Skip to content

Blesk navždy zapovězený!

Říjen 25, 2014
by

B0DhKBOIMAApg1fV této úvaze se nebudu, jak by možná titulek napovídal, věnovat  bulvárnímu plátku Blesk a jeho snad nekorektnímu zaměření, ale nedávné zprávě  o tzv. nacistické blůze Rayo od španělské firmy Mango. Nacistické jednoduše proto, že je poseta blesky, které některým jedincům připomínají symboly SS. Situaci asi moc nepomohl ani slogan, pod kterým se textilie prodává a jenž prý připomíná rétoriku Dr. Goebbelse: „Chci totální vzhled!“. Tato zpráva o problematické košilce se nejprve objevila na Twitteru, odkud  se rozlétla po různých zpravodajských webech. Značka pro pokračování textu

Orientace

Říjen 17, 2014
by

148632_bigPasáž z knihy Julia Evoly Jezdit na tygru, vydané roku 2009 nakladatelstvím Triton.

Moderní svět a lidé tradice

Tato kniha si klade za cíl studium některých aspektů způsobujících, že se nám současná epocha jeví v podstatě jako období rozkladu. Přitom se budeme zabývat problémem chování a forem existence, které se hodí pro určitý zvláštní typ člověka.
Toto vymezení je nutno mít stále na zřeteli. Vše, co bude řečeno, se netýká kohokoli z dnešních lidí. Předmětem našeho zájmu je člověk, který, ačkoli je začleněn do dění v dnešním světě, dokonce tam, kde je moderní život v maximální míře problematický a překotný, se vnitřně s tímto světem neztotožňuje, nemá v úmyslu mu podléhat a v hloubi duše cítí, že náleží k jinému druhu než velká většina jeho současníků. Značka pro pokračování textu

Klansman

Říjen 14, 2014
by
NEJSEM RASISTA rasismus je zločin a zločin je pro černé

NEJSEM RASISTA
rasismus je zločin a zločin je pro černé

Agresivita

Říjen 8, 2014
by

Bavíme se o bojových uměních, sebeobraně, odpovědi na útok atd.  Mám v této oblasti jistou zkušenost, a ačkoliv jsem si jistý, že druzí ví o tomto tématu mnohem více než já a jsou mnohem schopnější bojovníci než já, podělím se o radu. Bez obav mne opravujte a komentujte, přidávejte rady níže v komentářích. Značka pro pokračování textu

Jednota

Říjen 2, 2014
tags:
by
Pokud by měl někdo posoudit současnou úroveň uvědomění árijské rasy, příliš by se nelišila od faktického stavu náměsíčnosti zbytku světa. Árijci na jedné straně začali kriticky nedbat o život ohrožující nebezpečí, jemuž jako druh čelí, a stejně tak jsou na druhé straně lhostejní vůči studnici potenciálu, kterou jako jednotný lid vlastní. To prostřednictvím praktikování kmenové jednoty dosáhli starověcí árijci nedostižných výšin velikosti a moci, které vytvořily ony epické zlaté věky slavné historie, a pouze prostřednictvím jednoty můžeme vždy doufat, že si prohrabeme cestu z prohlubující se a tísnivého zániku naší současné bezcílné existence. Jednota je samotná podstata síly, kterou dnes tak velice postrádáme.

Značka pro pokračování textu

Krize Věků (pátá a závěrečná část)

Září 26, 2014

Snad změna myšlení některých z nás může přijít dříve, než se dnes zdá. Vzrůstající příliv imigrace již v mnohých z nás potlačil vliv ideologických nesmyslů a podnítil náš hlad po reálných skutečnostech, jejichž skutečný význam a obsah byl potlačen několika omezenými frázemi. Rozvoj našeho nového poznání musí být rychlý, čas nás tlačí a příliš velké zpoždění znamená náš konec. Pokud v jistých oblastech nebude dosaženo uvědomění a nebudou podle nich rychle učiněny praktické kroky, můžeme být přemoženi nenapravitelnými pohromami a všechny naše snahy a oběti přijdou nazmar.

Značka pro pokračování textu

Krize Věků (čtvrtá část)

Září 19, 2014

Jako dané skutečnosti jsme si, byť s rozpaky a pochybnostmi, vědomi našeho špatného stavu a existují spousty nabízených možností nápravy. Některé z nich jsou jen radami šarlatána. Jiné nabízejí slibné prostředky k nápravě. Je třeba si uvědomit, že zde patrně není žádný jediný zázračný prostředek k uzdravení, jelikož naše problémy jsou komplexní a magické elixíry s okamžitým účinkem existují jen v říši snů. Avšak jedna základní síla může být zásadní pro léčbu všech aspektů dnešního komplexu sociálních problémů. Tou silou je krev.   Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers