Skip to content

Proč jsem z křesťanského pohledu heretik

Duben 2, 2010

Důvodů existuje několik.

Prvním je konfrontace křesťanského učení s reálným světem, jak ve smyslu obsahu původních pramenů, tak vzhledem k přímé aplikaci křesťanských myšlenek do současného světa  v konfrontaci s podstatou člověka. Většina tzv. velkých zázraků, mnohdy i drastických k ostatním v živé přírodě i zdánlivě (?) nevinným lidem jen pro blaho vyvolených, zvláště ve Starém zákoně, se uskutečnila kdysi dávno na území daleké Palestiny či Egypta a jejich dokladem jsou jen staré židovské zdroje.

Dále je zde spousta rozporů a nejasností (např. když Bůh člověka tolik miluje, proč darováním svobodné vůle člověku, což se vzhledem k malosti a slabosti jednotlivce, jeví jako dar danajský, a tolerancí existence ďábla umožňuje přítomnost tolika utrpení a krutostí – je opravdu nutné čekat na apokalypsu?; proč nestvořil rovnou jen asexuální bytosti s obřízkou a zatěžkává je touto pudovou záležitostí; proč vyžaduje od lidí pokoru a lásku, aby se mohli vyhnout minimálně tzv. očistci, popř. peklu, když u některých jedinců lze jen stěží toto předpokládat vzhledem k charakteru jejich osobnosti a přitom je za jejich stvoření včetně genetické výbavy a vrozených osobnostních rysů přímo odpovědný; proč si Bůh vyvolil židovský národ a přitom je v současnosti jen 1 % Židů mesiánských atd. atd.). Je samozřejmě možno buď brát Bibli jako „živé Boží slovo“, jako plnou zázraků, kterými ukazuje Bůh svou nekonečnou moc možností popření jím vytvořených přírodních zákonů nebo využívat z křesťanského učení pouze tzv. vyšší duchovno.

Základem křesťanského učení je (dle mého názoru) především praktická aplikace skutečnosti, že každý má možnost nápravy, tzn. pokud vrah, násilník, flákač, jedinec, který by pro mě nehnul nikdy prstem a který nemá žádný společenský přínos, ale je momentálně v nouzi, měl bych mu pomoci jak duchovně, tak materiálně. Pokud se mi za mou „blbost“ v duchu vysměje, je to jeho osobní problém, ale já jsem splnil „křesťanskou povinnost“. K tomu patří i schopnost odpuštění za všech okolností (i kdyby se jednalo o zabití rodičů). Je třeba se dělit se všemi lidmi, kteří jsou v nouzi, pokud o nich vím, a to bez rozdílu (charakteru, barvi pleti, etnicity atd.). Znamená to tedy, že křesťanské učení stírá identitu (vytváří stádo), neboť klíčová je především jednota pod společnou vírou.

Podle křesťanství (brzdím-zastavuji) tzv. spirálu zla tak, že reaguji na zlo dobrem (nastavuji svou druhou tvář). Dále je třeba rázně upozorňovat na odchylky od Ježíšova učení vždy a všude, i když se to momentálně „politicky“ nehodí (což se děje výjimečně, zvlášť pokud jde o církev jako instituci). Není mnoho věřících, kteří se Ježíšovým životem řídí doslova, dá se říci „praví křesťané“, žijící v pokoře a chudobě, kteří se nikdy nesnižují k pokrytectví a alibismu za účelem osobního profitu (drží se své víry za všech okolností). Tito jsou většinou z hlediska hierarchie církve na nejnižších příčkách.

Dalším důležitým faktem je modifikace (orientace) reálného života s ohledem na „věčný“ posmrtný život. Nedělat si nebe už na zemi (např. stahováním nůžek sociálních rozdílů jinými způsoby než jen modlitbou a domlouváním), spíše se těšit na nebe po smrti a nikterak se nepokoušet suplovat práci Boha např. radikálnějším odsuzováním a řešením nepravostí, konzumismu, vykořisťování, chudoby a nezaměstnanosti, sociální nespravedlnosti apod. Otázkou zůstává i členství a důvěra v organizaci, která způsobila tolik mrtvých (inkviziční procesy, křižácké války, … ). Navíc se zdá, že se lidé po 2000 letech charakterově nějak výrazně k lepšímu nezměnili, jen jsou pohodlnější.

Byly doby, kdy byla pro masy chudých myšlenka lepšího života po smrti leckdy jedinou možností, jak vydržet ubohý život nevolníka na zemi, který církev po dohodě se šlechtou jen podporovala (život na zemi se popisoval jako slzavé údolí, kterým se lidé musí protrápit, aby se dostali do ráje). To vedlo Karla Marxe ke větě: „Náboženství je sténáním utrápené bytosti, je to opium lidstva“. Informace o světě se pro prosté pracující drželi pěkně pod pokličkou a většina vycházela jen z toho, co se dozvěděla při návštěvě kostela spolu s postrašením peklem a zdůrazněním nutnosti chudoby pro vstup do nebe.

Nelze tyto skutečnosti nedoplnit tím, že v dnešní době existuje velké množství různých náboženských konceptů a sekt, které i přes občasný vzájemný dialog považují „to svoje“ za nejsprávnější. Mimo to existuje velká skupina konzumujících sobců, kteří neuznávají nic než sebe a svoje pohodlí a náboženské koncepty nijak neřeší.

Zarážejícím je i přítomnost jevu, že závažné úrazy apod. spojené s velkým utrpením (někdy relativně dlouhým) postihují i silně věřící, což se zdůvodňuje opět Boží vůlí a teorií podstupování zkoušky a možností nápravy života přeživších.

Faktem zůstává, že emotivním ovlivněním psychiky (dosud ne přesně popsanými a vědecky zdůvodněnými vstupy do černých skříněk lidské mysli, např. silnou vírou a pevným přesvědčením – třebas v pohádku, intenzivní, popř. hromadnou modlitbou apod.) se dají zpětnovazebně (biofeedbackem) ovlivňovat funkce lidského těla. Otázkou zůstává proč se modlit za uzdravení, když je vše vůle Boží a dobu reálné biologické smrti jedince plně určuje Bůh, který je zároveň zdrojem nekonečné lásky, čili jde o to spíše být v jeho přímé přítomnosti.

Závěrem si dovoluji upozornit, že s ohledem na výše uvedené je třeba rozlišovat: podklad a původ křesťanského učení, fungování církve a praktickou formu aplikace křesťanských myšlenek do současného života, což úzce souvisí s konkrétní osobou (jejím charakterem, charismatem, způsobem života apod.), která toto provádí.

Momentálně se přikláním k heslu logická mysl (příčí se mi věřit věcem, které považuji za pohádky, popř. za velmi nepravděpodobné) ve zdravém těle, ve zdravé, sociálně spravedlivé společnosti, ve zdravém prostředí. Globálně, z hlediska dalšího úspěšného rozvoje lidstva, jde (dle mého názoru) především o zachování a preferenci zdravého (po všech stránkách) jádra lidské populace, a to za všech okolností (což vyžaduje nejen výrazný altruismus a minimální sobectví, ale i podíl osobní odpovědnosti za budoucnost lidstva a velký nadhled). Odložení řešení momentálně existujících problémů lidstva vzhledem k hypotetické existenci vyšší bytosti (Boha, stvořitele) a úpravu tohoto života s ohledem na život po biologické smrti je pro mě momentálně těžko akceptovatelný.

Reagovat na zlo dobrem se mi zdá kontraproduktivní a též se domnívám, že náboženství (kde preferuji spíše formy založené na přírodních základech využívající moderních vědeckých poznatků) či filozofií by se měl člověk zabývat spíše ve volném čase, nikoliv v rámci pracovního úvazku. Negativně též vnímám stírání rozdílů mezi lidmi (nikoliv třídních – cílem by měla být sociální jednota, ale etnických či národních), které jsou a budou (třebas jsou nyní oficiálně díky multikulti trendu stírány) a mohou nás rozvinout a vzájemně obohatit (nikoliv však vzájemným promícháním vzhledem k životnímu prostoru).

Předpokládám, že náboženské koncepty (i přesto, že se podklady mnohých z nich v konfrontaci se současnými znalostmi posouvají spíše do oblasti mýtů), které se rozvíjeli spolu s lidmi v daném regionu, ovlivnili do určité míry jejich způsob života, kulturní zázemí apod. a spoluvytvořili jejich identitu (více též viz Jung – teorie kolektivního vědomí), proto by se měly studovat a při formování víry spíše preferovat místní archetypy.

I přes uvedené skutečnosti však nemohu vyloučit, že jednou zůstanu sám, starý, opuštěný, nemocný, životní síla a vitalita se začne vytrácet ajá se v důsledku vnitřní slabosti, bezmoci a frustrace začnu jako tonoucí chytat stébel.

(přišlo e-mailem)

Reklamy
komentáře 2 leave one →
  1. Autor permalink
    Květen 3, 2010 17:10

    A co jsou dle Tebe kydy? Můžeš být konkrétnější? Dle mě jde o zamyšlení nad křesťanstvím z pozhledu jednotlivce.

  2. Ach jo permalink
    Duben 24, 2010 16:52

    Bože, to jsou kydy …

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: