Skip to content

Guido von List a wotanismus

Srpen 18, 2010
by

Počátkem osmdesátých let 20. století byla v hnutí New Age velmi rozšířena stará esoterická „moudrost Germánů“. Kromě ság o bozích v „ Eddě“ (sbírce mytických textů, zapsaných na Islandu ve 12. a 13. století křesťanskými mnichy), byly v módě zejména „runy“. Protože byly zatíženy nacionálněsocialistickou minulostí, nechali je okultisté dlouho ležet v nejnižších zásuvkách, nyní však tyto germánské písemné znaky zažívají novou renesanci. Při pátrání po jejich významu se dostáváme k muži, který před 100 lety svými myšlenkami velmi podstatně spoluvytvářel okultní základy nacionálního socialismu, a tím je Quido von List.

Guido von List se narodil ve Vídni 5. října 1848 jako nejstarší syn prosperujícího středostavovského obchodníka. Své dětství prožil v druhém okrese hlavního města habsburské monarchie, v tak zvané „židovské čtvrti“. Jeho rodiče rádi brávali své děti na výlety do okolí města a právě na těchto vycházkách se naučil List lásce k přírodě a venkovu. Z té doby se zachovaly Listovy kresby hradů, prehistorických památek a krajinek z Dolního Rakouska a z Moravy.

Jak nás List informuje, postupně se v něm začala projevovat neobyčejná vnímavost ke spirituálním vjemům. Zvlášť trvale se mu vryl  do paměti zážitek z roku 1862, kdy společně s otcem a přáteli rodiny navštívil katakomby pod Svatoštěpánským dómem ve Vídni, kde zažil své první velké vidění. Vyjevilo se mu, že je chrám spočívá na starých pohanských základech a že je nyní jeho úkolem, aby vynesl na světlo „prapůvodní náboženské základy naší kultury“

Když v roce 1877 zemřel jeho otec, necítil se již vázán obchodními zájmy rodiny. Skončil s povoláním obchodníka, opustil otcovský podnik a rozhodl se, že díky malému dědictví bude věnovat žurnalistice. V roce 1888 vydává svůj první rozsáhlejší román Carmuntum. Historický román ze 4. století n.l. List  v něm v romantickém duchu líčí boj mezi Římany a Germány, která skončil roku 357 pádem města. Na základě toho postavil vyspělou germánskou kulturu proti upadajícímu římskému křesťanskému světu. Němectvím nadšení posluchači a čtenáři si Lista cenili pro jeho řečnický elán a pro brilantní umění formulace. To ho povzbuzovalo k další práci. Brzy začal pro noviny a časopisy psát i politické články. List, uznávaný spisovatel a novinář, sdílel bez výhrad politické cíle německých nacionalistů. Pokud však šlo o náboženství, kráčel svou vlastní cestou. Na rozdíl od Schönererových stoupenců nepokládal za svůj cíl německy vyhraněné protestantské křesťanství, ale aktualizovanou formu německého pohanství.

Rok 1902 zaznamenal zásadní změnu ve stylu jeho úvah a do jeho představ o náboženstvích a vírách starověkých Germánů vstoupil okultismus. List v roce 1902 podstoupil operaci šedého zákalu a po ní na téměř 11 měsíců oslepl. V dlouhém a úzkostném období vynuceného odpočinku nalézal útěchu v hloubání nad původem run a jazyka. A již v roce 1903 zaslal do Říšské akademie věd ve Vídni rukopis o árijském prajazyku.

List přejal i myšlenky Blavatské, které mu byly blízké poněvadž prohlásila árijskou kořennou rasu s germánskou podrasou za nejvyšší stupeň lidstva. Tuto i další její myšlenky včlenil do svého vyznání víry a položil tak základy vlastnímu okultnímu směru, tzv. áriozofii, to je „árijské moudrosti“. Je to učení které tvrdí, že árijci jsou jediná kulturně tvořivá rasa, že jsou tudíž vrcholem vývoje lidstva a tím i určení k vládě nad světem. Úkol svého wotanismu spatřoval List hlavně v tom, že měl udržet árijskou rasu a pěstovat její ušlechtilost. Jako jediní tvůrci kultury byli pro Lista árijci nositelé prajazyka, z něhož postupně vznikly jazyky civilizovaného světa. Árijci vytvořili rovněž prapůvodní symboly a písmo, tj. runy a List se domníval, že vyložil jejich význam. Runová esoterika, kterou tím vytvořil, představovala základ jeho učení.

List povzbuzený štědrou podporou, napsal řadu „ariogermánských badatelských příspěvků“ (Guido-List-Bücherei), založených na okultních interpretacích pravěké národní kultury. V letech 1908-1911 vyšlo 6 příspěvků ve formě brožurek pod záštitou Listovy společnosti. Tyto publikace přinesly klíč k významu a magické síle run (GLB 1), studie politické pravomoci a organizace wotanistického kněžstva (Armanenschaft) (GLB 2 a 2a), esoterické interpretace folkloru a místních jmen (GLB 3 a GLB 4), glosář k tajným árijským poselstvím v hieroglyfech a heraldických znacích ( GLB 5). V roce 1914 vyšlo Listovo stěžejní dílo o okultní lingvistice a symbolice ( GLB 6). Těchto 7 brožurek nabízí systematický přehled jeho představ o náboženských, politických a společenských institucích národní minulosti.

K „ velkým událostem“, které od léta 1914 otřásaly Evropou, zaujímal List opět jasné a zřetelné stanovisko. V roce 1916 vyšel jeho příspěvek  „Novodobí padlí bojovníci“. Mínil jimi vojáky padlé na bitevních polích první světové války, které valkýry odnesly do Valhaly. Když se v říjnu 1918 habsburská monarchie zhroutila, List z Rakouska uprchl a hledal útočiště u Eberharda von Brockhusen na jeho venkovském sídle v Braniborském Langenu. Vysvětloval, že porážka německého národa je jen nutnou očistou před rozhodující a konečnou záchranou Áriogermánů.

Při jednom výletu přijel na berlínskou stanici Anhalter, kde již byl tolik vyčerpán, že nemohl pokračovat v cestě. Lékař u něho konstatoval zápal plic a Listův stav se rapidně zhoršil. Ráno 17.5.1919 tento armanistický mág a prorok národní obnovy zemřel v jednom berlínském penzionu. Po kremaci v Lipsku byl jeho popel uložen na vídeňském ústředním hřbitově.

Reklamy
One Comment leave one →
  1. List permalink
    Duben 5, 2011 18:38

    List by hlavně šovinista.V jeho uspořádaném světě by všichni negermánského původu měli příjmout své historické místo-otroci,nebo sluhové vládnoucí germánské šlechty.

    Ohledně Blavatské-tam si vypůjčil jen to co se mu hodilo.Podle Blavatské bylo všechno v cyklech,které se neustále opakovaly-7 základních ras(nehmotná duchovní energie,Hyperborejci,Lemuřané,Atlantidane,Arijci a pak další dvě astrální).Takže dělat z Arijců to nejlepší je celkem trefa vedle,páč je to pouze čast cyklu,která navíc ztratila své mystické nadaní,neboli sedmy smysl.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: