Skip to content

Orientace

Říjen 17, 2014
by

148632_bigPasáž z knihy Julia Evoly Jezdit na tygru, vydané roku 2009 nakladatelstvím Triton.

Moderní svět a lidé tradice

Tato kniha si klade za cíl studium některých aspektů způsobujících, že se nám současná epocha jeví v podstatě jako období rozkladu. Přitom se budeme zabývat problémem chování a forem existence, které se hodí pro určitý zvláštní typ člověka.
Toto vymezení je nutno mít stále na zřeteli. Vše, co bude řečeno, se netýká kohokoli z dnešních lidí. Předmětem našeho zájmu je člověk, který, ačkoli je začleněn do dění v dnešním světě, dokonce tam, kde je moderní život v maximální míře problematický a překotný, se vnitřně s tímto světem neztotožňuje, nemá v úmyslu mu podléhat a v hloubi duše cítí, že náleží k jinému druhu než velká většina jeho současníků. Značka pro pokračování textu

Klansman

Říjen 14, 2014
by
NEJSEM RASISTA rasismus je zločin a zločin je pro černé

NEJSEM RASISTA
rasismus je zločin a zločin je pro černé

Agresivita

Říjen 8, 2014
by

Bavíme se o bojových uměních, sebeobraně, odpovědi na útok atd.  Mám v této oblasti jistou zkušenost, a ačkoliv jsem si jistý, že druzí ví o tomto tématu mnohem více než já a jsou mnohem schopnější bojovníci než já, podělím se o radu. Bez obav mne opravujte a komentujte, přidávejte rady níže v komentářích. Značka pro pokračování textu

Jednota

Říjen 2, 2014
tags:
by
Pokud by měl někdo posoudit současnou úroveň uvědomění árijské rasy, příliš by se nelišila od faktického stavu náměsíčnosti zbytku světa. Árijci na jedné straně začali kriticky nedbat o život ohrožující nebezpečí, jemuž jako druh čelí, a stejně tak jsou na druhé straně lhostejní vůči studnici potenciálu, kterou jako jednotný lid vlastní. To prostřednictvím praktikování kmenové jednoty dosáhli starověcí árijci nedostižných výšin velikosti a moci, které vytvořily ony epické zlaté věky slavné historie, a pouze prostřednictvím jednoty můžeme vždy doufat, že si prohrabeme cestu z prohlubující se a tísnivého zániku naší současné bezcílné existence. Jednota je samotná podstata síly, kterou dnes tak velice postrádáme.

Značka pro pokračování textu

Krize Věků (pátá a závěrečná část)

Září 26, 2014

Snad změna myšlení některých z nás může přijít dříve, než se dnes zdá. Vzrůstající příliv imigrace již v mnohých z nás potlačil vliv ideologických nesmyslů a podnítil náš hlad po reálných skutečnostech, jejichž skutečný význam a obsah byl potlačen několika omezenými frázemi. Rozvoj našeho nového poznání musí být rychlý, čas nás tlačí a příliš velké zpoždění znamená náš konec. Pokud v jistých oblastech nebude dosaženo uvědomění a nebudou podle nich rychle učiněny praktické kroky, můžeme být přemoženi nenapravitelnými pohromami a všechny naše snahy a oběti přijdou nazmar.

Značka pro pokračování textu

Krize Věků (čtvrtá část)

Září 19, 2014

Jako dané skutečnosti jsme si, byť s rozpaky a pochybnostmi, vědomi našeho špatného stavu a existují spousty nabízených možností nápravy. Některé z nich jsou jen radami šarlatána. Jiné nabízejí slibné prostředky k nápravě. Je třeba si uvědomit, že zde patrně není žádný jediný zázračný prostředek k uzdravení, jelikož naše problémy jsou komplexní a magické elixíry s okamžitým účinkem existují jen v říši snů. Avšak jedna základní síla může být zásadní pro léčbu všech aspektů dnešního komplexu sociálních problémů. Tou silou je krev.   Značka pro pokračování textu

Krize Věků (třetí část)

Září 13, 2014

Dvě věci jsou nezbytné pro pokračování existence rasy: musí sama o sobě zůstat zachována, a musí rozmnožovat ty nejlepší ze svého středu. Každá rasa je výsledek dlouhého vývoje, který vytvořil specializované schopnosti, které činí rasu tím, čím je a schopnou tvůrčích úspěchů. Tyto specifické schopnosti (kterými se vyznačují zejména nadprůměrně nadané rasy), jsouce vyvinuty poměrně nedávno, jsou vysoce nestabilní. Jsou tím, co biologové nazývají „recesivními“ charakteristikami; to znamená, že nejsou tak „dominantní“ jako starší, obecnější rysy, které rasy zdědily v dávných dobách, a které se tudíž již pevněji vtiskly do genotypu. Když se tedy vysoce specializovaná rasa smísí s odlišnou, výsledkem je nový, méně stabilní a specializovaný charakter, jedinečná variace, bez ohledu na svoji potenciální hodnotu pro lidskou evoluci, je nenávratně ztracena. Toto se stává dokonce i při míšení dvou superiorních elementů, pokud si jsou svým charakterem velmi vzdálené. Hodnotné specializace obou ras jsou pak eliminovány a míšené potomstvo silně tenduje k regresu do obecné průměrnosti.(7) A samozřejmě platí, že čím primitivnější typ, tím větší získává v rámci míšení převahu. Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers