Skip to content

Vánoční pohlednice

Prosinec 17, 2014
by
Šťastné a veselé přejí Johnsonovi!

Šťastné a veselé přejí Johnsonovi!

O „Santa Clausovi“ & období Yule

Prosinec 11, 2014
by

Dušičky, blahoslavený večer, je večer, kdy začíná posvěcení (iniciace) dětí! V pohanském světě nebyly děti vnímány jako skutečné lidské bytosti, dokud tento rituál nepodstoupily. Předtím jim nebyla dávána ani vlastní jména! Aby se mohly stát skutečnými lidmi, každé dítě muselo projít tímto děsivým, nebezpečným a obtížným rituálem. Musely překonat svůj strach ze tmy, nebo medvěda, mrtvých a z neznáma – a taky se o sebe musely po dlouhou dobu samy postarat. Značka pro pokračování textu

Armanenschaft: velekněžství teutonského wotanismu

Prosinec 5, 2014
tags:
by
Staré kroniky nám vyprávějí, že roku 332 př. n. l. Alexandr Veliký sám vytyčil hranice města Alexandrie. V průběhu století Alexandrie vyrostla v největší řecké město své doby. Vprostřed něj pozoruhodná architektura a široké ulice, lemované sochami árijských řeckých bohů. Alexandrie se záhy stala domovem jednoho ze sedmi divů světa, jímž byl Pharos, gigantický stodvacetimetrový maják, jemuž nebylo rovno v žádném období celých našich dějin. Alexandrie však získala proslulost zejména jako hlavní centrum vědění, umění a vědy, a sídlila v ní jedna z nejvelkolepějších a nejvýznamnějších knihoven v zaznamenaných dějinách. Tato proslulá knihovna o více než půl milionu starověkých svitků navíc obsahovala  neocenitelné posvátné knihy gnostické ariosofie, datované, jak se tvrdilo, až do dob Atlantidy. Říkalo se, že učenci a kněží z celého světa přicházeli do Alexandrie studovat dávné papyry starých. Knihovna byla úmyslně zničena požárem roku 47 př. n. l.,  pro západní svět to znamenalo obrovskou ztrátu.

Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Racionální etika V

Listopad 29, 2014
by

Tradiční motivy pro náboženskou oddanost, mít odměnu ‚na onom světě,‘ nemůže být motivací racionálního věřícího, jenž si může být jistý pouze svým rozumem a smysly. S Racionální etikou se ‚dobré‘ skutky nekonají kvůli odměně duchovní spásy nebo aby se projevila víra, ale na základě inteligentní úvahy, a protože racionalita nepředpokládá žádný ráj, jenž se po smrti zdědí, ten jediný možný mohou vybudovat jen živí, racionální věřící nejsou lidmi, kteří se pasivně odlučují od tohoto materiálního světa v naději na nějaký lepší, duchovní. Jako jedinci odvozujeme blaho z podílení se na prospívajícím a zdravém celku; proto racionální zasvěcení se našemu lidskému zdokonalování, založenému na uznání vyššího stavu lidství, poskytuje racionálnímu věřícímu dostatečnou motivaci. Tento etický cíl rozvíjejícího se lidského a sociálního celku nemá žádný vztah k modernímu ideálu ‚růstu‘ a s ním spojovanému fetiši ‚štěstí člověka‘, který ve velkém měřítku znamená prostě širší osvobození od snahy provázené orgiemi uspokojování potřeby. Nezbytnou je vůle obětovat se naplňování vznešenějšího lidstva a bojovat proti přirozené a v celém řádu přítomné tendenci degenerovat, neboť to je primárně lidská vůle, kterou spatřujeme v kulturním úsilí, jež se projevuje v průběhu civilizace. Značka pro pokračování textu

Principiální změna na rozhraní věků – vznik nepřirozenosti

Listopad 23, 2014

Nadčasový humanismusPodkapitolka z knihy Václava Podrackého Nadčasový humanismus aneb byli jsme a budem, vydané roku 2010 nakladatelstvím Marek Belza.

Nemám-li začít někde uprostřed, stěžovat si na nemravnosti dnešní doby a tvrdit, že všechny nedostatky včetně nízké porodnosti, rozpadu rodin či promiskuity jsou dílem nemorálního myšlení, které se prostě „odněkud vzalo“, že jen tak „nějak sám od sebe“ nastal odklon od křesťanských hodnot, a tím že to všechno je způsobeno, musím zjišťovat opravdu ono jedno podstatné. Co se naprosto změnilo od doby, kdy rodiny ještě měly čtyři děti a nedevastovala se příroda? Značka pro pokračování textu

Jak funguje tavící kotlík

Listopad 20, 2014
by

tavící kotlík

Politický program

Listopad 14, 2014
by

Roku 1998 jsem sepsal něco, co se stalo politickým programem A. H. F., «Allgermanische Heidnische Front» [Všeněmecká pohanská fronta].  A.H.F. nakonec z různých důvodů ukončila činnost, myslím, že kolem roku 2003, ale poté jsem několikrát o tomto programu přemýšlel, a co jsem si pamatoval, byl docela dobrý. Za pomoci hostitele Destroy Zionism jsem našel online kopii programu. Je trochu zkrácen (nebo snad mírně pozměněn), ale ne příliš, a po jeho přečtení se stále domnívám, že se jedná o docela dobrý program. Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers