Skip to content

Loft story, aneb konformismus nízkosti

Srpen 20, 2014

Kapitola z knihy Ignacia Ramoneta Tyranie médií, vydané roku 2003 nakladatelstvím Mladá Fronta. Celá ke stažení zde.

Po reklamě a politické propagandě otevřely pornografie a mediální hypernásilí cestu konformismu nízkosti. — PAUL VIRILIO

Nikdy v dějinách francouzských médií žádný televizní pořad tolik nevzrušil, nefascinoval, neotřásl, nepohnul, nepobouřil, neznervóznil a nepopudil zemi tak, jako reality show Loft Story vysílaná kanálem M6 od 26. dubna do 5. července 2001, která v některých chvílích dosáhla sledovanosti více než deset milionů televizních diváků… Bylo to prostě bezprecedentní. Je to v silném slova smyslu první, inaugurační situace tohoto typu. Víme, že obrazy nás daleko více než samy o sobě informují o společnosti, která se na ně dívá, v tomto případě však jejich význam zdaleka není jasný. Read more…

Nacionalismus – často kladené otázky III

Srpen 10, 2014
tags:
by

IV. Časté omyly

——————–

 

1. “Jste rasisté!”

Zatímco chápání, že rasa je kultura, etnicita, odkaz, národ, tvoří součást nacionalismu, je to jedna část nacionalismu a bez rozumného respektu k jiným a ke kulturnímu sebeurčení, který je součástí jakéhokoliv zdravého nacionalistického postoje, se rasa stává dominantní ožehavou otázkou, o níž se nade vše ostatní přemýšlí v paranoidní, působivé reakci, ať už antirasistické či pro-rasistické. To, co dnes nazýváme „rasismem“, čili rozeznávání evolučních rozdílů mezi kmeny, je přirozené všem lidem, ale pouze ti stateční to přiznají. Read more…

Epifanie

Červenec 31, 2014
tags:
by
(Epifanie: zjevení, zejména záchranného božstva v jeho lesku a slávě – pozn. překl.)
POZOR! PROTOŽE ŽIVOT JE KŘEHKÝ A RYCHLÝ!
Jak se ubíráme po cestě života, je nepochybně moudré se pravidelně zastavit a znovu zhodnotit, kým jsme a čeho chceme v čase nám přiděleném na Zemi docílit. Rozvinutí bytosti člověka nelze hodnotit dle osobnosti, obliby, akademických znalostí a materiálního zisku; lze ho určit dle rozvinutí a kvality duše a ducha, jenž je ve vztahu k našemu orlögu (osudu). Je to náš vnitřní vývoj sebeuskutečnění, co přesahuje osobnostní masku naší pozemské existence. Read more…

Hyperborejské sny II

Červenec 21, 2014
by

Někteří jsou otevřeni myšlence, že možná skutečně ve vzdálené minulosti existovala vyspělá civilizace [česky] a že možná potopa, o které se mluví v mnoha náboženstvích, znamenala vlastně příchod doby ledové, kdy země nepokryla voda, ale voda zmrzlá; ledovce. V literatuře se však rovněž setkáváme s příběhy o civilizaci, která byla prostě vyspělá jinak. Způsobem nám neznámým, a proto jí ve skutečnosti nerozumíme. Možná duchovně vyspělá kultura?

Toto navrhovali mnozí významní (a někteří zcela bezvýznamní) spisovatelé, jak bychom tomu však měli rozumět? Co je duchovně vyspělá kultura?

Read more…

Dynasofie – Racionální etika III

Červenec 11, 2014
by

Od našeho základního chápání podstaty hmoty můžeme analogicky proniknout k podstatě člověka. To, co lidé cítí jako dobré chování, je takové, které slouží jako prostředek k udržování či vytváření vyššího stavu lidství. Dobrá osoba je očividně ta, jejíž konání napomáhá rozvíjení dobré existence své rodiny, přátel, komunity a společnosti, všech nezbytně tvořivých snah proti zákonu regrese v lidských podmínkách. V této skupině se stávají významnými lidoví vůdci, když dojde k porážce sociálního rozkladu a tyranie, vynálezci a objevy, které zajišťují lidstvu lepší materiální existenci, myslitelé, kteří pozvedávají naše chápání, a morální filozofové, kteří kritizují naše zvířecí vlastnosti. A protože chování, které je dobré, je původcem postupu k vyššímu uspořádání, jež se projevuje jako vylepšené lidství, je tento proces možný pouze prostřednictvím úsilí, tj. vynaložením energie.              Read more…

Přežije silnější

Červenec 1, 2014

1318bKapitola z knihy Sergeje Chelemendika My s nimi vyběhneme!, vydané  roku 2004 nakladatelstvím Slovanský dom.

Nejrozšířenější mýtus bílé rasy, který je instantní jako pytlíková polévka, se dnes nazývá “demokracie”. Ubohost tohoto mýtu byla již nejednou dokázána rozumnými lidmi, ale mýtus žije a slaví vítězství díky tomu, že jej ustavičně propagují a je levný. Demokracie se dnes zdá nezničitelná podobně jako McDonald’s.

Zatím ale demokracie zákeřně a lživě odpovídá na hlavní otázku: kdo bude v blízké budoucnosti žít na naší planetě? Odpověď je farizejská: budou žít všichni, neboť ze všech se stanou demokrati a celosvětovým demokratickým konsensem si poradí s narůstajícím chaosem. Toto hlásají egocentričtí netvoři, usmívajíce se pod vousy, a myslí si svoje, vytoužené. Svoje si o tom myslíme i my, o svém si přemýšlejí i naši žlutí bratři. Jenom naši vypasení evropští bratři a naši zbloudilí bratři Slované na nic nemyslí a hloupě věří v demokratickou bublinu. Read more…

Nacionalismus – často kladené otázky II

Červen 22, 2014
tags:
by

II. Jak funguje?

———————

1. Jaké jsou jeho základní ideje?

Nacionalismus je vybudován kolem ideje paralelní evoluce čili, že lidé, rostliny, zvířata, ideje, koncepty a jazyky se vyvíjejí v rozmanitých liniích současně. To vymezuje několik idejí, včetně té o meritokratickém paralelním elitářství, dle níž se rozmanité poddruhy ideje či organismu vylepšují dle specifických potřeb jejich lokality (či v případě lidí – kulturních cílů). Také obsahuje koncept jedinečnosti a různorodosti, dle něhož jsou skupiny, ne jednotlivci, měřítkem různorodosti, a jsou odpovídajícím způsobem izolovány, aby u nich nedošlo k „zprůměrnění“, či jsou slučovány s jiným takovým způsobem, že převládá jen kompromis mezi jejich znaky – nejnižší společný jmenovatel. V současném systému směšování vláken vede k úbytku specializovaných funkcí a tedy k omezování evoluce. Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers