Přejít k obsahu webu

Hyperborejské sny II

Červenec 21, 2014
by

Někteří jsou otevřeni myšlence, že možná skutečně ve vzdálené minulosti existovala vyspělá civilizace [česky] a že možná potopa, o které se mluví v mnoha náboženstvích, znamenala vlastně příchod doby ledové, kdy země nepokryla voda, ale voda zmrzlá; ledovce. V literatuře se však rovněž setkáváme s příběhy o civilizaci, která byla prostě vyspělá jinak. Způsobem nám neznámým, a proto jí ve skutečnosti nerozumíme. Možná duchovně vyspělá kultura?

Toto navrhovali mnozí významní (a někteří zcela bezvýznamní) spisovatelé, jak bychom tomu však měli rozumět? Co je duchovně vyspělá kultura?

Read more…

Dynasofie – Racionální etika III

Červenec 11, 2014
by

Od našeho základního chápání podstaty hmoty můžeme analogicky proniknout k podstatě člověka. To, co lidé cítí jako dobré chování, je takové, které slouží jako prostředek k udržování či vytváření vyššího stavu lidství. Dobrá osoba je očividně ta, jejíž konání napomáhá rozvíjení dobré existence své rodiny, přátel, komunity a společnosti, všech nezbytně tvořivých snah proti zákonu regrese v lidských podmínkách. V této skupině se stávají významnými lidoví vůdci, když dojde k porážce sociálního rozkladu a tyranie, vynálezci a objevy, které zajišťují lidstvu lepší materiální existenci, myslitelé, kteří pozvedávají naše chápání, a morální filozofové, kteří kritizují naše zvířecí vlastnosti. A protože chování, které je dobré, je původcem postupu k vyššímu uspořádání, jež se projevuje jako vylepšené lidství, je tento proces možný pouze prostřednictvím úsilí, tj. vynaložením energie.              Read more…

Přežije silnější

Červenec 1, 2014

1318bKapitola z knihy Sergeje Chelemendika My s nimi vyběhneme!, vydané  roku 2004 nakladatelstvím Slovanský dom.

Nejrozšířenější mýtus bílé rasy, který je instantní jako pytlíková polévka, se dnes nazývá “demokracie”. Ubohost tohoto mýtu byla již nejednou dokázána rozumnými lidmi, ale mýtus žije a slaví vítězství díky tomu, že jej ustavičně propagují a je levný. Demokracie se dnes zdá nezničitelná podobně jako McDonald’s.

Zatím ale demokracie zákeřně a lživě odpovídá na hlavní otázku: kdo bude v blízké budoucnosti žít na naší planetě? Odpověď je farizejská: budou žít všichni, neboť ze všech se stanou demokrati a celosvětovým demokratickým konsensem si poradí s narůstajícím chaosem. Toto hlásají egocentričtí netvoři, usmívajíce se pod vousy, a myslí si svoje, vytoužené. Svoje si o tom myslíme i my, o svém si přemýšlejí i naši žlutí bratři. Jenom naši vypasení evropští bratři a naši zbloudilí bratři Slované na nic nemyslí a hloupě věří v demokratickou bublinu. Read more…

Nacionalismus – často kladené otázky II

Červen 22, 2014
tags:
by

II. Jak funguje?

———————

1. Jaké jsou jeho základní ideje?

Nacionalismus je vybudován kolem ideje paralelní evoluce čili, že lidé, rostliny, zvířata, ideje, koncepty a jazyky se vyvíjejí v rozmanitých liniích současně. To vymezuje několik idejí, včetně té o meritokratickém paralelním elitářství, dle níž se rozmanité poddruhy ideje či organismu vylepšují dle specifických potřeb jejich lokality (či v případě lidí – kulturních cílů). Také obsahuje koncept jedinečnosti a různorodosti, dle něhož jsou skupiny, ne jednotlivci, měřítkem různorodosti, a jsou odpovídajícím způsobem izolovány, aby u nich nedošlo k „zprůměrnění“, či jsou slučovány s jiným takovým způsobem, že převládá jen kompromis mezi jejich znaky – nejnižší společný jmenovatel. V současném systému směšování vláken vede k úbytku specializovaných funkcí a tedy k omezování evoluce. Read more…

Hrdinská etika

Červen 16, 2014
tags:
by
“Šťastný život není možný, to nejvyšší, čeho může člověk docílit, je hrdinská cesta životem.” ………………………..Schopenhauer
Hrdinství lze považovat za souhrn všech árijských hodnot, vůbec nejživější vyjádření vůle k oběti, transformace a vitalismu, tak explicitně doložených v západní euro-mytologii a folklóru. To hrdina zaujímá onen posvátný prostor, skrze nějž načíná nový aspekt seberozvoje mezi člověkem a božským. Je to hrdinský skutek přemostit tyto sféry, protože stojí před svými bohy, hledač i nalezení, vnějšek i nitro jediného sebeodrážejícího mystéria.

Read more…

Hyperborejské sny

Červen 10, 2014
by

Obrázek neandrtálce jakožto podčlověka, produkovaný Židy (skutečnými či umělými), je účinným prostředkem, jak od neandrtálce odvést naši pozornost. Z takových tvorů pocházet nechceme! Víme však, že jejich obraz je falešný a že se od skutečnosti velice liší. Existuje však další věc, která má tendenci odvracet pozornost Evropanů od neandrtálců; že neměli civilizaci, že neměli rozvinuté technologie a že neměli umění. Read more…

Dynasofie – Racionální etika II

Červen 4, 2014
by

Pokud si vezmeme sklenici čisté vody a pomalu doprostřed ní kápneme trochu inkoustu, ten se v ní nejprve vznáší jako barevná kulička s několika proužky odstínů, jež se pomalu rozšiřují. Počáteční fáze je fáze koncentrace, která potřebuje pro svůj vznik vnějšího původce, jmenovitě osobu, která přimíchá inkoust. Za nějakou dobu kulička zmizí, protože inkoust rovnoměrně pronikne do vody a zanechá ve sklenici směs. Tento konečný stav nepotřebuje žádného původce; je to následek nahodilého působení mezi molekulami inkoustu a vody, a lze ho předpovědět. Výsledná směs nevyžaduje žádný inteligentní pokyn, jde o nevyhnutelné a přirozené působení, k němuž počase dochází automaticky. Toto ilustruje, k čemu, jak můžeme vidět, opakovaně dochází v přírodě: nevyhnutelné a přirozené směřování k rozptýlení, zmizení a nestálosti v čase. Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers