Skip to content

Pohanský rituál a uctívání

Březen 30, 2010

Moderní pohanské rituály lze rozdělit na ty, které se provádějí veřejně a které se vykonávají soukromě. Veřejné rituály jsou obecně spojeny s cyklem ročních dob, tj. jedná se o kalendářní obřady. Letní a zimní slunovrat jsou jakožto nejdelší a nejkratší dny ročního cyklu hojně slaveny dnešními pohany, jak tomu bylo i u pohanů v minulosti. Podobně je rituálním veselím běžně vítán příchod jara, stejně jako čas žní na podzim.

Příchod zimy, kdy mnohé v přírodě umírá či mizí z dohledu, je také hojně oslavován jako čas, kdy duchové mrtvých přicházejí navštívit živé. Např. o litevském svátku Velines lidé vítají své předky tak, že jim dělají místo u stolu, zapalují zvláštní svíce, servírují jídlo a pití pro mrtvé a vzdávají jim čest tradičními písněmi (Trinkunas 1999, 127-129). Jinou možností je, že rodiny navštěvují hroby svých předků a pořádají oslavy tam.

Angloamerický svátek Halloween je velmi pravděpodobně inspirován vzpomínkami na staré keltské tradice svátku Samhain, slaveném na konci keltského kalendáře, v měsíci dnes známém jako říjen. Starověká keltská praxe rituálního uchovávání oddělených hlav jako ochranných talismanů, které se často vystavovaly u dveří, má svou ozvěnu v moderní halloweenské dýňové dekoraci. Ritualizovaný pokřik „trick or treat“, jímž si děti v maskách říkají o sladkosti či jinou odměnu výměnou za to, že nebudou  dělat škodolibé kousky, má svůj obraz ve staré pohanské víře v poskytnutí jidla, pití a jiných forem pohostinnosti svým předkům, aby se předešlo jejich případnému hněvu a zlomyslnosti, kdyby se mrtví cítili opovrhováni či přehlíženi.

Počet a frekvence výročních oslav, které pohané minulosti  slavili, se lišil u různých obyvatel v různých částech Evropy. Wiccané vytvořili kalendářní cyklus osmi svátků, zvaných sabaty, inspirovanými pohanskými keltskými svátky (Kramer-Rolls 2002, 228-236). Prvním svátkem kalendářního cyklu je Imbolc, slavený uprostřed zimy na počátku února, jakožto čas příprav na nadcházející jaro. V tu dobu je ctěna keltská bohyně Brigid. Druhým sabatem je oslava germánské bohyně Ostary v čase jarní rovnodennosti 21. či 22 března,  který se slaví vajíčkovou výzdobou a dalšími symbolickými aktivitami, které dávají prvním záchvěvům jara všeobecný podtext plodnosti. Dalším svátkem je 1. května Beltain, nespoutaná oslava jara, plodnosti a hojnosti, kdy se vesele tancuje, zapalují hranice, staví máje a konají další aktivity se sexuálním podtextem. Čtvrtým sabatem Wiccy je letní slunovrat, který opět zahrnuje hranice a tanec, jakož i symbolické pálení kol připevněných na tyčích a pak kutálených po kopcích, což má představovat slunce na vrcholu léta.

Začátek srpna označuje Lughnassad, zasvěcený keltskému bohu Lughovi. Tento svátek oslavuje počátek období sklizně. Podzimní rovnodennost 21. či 22. září je známa jako Mabon a označuje vrchol sklizně. Aktivity tohoto šestého svátku se točí kolem zvláštního zacházení s posledním snopem obilí, které se sklidí z pole (či jeho náhražky) a má představovat boha či bohyni obilí a plodnosti. Dalším svátkem je již dříve zmíněný Samhain, kdy se uctívají mrtví a probíhají přípravy na nadcházející zimu.

Osmým a posledním svátkem je zimní slunovrat, často známý pod svým německým názvem Yule. Tento sabat je časem hodování a hýření, příjemných chvil s rodinou blízko ohniště a v bezpečí před drsnými zimními větry a chladem; zahrnuje širokou paletu aktivit, z nichž některé zahrnují znovu osvojení obřadů, které kdysi převzalo křesťanství z evropských pohanských oslav zimy, jako je zdobení jehličnatých stromků svíčkami a sledování hořících polínek v rodinném ohništi.

Roční kolo osmi sabatů Wiccy je směsice tradic z keltských, germánských a dalších zdrojů a není do detailů ctěno všemi moderními pohany, avšak obecné slavení zemědělského cyklu, zvláště klíčových období slunovrat a rovnodennosti a úcta k mrtvým, jsou skutečně pohanům společné, ač se třeba rituální období či aktivity liší.

Další důležitý rozměr pohanského rituálního života zahrnuje místní a někdy mezimístní či dokonce mezinárodní festivaly, kdy se pohané scházejí na statcích, v parcích a jiných otevřených prostranstvích  na dny veselí, hodování, hudby, tance a sdílení rituální tradice blízké přírodě, se zažíháním nočních hranic jakožto ústřední událostí. Antropoložka Sarah M. Pikeová podnikla rozsáhlý výzkum takových stále větších a populárnějších festivalů ve Spojených státech. Vysvětlovala: „Novopohanská identita je primárně vyjádřena na festivalech  prostřednictvím hudby a tance,“  zdůrazňujíc nevázanou, radostnou tělesnou podstatu moderního pohanského rituálu (Pikeová, 2001, 5).

Každoroční srpnový festival Menuo Juodaragis (Měsíc černého rohu) v Litvě svádí dohromady baltské pohany, umělce a hudebníky, od tradičních litevských folkových zpěváků až po heavy-metalisty a hráče elektroniky a trance hudby. Stejně jako Pikeovou sledované americké festivaly přivádí Měsíc černého rohu velké davy přívrženců pohanství z Litvy i dalších evropských států do otevřené krajiny za hudbou, tancem a slavením kolem praskajících ohňů (Strmiska 2005).

Další kategorií pohanské náboženské aktivity zahrnuje soukromé formy uctívání, vykonávané jednotlivci či rodinami doma. Takové domestikované pohanské uctívání je velmi variabilní. Mnoho pohanů, ačkoliv ne všichni,  vytváří a zdobí obrazy božstev, k nimž směrují své modlitby, jimž zpívají písně a předkládají oběti. Ačkoliv rituály uctívání ve starých evropských pohanských náboženstvích mnohdy zahrnovaly  zvířecí oběti, tato praxe je vzácná, dokonce i mezi rekonstrukcionisty, kteří jsou obvykle tolik oddáni přesnému rekonstruování praktik minulosti. Běžně jsou pohanská božstva uctívána obětováním chleba,  placek, ovoce, květin a jiných nemasných položek a mléka, piva, vína a jiných nápojů. Aby se vytvořila smyslově evokativnější atmosféra, často se doma zažíhají svíce či vonné tyčinky jako náhražka za veselé ohně, které se obvykle zapalují, když jsou obřady vykonávány venku.

Modlitby mohou být spontánní či formulace, s textem modliteb z internetu nebo časopisů a knih; nábožné písně jsou podobně distribuovány po internetu či prodávány na kazetách či kompaktních discích. Rekonstrukcionističtí novopohané často zapřádají oduševnělé debaty o přesně správném způsobu, jak obětovat, odříkávat modlitby, zpívat zaříkání či vykonávat další takové rituální aktivity, sdílejí informace a interpretace po internetu a dalších médiích. Další důležitou oblastí náboženské aktivity je symbolická výzdoba míst uctívání. Eklektičtí pohané si libují ve velmi rozmanitých uměleckých vyjádřeních, odvozených z představivosti, populárních knih a časopisů či jiných zdrojů, kdežto rekonstrukcionisté upřednostňují symboly a objekty, u nichž archeologové či jiní badatelé prokázali, že se používali v minulosti při pohanských rituálech.

Takové jemné rozdíly v důrazu by se neměly přehánět, ani nás zneklidňovat, pokud jde mezi moderními pohany všech směrů o vnímání zřejmé shody  v používání legitimních forem uctívání;  jídla, pití a dalších materiálních obětin; modliteb, chorálů, písní, tanců a dalších slovních, zvukových a pohybových vyjádření; a symbolů, obrazů, soch a podobných forem vizuálního a hmatatelného umění.

Když porovnáme pohanské styly uctívání se styly jiných náboženství, zjišťujeme, že použití obrazů v domácím uctívání staví pohanství mimo strohost judaismu, islámu a postreformačních forem křesťanství, a přibližuje ho zbožnosti hinduistické, buddhistické, šintoistické, římskokatolické formě křesťanství (s jeho hojností Ježíše, Marie a obrazy svatých) a pravoslavnému křesťanství  (s jeho posvátnými ikonami). Nevázaná hudba a tanec, běžné na festivalech moderního pohanství a veřejných rituálech, vyjadřuje radost ze smyslnosti, která je obvykle v mnoha světových náboženstvích krocena a omezována – a často  odsuzována jako nemravná a nespoutaná – spíše než otevřeně oslavována.

 Příště: Proč teď? Důvody pro vzestup moderního pohanství

Reklamy
One Comment leave one →
  1. Miloš permalink
    Duben 1, 2010 23:25

    Wicca je banda magorů a feťáků. Jediná skutečná pohanská církev v USA je Wotansvolk:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Wotansvolk

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: