Skip to content

Krize Věků (čtvrtá část)

Září 19, 2014

Jako dané skutečnosti jsme si, byť s rozpaky a pochybnostmi, vědomi našeho špatného stavu a existují spousty nabízených možností nápravy. Některé z nich jsou jen radami šarlatána. Jiné nabízejí slibné prostředky k nápravě. Je třeba si uvědomit, že zde patrně není žádný jediný zázračný prostředek k uzdravení, jelikož naše problémy jsou komplexní a magické elixíry s okamžitým účinkem existují jen v říši snů. Avšak jedna základní síla může být zásadní pro léčbu všech aspektů dnešního komplexu sociálních problémů. Tou silou je krev.   Read more…

Krize Věků (třetí část)

Září 13, 2014

Dvě věci jsou nezbytné pro pokračování existence rasy: musí sama o sobě zůstat zachována, a musí rozmnožovat ty nejlepší ze svého středu. Každá rasa je výsledek dlouhého vývoje, který vytvořil specializované schopnosti, které činí rasu tím, čím je a schopnou tvůrčích úspěchů. Tyto specifické schopnosti (kterými se vyznačují zejména nadprůměrně nadané rasy), jsouce vyvinuty poměrně nedávno, jsou vysoce nestabilní. Jsou tím, co biologové nazývají „recesivními“ charakteristikami; to znamená, že nejsou tak „dominantní“ jako starší, obecnější rysy, které rasy zdědily v dávných dobách, a které se tudíž již pevněji vtiskly do genotypu. Když se tedy vysoce specializovaná rasa smísí s odlišnou, výsledkem je nový, méně stabilní a specializovaný charakter, jedinečná variace, bez ohledu na svoji potenciální hodnotu pro lidskou evoluci, je nenávratně ztracena. Toto se stává dokonce i při míšení dvou superiorních elementů, pokud si jsou svým charakterem velmi vzdálené. Hodnotné specializace obou ras jsou pak eliminovány a míšené potomstvo silně tenduje k regresu do obecné průměrnosti.(7) A samozřejmě platí, že čím primitivnější typ, tím větší získává v rámci míšení převahu. Read more…

Krize Věků (druhá část)

Září 7, 2014

Zlořády našeho věku byly popsány již mnoha pozorovateli a není třeba je rekapitulovat. Nejlépe mohou být shrnuty pod slovo „materialismus“. Toto zahlcení materiálními otázkami a zanedbání idealistických hodnot, které charakterizovalo 19. století, bylo vysvětlováno různě. Ale nebylo to koneckonců primárně způsobeno hlubokým zmatením způsobeným drastickou změnou prostředí? Civilizovaný člověk právě vstoupil do nového materiálního světa odlišně od svých předků nejen v míře, ale rovněž ve způsobu. Je vědeckým faktem, že každý žijící organismus, pokud chce přežít, se musí adaptovat na prostředí. Tedy jakákoli změna prostředí musí vyvolat okamžité znovupřizpůsobení v části organismu, a čím výraznější změna prostředí je, tím rychlejší a hlubší organické přizpůsobení musí být. Především rychlost je klíčová. Cesta přírody nestrpí zpoždění a organismus nacházející se mimo její harmonii se s ní musí sladit nebo zaniknout. Read more…

Krize Věků (první část)

Srpen 30, 2014

Theodore Lothrop Stoddard (29. června 1883 – 1. května 1950)

Theodore Lothrop Stoddard (29. 6. 1883 – 1. 5. 1950)

Úvodní poznámka

S ohledem na současnou prohlubující se dysgenickou krizi celého lidstva a demografickou, imigrační a dysgenickou krizi bílé rasy jsem shledal příhodným zkombinovat vlastní výklad a myšlenky s velmi výstižnými pasážemi ze dvou děl Lothropa Stoddarda (úvodní stať a část textu poznámek), abych v zestručnělé, ale zároveň dostatečně obsáhlé a podrobné formě popsal dnešní vážnou situaci v její plné komplexnosti, včetně všech zásadních skutečností, které se k ní vztahují. Kromě toho jsem chtěl seznámit s nejdůležitějšími pasážemi a myšlenkami tohoto velmi významného myslitele i lidi v naší zemi, neboť si to jistě zaslouží (měl by to být i jakýsi hold jeho pronikavému pochopení základních principů přežití civilizace a entuziasmu, s nímž se zasazoval o obrat věcí k lepšímu). Pasáže z jeho knih jsou vhodné i proto, že dokázal klíčové záležitosti týkající se pádů a přežití civilizace popsat vcelku stručně a přitom dostatečně výstižně – a ne jen chladně analyticky, nýbrž i poutavě a s přiměřenou mírou zápalu. Jeho styl je tedy ideální pro prezentaci širšímu publiku – je přístupný běžnému čtenáři, současně poměrně sofistikovaný a zároveň přesvědčivý.

Read more…

Loft story, aneb konformismus nízkosti

Srpen 20, 2014

Kapitola z knihy Ignacia Ramoneta Tyranie médií, vydané roku 2003 nakladatelstvím Mladá Fronta. Celá ke stažení zde.

Po reklamě a politické propagandě otevřely pornografie a mediální hypernásilí cestu konformismu nízkosti. — PAUL VIRILIO

Nikdy v dějinách francouzských médií žádný televizní pořad tolik nevzrušil, nefascinoval, neotřásl, nepohnul, nepobouřil, neznervóznil a nepopudil zemi tak, jako reality show Loft Story vysílaná kanálem M6 od 26. dubna do 5. července 2001, která v některých chvílích dosáhla sledovanosti více než deset milionů televizních diváků… Bylo to prostě bezprecedentní. Je to v silném slova smyslu první, inaugurační situace tohoto typu. Víme, že obrazy nás daleko více než samy o sobě informují o společnosti, která se na ně dívá, v tomto případě však jejich význam zdaleka není jasný. Read more…

Nacionalismus – často kladené otázky III

Srpen 10, 2014
tags:
by

IV. Časté omyly

——————–

 

1. “Jste rasisté!”

Zatímco chápání, že rasa je kultura, etnicita, odkaz, národ, tvoří součást nacionalismu, je to jedna část nacionalismu a bez rozumného respektu k jiným a ke kulturnímu sebeurčení, který je součástí jakéhokoliv zdravého nacionalistického postoje, se rasa stává dominantní ožehavou otázkou, o níž se nade vše ostatní přemýšlí v paranoidní, působivé reakci, ať už antirasistické či pro-rasistické. To, co dnes nazýváme „rasismem“, čili rozeznávání evolučních rozdílů mezi kmeny, je přirozené všem lidem, ale pouze ti stateční to přiznají. Read more…

Epifanie

Červenec 31, 2014
tags:
by
(Epifanie: zjevení, zejména záchranného božstva v jeho lesku a slávě – pozn. překl.)
POZOR! PROTOŽE ŽIVOT JE KŘEHKÝ A RYCHLÝ!
Jak se ubíráme po cestě života, je nepochybně moudré se pravidelně zastavit a znovu zhodnotit, kým jsme a čeho chceme v čase nám přiděleném na Zemi docílit. Rozvinutí bytosti člověka nelze hodnotit dle osobnosti, obliby, akademických znalostí a materiálního zisku; lze ho určit dle rozvinutí a kvality duše a ducha, jenž je ve vztahu k našemu orlögu (osudu). Je to náš vnitřní vývoj sebeuskutečnění, co přesahuje osobnostní masku naší pozemské existence. Read more…
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers