovců. I když to vyžaduje velkou míru rozumu, odvahy a odhodlanosti. A hlavně vlastní chuti za zájmy národa skutečně bojovat.

 Možná popudíme své nepřátele. Z obyčejných lidí ale aspoň nebudeme dělat pitomce. Zpětně nám to pak vrátí svým zájmem a podporou.

 ProN

Reklamy
komentářů 26 leave one →
 1. libor permalink
  Prosinec 5, 2014 03:15

  ty debyle je my jedno jestli to napisu s chybama ja nejsem zvedavej na tvoje nazory ja hledam svoje predky.

 2. Morgarath permalink
  Listopad 21, 2010 23:09

  Milos: me by treba urazilo, kdybys o me napsal, ze jsem pro hnuti nic neudelal, tak jako to pises o Joachimovi, Asgardovi a Novopatriotovi. Navic Joachima neznas, asi tady bude poprve a hned ho napadas, ze je anarchista, nebo si to myslis.
  Ano, na obdivovani hrdinu neni nic spatneho, to nic proti tomu, ale to neznamena, ze muzes zesmesnit Asgarda a ostatni a tvrdit, ze oni nic neudelali pro hnuti nebo narod. Jak to muzes vedet? Treba toho vykonali vic nez ty. A nevis to jen proto, ze se tim nikde nechlubi.
  Takove napadani ostatnich nikam nevede, kdybys svou energii vlozil do neceho prinosnejsiho, co by nam pomohlo, narodu i hnuti, bylo by mnohem lepe. A nehazej na nekoho antifackou spinu, tak hluboko jsi snad opravdu nemohl klesnout, kdyz nekoho z nasich rad prirovnavas k tomu odpadu…

 3. Miloš permalink
  Listopad 21, 2010 14:02

  Wolf, Morganrat:
  Víte přece že normálně urážky nepoužívám a nikomu nenadávám, dokážu slušně diskutovat i s lidmi s jejichž názory nesouhlasím, např. s národním bolševikem. A nedělal jsem to ani v této diskuzi, ale když mi někdo začne nadávat tak se musím bránit. Já jsem vůbec nenadával Asgardovi, jenom jsem mu s nadsázkou napsal aby vstoupil do strany zelených a začal psát na Antifu a tanhle Piper (kdo to vůbec je, to jméno vidím poprvý, klidně to může být anarchista) mi začal nadávat do idiotů a kreténů tak jsem musel stejnými slovy reagovat

  Já jsem pro národ nebo pro hnutí ZATÍM také mnoho neudělal. Ale já jsem taky nepsal, že by mě měl někdo obdivovat nebo něco podobnmého. Já jsem napsal že bysme měli obdivovat lidi, kteří něco udělali, jako je David Duke nebo David Lane

 4. Morgarath permalink
  Listopad 21, 2010 13:14

  Milos:znas ty vubec Asgarda, Novopatriota nebo Joachima,ze je urazis?a umis se vubec vyjadrovat slusne? Pokud napsali nejaky clanek,nebo komentar, da se k tomu snad vyjadrit slusne a ne jen tady nadavat do ubozaku co nic nedokazali. Znas je vubec? Co delaji ve volnem case? Chodi chlastat do hospody, kde kecaj jak je dnesni system na hovno,nebo skutecne neco delaji? Ja je neznam, a proto je nebudu urazet, i kdyby napsali neco, s cim nebudu souhlasit. A kdyz jsme u toho, kdo co dokazal a udelal pro hnuti, co si pro nej udelal ty? Cos udelal pro hnuti, nebo pro lidi v nasi zemi? Kdyz se tady ohanis slovy, ze oni udelali velke hovno, tys udelal co? Myslim, ze by to zajimalo nejenom me. A nemusi kazdej nacek, vlastenec nebo nacionalista cist Mein Kampf nebo D. Dukea. Ja je treba necetl a za nacionalistu se povazuju. Obvinis me proto z toho, ze taky patrim k afe?

 5. Wolf permalink
  Listopad 21, 2010 12:04

  Předchozí komentář s urážkou vůči J. Piperovi by se patřilo smáznout. Nicméně bude přínosnější, když tu zůstane jako střípek do mozaiky, z níž si každý může udělat sám představu o jeho autorovi. Díky všem slušným čtenářům za jejich přínosné komentáře.

 6. Miloš permalink
  Listopad 21, 2010 02:25

  Joachim Piper: idiot si ty. Jenom dokážeš lhát a urážet, na víc se nezmůžeš. Nikdy jsem nevyčítal novopatriotovi ani Asgardovi ani nikomu jinému že nehajlujou. Já taky nehajluju protože nejsem neonacista. Stejně tak jsem nikdy nepsal o svaté válce proti podlidem. Najdi mi můj příspěvek kde jsem něco takového psal nebo přestaň lhát.
  David Duke nebo David Lane něco dokázali a posunuli hnutí dopředu, proto si jich vážím. Takovej ubožák jako si ty se jim nemůže rovnat. Ty si pro hnutí neudělal vůbec nic a Asgard nebo Novopatriot taky ne.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: