Skip to content

Principiální změna na rozhraní věků – vznik nepřirozenosti

Listopad 23, 2014

Nadčasový humanismusPodkapitolka z knihy Václava Podrackého Nadčasový humanismus aneb byli jsme a budem, vydané roku 2010 nakladatelstvím Marek Belza.

Nemám-li začít někde uprostřed, stěžovat si na nemravnosti dnešní doby a tvrdit, že všechny nedostatky včetně nízké porodnosti, rozpadu rodin či promiskuity jsou dílem nemorálního myšlení, které se prostě „odněkud vzalo“, že jen tak „nějak sám od sebe“ nastal odklon od křesťanských hodnot, a tím že to všechno je způsobeno, musím zjišťovat opravdu ono jedno podstatné. Co se naprosto změnilo od doby, kdy rodiny ještě měly čtyři děti a nedevastovala se příroda? Značka pro pokračování textu

Jak funguje tavící kotlík

Listopad 20, 2014
by

tavící kotlík

Politický program

Listopad 14, 2014
by

Roku 1998 jsem sepsal něco, co se stalo politickým programem A. H. F., «Allgermanische Heidnische Front» [Všeněmecká pohanská fronta].  A.H.F. nakonec z různých důvodů ukončila činnost, myslím, že kolem roku 2003, ale poté jsem několikrát o tomto programu přemýšlel, a co jsem si pamatoval, byl docela dobrý. Za pomoci hostitele Destroy Zionism jsem našel online kopii programu. Je trochu zkrácen (nebo snad mírně pozměněn), ale ne příliš, a po jeho přečtení se stále domnívám, že se jedná o docela dobrý program. Značka pro pokračování textu

Wotanismus v současném světě

Listopad 8, 2014
tags:
by

Život je neustálá bitva vnitřní a vnější síly. Vnější sílu všichni zakoušíme každodenně a vytváří realitu našeho hmotného světa. Pokud nic neděláme, vnější síla bude nehledě na to dál pokračovat ve svém nekonečném, nadčasovém cyklu, jak jí to diktuje Příroda a  Universální zákony.

Vnitřní síla je podstata, jež motivuje a projevuje naše bytí, formuje náš charakter, stimuluje myšlenku a formuje svět kolem nás. Dalo by se říci, že vnější síla je vozidlo a vnitřní síla řidič. Vnitřní síla je myšlenka a právě ta tvoří vůli, utváří člověka a každé lidské rase udává směr hledání. Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Racionální etika IV

Listopad 2, 2014
by

Nyní můžeme svou nabytou znalost aplikovat při posuzování konkrétních činů, morální víry a praktik, a moderních škol vedení. Co např. můžeme soudit o biblickém příkazu: „Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.“? (Genesis 2:17).  Racionální etika nepochybně hlásá: „Pojezme z onoho stromu a pojezme vydatně!“  Znovu čteme, že Bůh proklel Adama: „V potu své tváře budeš jíst chléb.“ (Genesis 3:19).  Racionální etika ukazuje, že člověk nemá žádnou oporu, ale má se jen mořit, aby byl morálním a odpovědným tvorem, protože toho, co je dobré, lze dosáhnout jen snažením a bojem. Morální kodex, který zostuzuje práci jako prokletí, sotva zplodí vzkvétající lidstvo. Značka pro pokračování textu

Blesk navždy zapovězený!

Říjen 25, 2014
by

B0DhKBOIMAApg1fV této úvaze se nebudu, jak by možná titulek napovídal, věnovat  bulvárnímu plátku Blesk a jeho snad nekorektnímu zaměření, ale nedávné zprávě  o tzv. nacistické blůze Rayo od španělské firmy Mango. Nacistické jednoduše proto, že je poseta blesky, které některým jedincům připomínají symboly SS. Situaci asi moc nepomohl ani slogan, pod kterým se textilie prodává a jenž prý připomíná rétoriku Dr. Goebbelse: „Chci totální vzhled!“. Tato zpráva o problematické košilce se nejprve objevila na Twitteru, odkud  se rozlétla po různých zpravodajských webech. Značka pro pokračování textu

Orientace

Říjen 17, 2014
by

148632_bigPasáž z knihy Julia Evoly Jezdit na tygru, vydané roku 2009 nakladatelstvím Triton.

Moderní svět a lidé tradice

Tato kniha si klade za cíl studium některých aspektů způsobujících, že se nám současná epocha jeví v podstatě jako období rozkladu. Přitom se budeme zabývat problémem chování a forem existence, které se hodí pro určitý zvláštní typ člověka.
Toto vymezení je nutno mít stále na zřeteli. Vše, co bude řečeno, se netýká kohokoli z dnešních lidí. Předmětem našeho zájmu je člověk, který, ačkoli je začleněn do dění v dnešním světě, dokonce tam, kde je moderní život v maximální míře problematický a překotný, se vnitřně s tímto světem neztotožňuje, nemá v úmyslu mu podléhat a v hloubi duše cítí, že náleží k jinému druhu než velká většina jeho současníků. Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers