Skip to content

Pohanství a hinduismus

Únor 26, 2010

Pokud nacistický árijský projev a rasově orientované formy moderního pohanství představují xenofobní a rasistickou odezvu na  vědecký výzkum starých indoevropských společných znaků, jiní pohané se inspirovali zcela odlišně. Někteří moderní pohané, vědomi si vazeb, které badatelé spatřují mezi předkřesťanskými pohanskými Evropany a hinduistickými Indy, začali pohlížet na dnešní Indy jako na své dávno ztracené bratrance a vnímat hinduistické náboženství jako svého nejstaršího duchovního příbuzného. Toto smýšlení se zakládá na nejstarších hinduistických textech, Védách, datovaných většinou badatelů do období 1500-1200 př. n. l. Védy byly psány védsky, což je raná forma sanskrtu, mající identifikovatelné jazykové paralely k řečtině, latině, litevštině a dalším evropským jazykům. Mnoho badatelů věří, že autoři védských textů byli kočovníci či nájezdníci , kteří přišli do Indie z indoevropské domoviny mezi lety 2000 a 1500 př. n. l., po pádu původní harappské civilizace/civilizace údolí Indu, v oblasti dnešní severozápadní Indie a Pákistánu.

Protože hinduismus nebyl, navzdory snahám muslimských dobyvatelů a křesťanských kolonizátorů, z Indie  nikdy vytlačen jiným náboženstvím a zůstává ták náboženskou tradicí více než 800 milionů Indů, těší se zvláštnímu zájmu ze strany evropských a severoamerických pohanů. Pohlíží na hinduismus jako na jediné indoevropské pohanské náboženství, které přežilo do dnešní doby jakožto majoritní víra celého národa, navzdory geografické a kulturní vzdálenosti, která rozděluje Indii a Evropu či severní Ameriku. Z tohoto důvodu množství moderních pohanských hnutí věnuje mnoho pozornosti paralelám mezi hinduistickými mýty, praktikami,vírou a  svými konkrétními regionálními tradicemi.

Jedním příkladem budiž kniha The Pagan Path [Pohanská cesta] z roku 1995, která podává celkový přehled pohanských náboženských hnutí ve Spojených státech i jinde a obsahuje část srovnávající léčitelství v různých pohanských tradicích; autoři srovnávají systém čaker a hierarchická uskupení energetických center v lidském těle se severskou představou světového stromu o devíti úrovních. Usuzujíc, že některé mohou odkazovat na ztotožnění hindských a severských náboženských konceptů, autoři poznamenávají: „Mezi okultisty se běžně říká, že by se tradice neměly míchat, konkrétně západní a východní mysterijní tradice. Rádi bychom upozornili ty, kteří cítí, že tento systém nepatří do západní pohanské praxe, že pokud se podívají blíže, zjistí, že většina našich tradic má společná indoevropský odkaz.“ (Farrar, Farrar a Bone 1995, 78).

Abych uvedl jiný příklad, jedna z mezinárodních organizacích věnujících se modernímu pohanství, již výše zmíněný  World Congress of Ethnic Religions (WCER), stále více upevňuje kontakt s představiteli hinduistických sekt v Indii. V únoru 2003 se členové litevské organizace Romuva a další skupiny sdružené ve WCER zúčastnili První mezinárodní konference a rady starších v Mumbai (Bombaj) v Indii, po níž následovala „Indo-Romuva“ konference na podzim 2003 v New Jersey, kde se dále utužily vazby, vzniklé při dřívějších setkáních  mezi Romuvou a hindskými organizacemi. Takové interakce naznačují, že spolupráce a vzájemná podpora moderních hinduistů a pohanů bude asi dále pokračovat a vyvede indoevropské náboženství ze sféry čistě vědeckého výzkumu do oblasti moderní zkušenosti a aktivity.  

 Příště: Pohanství a křesťanství – Tíživá historie

Reklamy
komentářů 8 leave one →
 1. Ahaman permalink
  Březen 3, 2010 09:50

  Díky za ten odkaz, pane Orle. Opravdu zajímavé.

 2. Orel permalink
  Březen 2, 2010 23:55

  Jestli myslíte, pane Ahamane, hindusty, sikhy a Gurkhy v Británii, tak ti tam snad nedělají takový bordel, a uvidíme, jak se to vyvine a co na to Britové, protože to je především jejich věc.
  Tohle vás asi bude zajímat: debata na Stormfront.org o tom, že BNP byla nucena vpustit do svých řad i barevné členy. Zatím je tam už pár let jedna poloviční Židovka, která jim přišla dost bílá, a teď tam vstoupil jeden sikhský veterán britské armády. BNP byla některými bílýámi vlastenci označena za zrádce a nepřítele, a hlavní zastánce BNP za „rasového zrádce“, protože jeho žena je 1/32 Židovka (což zjistili až po svatbě).
  http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=657570

 3. Ahaman permalink
  Březen 1, 2010 23:54

  Já vím, pane Orle, Indové to neměli a nemají jednoduché……
  Ale to bych se snad udobřil s Číňany a na islamisty si troufl sám. Než si nechat takového spojence čmuchat na vlastním území.

 4. Orel permalink
  Únor 27, 2010 22:35

  Pro pana Ahamana: Indové prostě nemají muslimy rádi. Nebýt Britů, muslimové by jim vládli dalšího čtvrttisíciletí, a to by hinduismus možná nepřečkal. Říká se, že islamobolševici od roku 711 zabili celkem asi 60-80 milionů Indů, tedy snad 60-80 tisíc ročně.
  „India wins as always“ :-)

 5. J.K. permalink
  Únor 27, 2010 15:44

  Mám za to, že ohromná masa indickáho národa, nejde stotožňovat s evropou a evropanama. Árijská krev je v indech velice rozředěná a je patrná jen v nejvyších kastách. Nehledě na to že hinduismus, přes své zjevné kořeny na stará indoevropská náboženstí, je zdegenerovaný a obtěžkaný spousty nesmysly, které si indové ani neuvědomují, třeba jak se tam lidé chovají k těm krávám je opravdu groteskní (např. kráva dodělává na „silnici“ a lídé kolem ní chodí a nic neudělají dokud nechcípne, protože je posvátná-nevím co se s ní stane, až chcípne). Samozřejmě existují vyjímky v podobě velice inteligentních indů, kde hinduismus nabírá uplně jiný směr. Přesto se hinduismus, dlouhou dobou odloučení, odcizil bílému člověku-použitelní jsou jen ty nejstarší texty a to pro srovnávání s evropskými tradicemi, neměla by být snaha o aplikaci hinduismu do „obrozené“ duchovní tradice evropy.

 6. Ahaman permalink
  Únor 27, 2010 11:11

  Nepatří to sem, ale Indie je spojencem Izraele.

 7. Orel permalink
  Únor 27, 2010 02:15

  Indové jsou zvláštní, jiní. Mají kastovní systém, který je nesprávný, a to je to nejmenší, co se o něm dá říct. Schopnosti, vlastnosti, zásluhy – to je rozhodující. Indové mají kult posvátné krávy, ale kráva je obětní zvíře par excellence. Mají zvyk ve stáří opustit rodinu a odcházet poustevničit. To je divné. Mají svaté muže, z nichž někteří stráví celý život na stromě a jiní dělají různé jiné divné věci. Indové věří na převtělování, já to vidím trohu jinak. Zkrátka a dobře, Indové jsou zvláštní, jiní.
  Z rasového hlediska vypadají úplně jinak než my, ale nějakou tu árijskou krev mají. Označení za hodně vzdálené bratrance tedy ve většině případů na místě je. A z náboženského hlediska hinduismus rozhodně představuje dodnes živou a velice významnou odnož starého indoevropského náboženství, takže nehledě na prve zmíněné rozdíly tu příbuznost je.
  Z politického hlediska je Indie vcelku sympatický stát, se kterým nejsme ve sporu. Poukaz na společné indoevropské dědictví uškodit nemůže.

 8. J.K. permalink
  Únor 26, 2010 21:35

  “ Někteří moderní pohané, vědomi si vazeb, které badatelé spatřují mezi předkřesťanskými pohanskými Evropany a hinduistickými Indy, začali pohlížet na dnešní Indy jako na své dávno ztracené bratrance “ – :):):)-tak to je moc

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: