Skip to content

Wotanský válečnický duch

Březen 14, 2010

Mezi mnoha velkými parodiemi na onen úmysl oživit původní tradice Ásatrú je jistě jedním z jeho nejkřečovitějších aspektů naprostý nedostatek wotanského ducha v člověku. Válečnická stezka einherjů, Wotanových neohrožených vyvolených bojovníků, přišla o své vlčí roucho a medvědí kůži a náhradou je nepřirozené, pacifistické, humanistické, křesťanské myšlení. Veškeré stopy po darech otce Všeotce člověku: dechu života (staronorsky Oend) a zuřivosti (staronorsky Odhr) jeho bratra Hoeniho byly odstraněny těmi, kteří nechtějí, aby se skutečný muž a jeho lid postavil hrdě židokřesťanským dekadentním, falešným hodnotám a mylným dogmatům. Most k zlatým sálům Valhaly je uzavřen a valkýry již nelétají, aby hledaly padlé na bitevním poli, protože není nikoho, kdo by vedl válku jako kdysi úžasně naši praotcové a před nimi jejich otcové. Vysoko nahoře, na svém trůnu jednooký bůh jistě dychtí po zprávách Hugina a Munina… po zprávách o probuzení pohanství. 

Jednotná tradice nordického pohanství, ať už slovanského, keltského, teutonského atd., v podstatě včleňují celou válečnickou stezku mezi stezky ostatní. Tu znaly barbarské kmeny jako přirozený proces v lidském životě. Hledání způsobu, jak probudit prastarý oheň v nitru, Wotanův dech života. Nepopiratelným základním instinktem člověka je snažit se osvědčit nejen před jinými, ale také před sebou samým. Ve velmi mladém věku byl muži dán jeho první meč a jeho otec ho učil způsoby boje. Jakmile chlapec pochopí, že může zemřít a také má sílu zabít, stává se mužem. V naší moderní době je mladým v ranném věku vymyt mozek, aby odpouštěli, přijímali, tolerovali a milovali bez omezení či rozdílu. Toto NENÍ cesta bojovníka. Protože není přirozeností muže „milovat“ a „tolerovat“ v takové míře, že ho to oslabuje a odráží se to i na jeho lidu. Není nutně špatné začít láskou,  tolerancí, přijímáním a odpouštěním, ale člověk si musí vybírat, na koho bude tyto hodnoty aplikovat. Skutečná přirozenost člověka je bojovná a útočná. Wotan se často snažil vyvolávat konflikty mezi rody pouze proto, aby se bavil lidskými válkami a to mu také umožňovalo vidět, kdo je věrný jeho učení a kdo neporozuměl cestě meče.                        

V současném hnutí Ásatrú je mnoho podobných, kteří opomíjejí tuto stezku cti. Zaměřují se výhradně na vnější aspekt uctívání Ásatrú a opomíjejí esoterickou podstatu. Samotná krev,  „blot“, je tradiční součást pohanské kultury našeho lidu a způsob, jak komunikovat s bohy a bohyněmi, ale skutečná síla jakéhokoliv obřadu uctívání je obsažena v jeho původním symbolismu. Dokonce bez rituálů, kostýmů či slov je moc obřadu stále ohromující a bohové a bohyně jeho prvotnímu smyslu stále rozumí. A hlavní částí této esoterické tradice je stezka bojovníka. Pro skutečného bojovníka bitvy neprobíhají jen na bitevním poli, ale i v duši, srdci a duchu. Největší bitva, v které bude kdy člověk bojovat, nebude proti lidskému nepříteli, který je nakonec pouze „člověkem“, ale proti své vlastní kapitulaci před zvolenou stezkou. Einherj jde po velice opuštěné a těžké cestě, plné útoků ze zálohy a zrady. Je to dobrovolně zvolený směr a jakmile se jednou na tuto nebezpečnou cestu vydá, není již návratu za cenu své hrdosti a cti.                

Pro moderního muže neexistují žádné výzvy, žádné velké války, žádné úctyhodné hledání, jak znovu probudit onen starobylý oheň. Dnešní muž je příliš zaneprázdněn sledováním hokeje, řízením sporťáků, chlubením se svými sexuálními úlovky a je prostě líný, nevýrazný a jednoduchý. Veškeré mužství a stopy po mužnosti jsou pryč. Jsou nahrazeny ženskými rysy jako je jemnost a citlivost. A tím NESNIŽUJI naše pohanské sestry, ale pouze říkám fakta. Tyto rysy se stejně jako smyslnost, mateřství a veškeré lunární aspekty ženské přirozenosti týkají ženské stránky. Muž je solárním zpodobněním oné prvotní přirozenosti. Náš pacifistický svět, v němž žijeme, se všemi možnými prostředky snaží zničit, či ještě hůře překonat tyto přirozenosti pokusy o jejich smíšení dohromady, aby se po nich smazaly stopy.  To vede až ke snaze o znovu získání  oboupohlavní bytosti. Pro jakéhokoliv SKUTEČNÉHO muže a ženu lidu je to zcela nesnesitelné. Nemůžeme popírat svou přirozenost. Můžeme ji pouze přesáhnout.              

Existuje mnoho příkladů těch, kteří se prohlašují za Ásatrú kindred, kteří však odsuzují všechen násilný či bojovný přístup k pohanským tradicím. Někteří dokonce jdou až tak daleko, že do své přízně přijímají křesťany a neárijské členy. Jisté skupiny obhajují na internetu toleranci a pokouší se vylíčit jednotné pohanství jako milující, přírodu uctívající hippie náboženství. To je moderní cesta Wicca, ono neo-pseudo pohanské hnutí, plné homosexuálů a drogově závislých, kteří věří, že chození naboso po lesích je „sjednocuje s přírodou“ a jejich halucinogenní drogy jim pomáhají komunikovat s Dianou, Panem či s někým jiným. Tito pokřesťanštění kindred, prohlašující, že jsou skutečnými následovníky starých způsobů, útočí na tradiční Ásatrú falešnými obviněními, že překrucují podstatu Pravdy, zatímco ve skutečnosti ji překrucují právě oni do podoby humanistického náboženství. Staří seveřané byli dobyvatelé a neohrožení bojovníci, kteří neměli slitování se svými nepřáteli a vůbec neobraceli jiné rasy na víru svých otců. Dokonce ani v Evropě staří Vikingové nevnucovali svou víru jiným Evropanům, protože cesta Severu nebyla a stále není určena všem.        

Když se podíváme na norský pantheon: Wotan, Tór, Tý, Heimdall a dokonce půvabná, ale přesto hrůzu nahánějící Freyja a její valkýry, ať už ženy nebo muži, měli společné ústřední téma: VÁLKU! Boj, obranu, veškeré aspekty válečnické povahy. Jak došlo k tomu, že se tato nejzákladnější pohanská tradice stala tak obávanou a hanebnou? Nechat vyhasnout starý oheň v nitru bude mít za následek pouze oslabení našeho ducha a také ducha lidu kolem. Onen plamen, který mocně hoří v srdcích skutečného lidu, je samotnou podstatou lidského ducha. Prvotní oheň zkombinovaný s prvotním ledem, představujícím naši chladnost: naše distancování se od židokřesťanské dekadentní a zlomené víry. Snaží se rozšířit svou víru po celém světě jako mor a zotročit co nejvíc bezcenných lidí, zatímco my bychom měli usilovat o to, udržet si své způsoby jen a jen pro sebe a otevírat svá srdce jen jistých hrdým jedincům, kteří vyslyšeli volání havrana. Nemá smysl pokoušet se probudit všechny spící mysli z židovské strnulosti, severní větry budou zpívat pouze těm, kteří si zaslouží, aby v jejich písni rozpoznali své jméno. Dlouho předtím však většinu sklátí bezectná smrt. Na rozdíl od židovského boha se Wotan nestaral o množství, milion slabošských zbabělců se nikdy nemohlo rovnat stu hrdých a silných einherjů. Protože takové pocty, jako přejít přes Bifrost a žít navždy v Sálech kopí a zlatých štítů, kde se pravda, chrabrost a statečnost považovaly za znamení vznešené duše, byly uděleny pouze bojovníkům.               

Je nezbytné, abychom zohlednili skutečné principy uctívání Ásatrú. Cesty míru jsou určeny těm, kteří se zříkají boje, kteří se obrací zády ke svému lidu a památce svých předků. Tito sebe stylizovaní „novopohané“ pošpiňují čistotu Pravdy. Ono „novo“ znamená „protitradiční“, a proto je urážkou víry našeho lidu. Rozrušují podstatu a převrací ji v něco přijatelného a zajímavého pro masy. Naše cesta je cestou války, na hmotné i duchovní úrovni. Vedeme válku proti těm, kteří by nám popírali svobodu žít jako naši otcové. Být hrdí na náš odkaz, naši kulturu a naši krev. Bránit naše tradice, náš lid a naši Pravdu. Být muži a ženami jednoty a cti ve světě, který obé postrádá. Být bojovníky.

Zdroj: http://www.thepaganfront.com

Reklamy
komentářů 19 leave one →
 1. Ghost of Werewolf permalink
  Březen 19, 2010 22:56

  Si vis pacem, para bellum

 2. Ahaman permalink
  Březen 15, 2010 23:52

  Pane Orle, příznivci Izraele jsou velmi mstiví a v určitém směru i záměrně zlí lidé. Ani to, že jim ti kluci sloužili pomalu do roztrhání těla, jim nestačí k projevení aspoň trochu té velkorysosti.
  Máte pravdu, je to Bordel, jinak se to nazvat nedá.

  Jinak si myslím, že ti „stoupenci“ v dnešní armádě jsou téměř naši lidé. Jen malinko nechápu ten rozpor mezi jejich přesvědčením a tím, komu vlastně slouží. Možná to nechápou ani oni sami, nevím. Odhaduji, že naivně podlehli názoru, že existuje jakási tichá dohoda : „..pokud pro režim cedím i krev, tak on mně na oplátku leccos promine“. Ale to se šeredně spletli.

 3. Orel permalink
  Březen 15, 2010 22:34

  Pan DDR nemá pravdu v tom, že by Wotan byl jednorozměrný. Kromě toho, že je to válečník a pán mrtvých ve Valhalle, také objevil runy, je to básník apod. Říká se mu též „bůh změněněných stavů mysli“ a „bůh šamanů“.

  Souhlas s panem Ahamanem, zejména s poučným posledním příspěvkem o trojím druhu lidí.
  Jinak, já nemám První republiku rád, protože její katastrofa byla nejspíš neodvratná. Ale tuhle se mi zdálo o prvorepublikové armádě, jak vojáci ve čtyřstupu pochodují po silnici, vedle nich jedou moderní tanky, a probudil jsem se a řekl jsem si, takovou nádhernou armádu jsme měli.

  Otázka je, co jsou zač „stoupenci hnutí směřujících k…“ v dnešní armádě. Slabošští zbabělci to rozhodně nejsou, a to ani v tom smyslu, že by se podrobovali „Systému“ („Bordel“ by bylo lepší slovo). A přitom se skrývají(!!!) se svým přesvědčením (a tetováním) třeba deset let, a potom jim hrozí věznění za propagaci(!!!chápete to, když se s tím tají?) nacismu apod. A ti další sympatizanti, kteří v armádě jsou, nezvednou hlavu a neřeknou, že také podporují myšlenku národní a sociální. A nikdo to po nich nemůže chtít. Do jaké další kategorie tedy spadají oni?

 4. Ahaman permalink
  Březen 15, 2010 20:06

  DDR, ale on má nejspíš pravdu. Dominance určitých vlastností je u většiny lidí přirozená. Zdůrazňuji: u většiny, nikoliv úplně u všech. Vám dávám za pravdu v tom, že každý člověk je mixem všech vlastností, které z nás z hlediska přírodního výběru udělaly úspěšné tvory.

  Z mého pohledu je to následovně. Samozřejmě velmi zjednodušeno, ale ověřeno každodenní praxí. Ve vztahu k jiným lidem existují tři skupiny vlastností, které různě ovlivňují každého člověka a záleží jenom na tom, která z těchto skupin má dominantní vliv. V první skupině jsou vlastnosti, které člověku dovolují prosadit se uvnitř společnosti. Tj. touha dostat se nahoru, mít hlavní slovo, neustále se s někým poměřovat, soupeřit, něco dokázat. Podotýkám, že POUZE z lidí, u nichž má tato skupina vlastností dominantní vliv, pocházejí rodilí vůdci a bojovníci. V druhé skupině jsou vlastnosti, které člověku dovolují se odlišovat od jiných lidí. Tj. touha mít odstup od okolí, chlad vůči jiným lidem, touha prošlapat si cestu jen postupně a získávat své postavení až časem, uzavřenost a hluboká citlivost. Odtud zase pocházejí ideologové. Do třetí skupiny patří vlastnosti, které člověku zajišťují navazování kontaktů s jinými lidmi. Tj. vyzařování zájmu o osudy ostatních, samozřejmost starostlivého přístupu k druhým, instinktivní sdílení radostí i strastí, altruismus, nenucená srdečnost. To jsou lidé, kteří tmelí kolektiv.
  Každý člověk má vlastnosti z každé skupiny, ale zároveň u něho nějaká ze skupin převažuje. Podle mého názoru je míra onoho převažování opět vrozená a za celý život se nezmění. Může se měnit jen vnější vyjádření těch vlastností…. ale skupina, do které tyto vlastnosti patří, zůstává dominantní i nadále.
  Protože z drtivé většiny jde o vlastnosti vrozené, jsou pro člověka i přirozené. Stejné je to i s jednotlivými národy a i s celým lidstvem. Dá se to samozřejmě různými metodami měřit. A tak se přišlo na to, že celosvětově má u nejvíce lidí dominantní vliv první skupina vlastností tj. bojovných a vůdčích. Ten rozdíl není moc velký, ale je zřetelný. Tedy zobecnění, že většina lidí jsou přirození bojovníci, není vůbec od věci.

  Pokud někomu chybí Wotanova bojovnost , tak mytologická opora mu může pomoci to korigovat. V tom vidím velký přínos toho článku. Charakteristiky, které jsem zmiňoval ve svém minulém příspěvku, se netýkaly celého mixu vlastností, ale pouze těch, které jsem našel v článku.

  Skrytý potenciál vidím zejména ve spojení mytologické opory a religiozity s nacionalistickým politickým směrem. Možná to bude znít trochu nadneseně, ale tak nějak tuším, že by se z toho mohla zrodit nová civilizace. A když už ne civilizace, pak aspoň plnohodnotný světonázor, který naprosto převálcuje všechno nevyhovující a přežilé. Proto se přimlouvám za to, abychom tyto síly nechali volně působit.

 5. DDR permalink
  Březen 15, 2010 14:55

  Spíš bych řekl, že jsme se nepochopili. Já jsem neříkal nic o slabosti autora článku, toho neznám a bez toho nemůžu o něm nic říci. Nicméně o té přirozenosti se vyjadřuje velmi zjednodušeně, jako by dominace nějakých vlastností byla přirozená. To ovšem dle mého názoru není pravda a přirozenost představuje mix těchto různých vlastností, které umožňují přežít a uspět a to myslím naprosto obecně. S tou slabostí jsem to měl namysli tak, že člověk obvykle hledá mytologickou oporu ve vlastnostech, kterých se mu nedostává jenže co je tím kterým nedostatkem u toho kterého člověka to si každý musí zodpovědět sám. Nicméně článek vyzdvihoval v podstatě jedinou vlastnost, která je ale neoddělitelná u člověka od jiných vlastností. Jak jsem psal, pokud je něco charekteristika Wotana či jakéhokoli boha, tak u člověka se taková jednorozměrnost nenachází. Koneckonců sám zmiňujete několik různých charekteristik…k tomu by se musela přidat ještě vrstva nezděděných a přesto přirozených vlastností, které všechno dohromady tvoří mix vlastností, které se navíc během života mění a vyvíjejí, a tudíž ne vždy něco převládá. Chápu co chtěl autor říci, ale prostě na můj vkus jsou to takové ty romaticko-patetické řeči….byť zřejmě dobře míněné. To, proč nepřevládá vlastnost, kterou autor popisuje je myslím biologická záležitost….jestli tato vlastnost byla někdy potřebná ve větší míře pak existovala, poněvadž byla nutná k přežití (a i o tom bych pochyboval, že kdy byla), pokud dnes moc člověka neovlivňuje tak to hlavně znamená, že zřejmě pro přežití dnes není výhodná. Myslím si dokonce, že v případě, že by byla dominantní, tak by lidé už dávno neexistovali.

  dobře, pokud odhlédnu od mé nedůvěry k takovému směru, tak v posledním odstavci uvádíš Ahamane, že by jsi to rád dále rozvíjel a že v tom vidíš skrytý potenciál, který je třeba rozvinout. Jak to teda myslíš ??? A myslíš, že snažit se o lidské „Wotany“ je proveditelné, nebudou evolučně eliminováni pokud by existovali ??? Já nevím, jen se ptám.

 6. Ahaman permalink
  Březen 15, 2010 14:11

  Pane Orle, za jiných okolností by byla armáda obdivuhodnou organizací. Na rozdíl od mladé generace jsem ještě prožil normální vojenskou službu a do jisté míry jsem za to vděčný. Získal jsem pracovní návyky, ze kterých dodnes těžím a našel jsem tam dobré a čestné kamarády.
  Jenže bohužel, dnešní armáda není ani naše, česká. Slouží zájmům USA a Izraele, to není dobrý stav….

 7. Ahaman permalink
  Březen 15, 2010 13:54

  DDR, myslím, že se mýlíte. Ať hledám, jak hledám, nikde jsem v článku nenašel místo, kde by autor vyjadřoval vlastní slabost. Pochopil jsem ho spíše tak, že chce ostatní proti slabosti inspirovat. V tomhle já vidím naopak velkou sílu. Dokázal by slaboch poskytnout část svého nitra a svůj čas k sepsání článku plného neotřelých myšlenek, nadšení a energie ? Určitě ne.

  Článek je jednoznačně zaměřen na přirozené lidské vlastnosti a má samozřejmě mnoho společného i s mentalitou. Pojednává o soutěživosti, touze dokázat něco sobě i ostatním, o autosugesci, vývoji gender identity duševně zdravého člověka, zaujímání vedoucí role ve skupině, o základním přírodním zákonu tj. rozhodování každého živého organismu, zda bude bojovat nebo uteče a samozřejmě je i o citových vazbách na více či méně vzdálené příbuzné- tedy o pokrevním poutu. To vše jsou záležitosti hluboce přirozené, neboť jsou zděděné. A zděděné vlastnosti mají na každého člověka dominantní a celoživotní vliv. Každý dobrý psycholog Vám dokonce i řekne, která část mozku je produkuje. Marně pátrám, co by ještě mělo býti přirozenější než vyjmenované duševní pochody.

  Nedá mi to a musím zde zopakovat, že článek považuji za skvost zdejšího webu. Je přesně tím, co český národ v této době potřebuje a čeho se mu tolik nedostává. Odhaluje obrovský potenciál, který tento směr má a dává mu šanci, aby se stal skutečným světonázorem. Velmi bych si přál, kdybychom tento směr hýčkali, pilovali, zpodrobňovali ho, diskutovali o něm a vytvářeli tak prostředí pro odvážné vůdčí osobnosti.

 8. DDR permalink
  Březen 15, 2010 12:31

  podle mě jsou války důkazem nedokonalosti světa a chtít dokonalý svět s nedokonalými lidmi je nesmysl a tudíž se války vyskytovaly a vyskytovat budou. Jinak nad nimi nijak nejásám, jako Ti akademici jejichž citáty tady zazněly, poněvadž oni Ti pánové nikdy neválčili.

 9. Wolf permalink
  Březen 15, 2010 09:59

  V pohodě, DDR. Nemám problém, pokud někdo nesouhlasí s tím, co se zde objeví. To Tvé odsouzení článku bez nějaké konkretizace na mě jen působilo jaksi bezzubě :o)

 10. xArminiusx permalink
  Březen 15, 2010 05:25

  ,,Válka má vyšší smyl..neboť ochraňuje etické zdraví národa..“-Hegel

  ,,Příroda udržuje svůj sad zdravý vyřezáváním a roubováním:válka je její pilka a očkovací hák..“ – Arthur Keith

  ,,Věčný mír je sen a není to rozhodně žádný skvělý sen,válka je integrální součástí Božího světa.Ve válce se do hry dostávají lidské ctnosti:odvaha a odříkání,věrnost a oddanost službě a připravenost se obětovat.Bez války by svět byl zavalen materialismem“ – Hellmuth von Moltke

  Citace z knihy Psychologie Války

 11. DDR permalink
  Březen 15, 2010 03:41

  Ber to asi takto Wolfe; články se kterými všichni souhlasí jsou k ničemu, takové netřeba psát, naopak pokud někdo s něčím nesouhlasí tak, jak ten komu se to nelíbí tak ten, který to obhajuje je nucen namáhat svůj mozek, aby si utříbil proč a s čím souhlasí, nesouhlasí atd. ;-) Dobře, blábol bylo možná silné slovo, nicméně to není můj šálek čaje….jako inspirace proč ne.
  Jinak opodstatněnost boje atd. limity lásky a tolerance a podobné najdeš třeba i v mnohem mírumilovnějších kulturních okruzích, třeba v konfuciánství.

  k Orlovi….řekl bych, že ideální stát a svět by právě armádu vůbec nepotřeboval, ale právě proto, že ideální není a nebude, tak ji potřebujeme ;-)

 12. Wolf permalink
  Březen 15, 2010 02:37

  Mám pocit, jako bychom každý četl jiný článek, DDR. Jistě, pohanství je poněkud odlišná koncepce než jakou máš asi Ty, nezavrhoval bych však proto onen článek jako blábol, jak píšeš. Pokud odhlédneme od formy, jakou je psán, k níž máš patrně výhrady, tak se v něm nalézají, alespoň pro mě, zajímavé myšlenky, které oblast pohanství i přesahují.
  Odstavec 1) Reakce na dnešní podobu skandinávského pohanství, která prodchnuta duchem křesťanské civilizace, často popírá některé klíčové aspekty původní víry.
  Odstavec 2) Válka jakožto jeden z klíčových aspektů pohanství, zvláště v pohanství germánském. Pokud můžu doporučit, tak Germánská kniha mrtvých od H. Kalwetta podává výklad Eddy a germánské představy o světě, kde je válka skutečně stěžejní (zvláště str. 51)
  Odstavec 3) Největším nepřítelem je člověk sám sobě a nejtěžší je svádět boj se svým vlastním já na stezce, kterou si člověk zvolí.
  Odstavec 4) Opodstatnění ženské a mužské duality jako rovnocenných principů, potlačení původních instinktů dnešními“výdobytky“ civilizace.
  Odstavec 5) Kritika těch Ásatrú, kteří mj. nevnímají pohanství jakožto RODnověří, ale volné společenství všech věřících vyznávajících ho bez ohledu na původ, životní hodnoty a lpění na světonázoru pohanství v podstatě protiřečícím.
  Odstavec 6) Opět zdůraznění válečnického charakteru germánského pohanství, dbajícího o kvalitu vyznavačů nad kvantitou (jeden z rozdílů mezi pohanstvím a křesťanstvím).
  Odstavec 7) Volání po návratu k principům původních tradic, včetně boje, který je bohužel v dnešní době vnímán jako primitivní násilí bez ohledu na jeho opodstatněnost. Přitom celý život je víceméně každodenním bojem, který jedince zoceluje, zdoláváním překážek ke hvězdám :o)

 13. Orel permalink
  Březen 15, 2010 02:27

  Proč útočit na hnutí Wicca? Svět je plný skutečných nepřátel. Též používání halucinogenních látek bylo velice, ale opravdu velice blízké i starým Seveřanům. Někteří pohané nepoužívají výraz „novopohan“ také proto, že jim připomíná „neonacismus“. Jinak je článek laděný pěkně pochmurně, hrdinsky.
  A nemusí jít ani o keltské, germánské či slovanské prostředí. Četli jste Homérovy eposy? Ty jsou tak úděsně brutální. Stačí jen to, co o si sobě Odysseus navymýšlel v přestrojení na Ithace: jako drobný král různě válčil v egejské oblasti, potom se vydal se svojí pirátskou tlupou drancovat Egypt. Vraždil, kradl, pálil vesnice, pak toho měl faraón dost a přitáhl s obrovskou armádou, i sám Zeus toho měl dost a Odysseovo vojsko posedl strašnou hrůzou. Nakonec se Odysseus vrhl faraónovi k nohám, prosil o milost a stal se jedním z jeho vojevůdců.
  Také se říká, že když anglosaské tlupy dobývaly Británii, příležitostně vyhladily dobyté město v oběť Wotanovi. Drsné, brutálni časy to byly.

  Tuhle jsem se s kamarádem bavil o úpadku Západu a řekl jsem mu, že my, tj. Češi, jsme rasa válečníků. Ne že bych tomu tak docela věřil, ne že bych si myslel, že on myslí, že to beru vážně, ale vysvětlil jsem mu, že když to budeme omílat pořád dokola, někdo to vezme vážně a naše propaganda se stane skutečností:-)
  Taky jsem se zamýšlel nad tím, jakou mají Poláci bojovnou pověst, narozdíl od nás. Je to už jen a jen pověst. Kolik Poláků z naší generace bojovalo s Němci? O nic víc, než kolik našich lidí ze současné generace se před Němci plazilo.
  Možná jsem to tady už psal, ale za tzv. „První republiky“ se konala velká veřejná shromáždění, doslova např. „Velkolepá manifestace v Hradci Králové na podporu brannosti a motorizace (armády).“ Myslí si někdo, že by se dnes v krajském městě konala velkolepá manifestace na podporu militarismu? Vždyť armáda je dnes otloukánek. Vrchol představovaly předvolební spoty té tzv. „Humanistické strany“, podle které ta partaj nehodlala „zbytečně investovat do armády“. Měl jsem chuť dát jim pár facek. Já mám armádu rád, v ideálním státě by měla mít prioritu hned za podporou porodnosti našich lidí.

  Nemohu říct, že bych byl vždy a všude upřímný. Kdybych v práci řekl, co si myslím, tak mě propustí, doma mě přetrhnou, a moji známí, kteří mě na tu práci doporučili, mě zastřelí a navíc budou mít ostudu. Ten samý následek by mohlo mít, kdybych šel na demonstraci DSSS. Dělají ze mě tyhle ohledy slabošského zbabělce? Ne. Na druhou stranu jsem neudělal nic, co by skutečně pomohlo naší pospolitosti. Je nějaká taktika, kterou byste mi, vzácní pánové, doporučili? A jaké jsou dosavadní výkony Wotanových vyznavačů s přihlédnutím k jejich počtu?
  Poslal jsem pár e-mailů do Bruselu i jinam a totéž jsem doporučil kamarádům. To se mi povedlo a jsem na to hrdý. Taky jsem na Euportálu napsal, že DSSS je prostá havlistů, vyznačuje se „železnou vůlí, skálopevnou odhodlaností a ideologickou tvrdostí.“ Ty výrazy se mi líbí, i když vypadají trochu trapně. Nevím, jestli je momentálně dobré říkat je na veřejnosti.

 14. DDR permalink
  Březen 15, 2010 02:04

  Každý má nějaký názor, já Vám ho nevnucuju, nicméně Novopatriot píše něco jiného než jsem měl na mysli. Stojím si za tím co jsem napsal ohledně toho, jak je ten článek napsaný. Novopatriot pak hovoří o nutnosti rozvíjet určité mentality – já bych řekl spíš vlastnosti a hodnoty….no proč ne. Ale prostě to nemá co dělat s přirozeností či mentalitou a podobně, tyhle věci jsou mnohem složitější než aby se daly svrknout do nějakých pár charakteristik. To, že nějaké vlastnosti jsou prostřednictvím mýtu a bohů nějak prezentovány neznamená, že byly tyhle vlastnosti samozřejmé u člověka. Pohanští bohové a Ti germánští zejména jsou charakterově takřka jednorozměrní, poněvadž představují nějakou charakteristiku. Jenže lidé jednorozměrní nejsou a mýty jim mj. sloužily a slouží k tomu, aby posilovali to co jim chybí, tudíž ty vlastnosti představené v článku nepovažuju za přirozené v té podobě, jak je představují bohové. Prostě pokud se ty jednorozměrné vlastnosti bohů chtějí kopírovat do lidského světa tak to je pro mě romantická pohádka, nic víc. Ještě chápu inspiraci bohy a navýšení těch aspektů chování v komplexu lidských vlastností, nicméně myslím, že kdyby se lidé chovali přesně tak, jak je tam napsáno tak by už dávno vyhynuli, poněvadž takto se lidé nechovali nikdy, to proč se tak nechovají je prostě evoluční nutnost přežití. Ale jak říkám, pokud věříte tomu, jak je to napsáno a víte, jak to realizovat, tak Vám to neberu, je to Vaše věc, ale myslím si o tom své ;-)

 15. Březen 14, 2010 22:58

  DDR:

  Současná civilizace se snaží za každou cenu udělat z lidí sralbotky a když někdo napíše nutnost rozvíjet opačnou mentalitu, tak jsou to romanticko-patetický bláboly? Jsi se zbláznil, ne?

 16. Wolf permalink
  Březen 14, 2010 16:10

  Proč tak soudíš, DDR?

 17. DDR permalink
  Březen 14, 2010 15:17

  …pěkný romanticko patetický blábol, který nemá nic společného se životem a přirozeností, třebas pohanskou….. Nikomu to neberu, když se to někomu líbí, ale tahle rétorika mi připadá, jako náplast na vlastní slabost…

 18. Ahaman permalink
  Březen 14, 2010 15:05

  Díky za velmi inspirující článek. Je radost ho číst.

 19. J.K. permalink
  Březen 14, 2010 11:42

  výborný článek-naprostý souhlas

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: